Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Psikoloji

Yapılandırmacı öğrenme sürecinin nasıl olması gerektiğine dair kesin bir reçete yoktur. Ancak yapılandırmacılığın temel ilkelerine...
Beyin temelli öğrenme, anlamlı öğrenme için beynin kurallarının kabul edilmesini ve öğretimin zihindeki bu kurallarla...
Beynin tüm bölümlerinin aktif hâle gelebilmesi için mümkün olabildiğince çok uyarı verilmeli. Öğretmenler, öğrencilerin bilişsel...
Bilişsel öğrenme kuramınca kabul edilen zihinsel deneyimlere nörofizyolojik açıdan destek sağlayan, bu öğrenme kuranının öğretim...
İnsan belli bir zamanda ve yerde öğrendiği bilgiyi, istediği herhangi bir yerde ve zamanda kullanabilme...
Gestalt öğretisinin bellek kavramına bakışı, algıların birer bellek izi olduğu şeklinde özetlenebilir. Bireyin deneyimleri zihinde...
Wertheimer “Üretici Düşünme” adlı kitabında iki tür problem çözmeden söz etmektedir. Bunlar A türü çözümler...
Gestalt yaklaşım, 1912’de Almanya’da Wertheimer’in “Görünüşte Devinim” ile ilgili yazdığı makale ile başlamıştır (Curzon, 1991)....
Yapısalcılar zihnin yapı ve süreçlerini anlamak için içe bakış yöntemini kullanmışlardır. Gestalt kuramcılarına göre zihni,...
Öğrenmenin oluşum süreci ile ilgili olarak farklı psikolojik yaklaşımlar vardır. Bu yaklaşımların farklılığının kaynağı, kuramcıların...
Sosyal öğrenme teorisine göre model alma yolu ile öğrenme ya da gözlem yoluyla öğrenme bilgi aktarma...
Karşılıklı Belirleyicilik: Bandura’ya göre bireyin davranışı ile çevre, karşılıklı olarak birbirini etkilemekte, bunun sonucunda bireyin...
Sosyal öğrenme kuramında öğrenme ortamında olan kişi; yani öğrenen gözlemci, öğrenilecek olan ise model olarak...
Kuramın kurucusu Edward Chace Tolman, 1932 yılında yayınladığı “Hayvanlarda ve İnsanlarda Amaçlı Davranış” adlı kitabında...
Tolman’a göre öğrenme, çevreyi keşfetme sürecidir. Organizma, araştırma yoluyla belli bazı olayların, belli başka olaylara...
Gizil öğrenme, zihinde gerçekleşmesine rağmen ihtiyaç oluncaya kadar performansa dönüşmeyen ancak ihtiyaç durumunda gözlenebilen davranışlar...
Clark Leonard Hull, aslen mühendislik alanında eğitim almış; ancak daha sonra psikolojiye duyduğu ilgiden dolayı...
Premack adlı araştırmacı, canlıların bazı davranışları yapmaktan çok zevk alırken, bazılarını yapmaya pek hevesli olmadıklarını...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...