• İlk Medeniyetlerin Coğrafi Dağılımı
  Felsefeye Giriş

  İlk Medeniyetlerin Felsefenin Doğuşuna Etkisi

  İlk medeniyetlerin felsefenin doğuşuna etkisi, Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Adı geçen bütün büyük medeniyetler, dünya ve insanlık tarihine bilimsel, ahlaki, siyasal, sanatsal ve tabii ki felsefi anlamda birçok katkı [...]
 • felsefe Nedir
  Felsefeye Giriş

  Etkinlik Olarak Felsefe

  Felsefenin eğer temel disiplinleri varsa temel olmayan disiplinleri de var demektir. Bizi temel olmayan disiplinler ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren husus, bazı disiplinlerin temel nitelendirmesini almaya hak kazanma nedenleridir. Bu disiplinler ileride daha iyi göreceğimiz üzere ontoloji, [...]
 • felsefe Nedir
  Felsefeye Giriş

  Felsefenin Geleneksel Tanımları

  Felsefe aklın ve özgür düşüncenin ürünü olduğundan onun herkesçe benimsenen bir tanımını vermek gerçekten güçtür. Çünkü bir filozofun yetişmesinde ve onun düşünsel formasyon kazanmasında yaşadığı dönemdeki bilimsel birikimin, sosyal ve siyasal ortamın, din ve hayat [...]
 • felsefe Nedir
  Felsefeye Giriş

  Felsefi Akıl Yürütme Becerisi Nedir?

  Felsefe tanımı gereği bilgiyi sevme, onu aramaya bulmaya çalışma süreci olduğu için varlık, bilgi, değer çerçevesi içerisinde her türden konu ve kavram üzerinde çözümlemeler yaparak insanın bu evrene ve kendisine yönelik her türlü bilgisini genişletmeyi [...]
 • felsefe Nedir
  Felsefeye Giriş

  Felsefi Denemenin Özellikleri Nelerdir?

  Deneme yazılarının fikri hayata ait olanları felsefi denemeyi oluşturur. Felsefi denemelerde öğretici rolüne bürünmeden öğretmek, kesin sonuçlara varmadan eleştirmek, ispata kalkışmadan ve belgelere dayanmadan sonuçlara ulaşma özgürlüğü vardır. Felsefi denemelerin sınırlarını çizmek edebî denemeler de [...]

Filozoflar

felsefe Nedir
Filozoflar

Oyun Olarak Dil

Derrida, Hahn’ın (2002, s.2-3) aktardığı gibi, “Yapı, Gösterge ve Oyun” adlı metinde kavrayışın (perception) bir kavram olarak şeylerin kendilerinden kaynağını aldığı ve sezgiye dayandığı görüşüne karşı çıkarak, mevcudiyetin kendisinin anlamında arandığını ve dilden bağımsız anlaşıldığını […]

felsefe Nedir
Filozoflar

Derrida’da Yazı ve Anlam

Derrida’nın erken dönem yazılarında kullandığı pek çok kavramdan söz edilebilir. Onun düşüncesini ve dil konusundaki belirlemelerini ortaya koymada bu kavramları, tüm güçlüklere rağmen, çözümlemeye çalışmakta yarar vardır. Derrida’nın ilk yazılarında en önemli karşıtlık olarak konuşma […]

Felsefe Akımları

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Sofistlerde Konvansiyonalizm

Sofistler, felsefi bir okul oluşturmaktan ziyade, belli bir mesleğin üyesi olan, toplumsal koşulların değişmesinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan pratik işlerde yol göstericiliğe duyulan açlıktan, kendileri için bir meslek ve yaşam biçimi üretmiş olup […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

La Mettrie’nin Etik Anlayışı

La Mettrie’nin benimsediği materyalist ve determinist teoriden, birtakım manevi değerleri hayata geçirmenin, belli birtakım ideallerin peşinden koşmanın anlamlı olduğunu savunan bir etik görüş çıkmayacaktır. Çünkü irade özgürlüğünün, fizyolojik zorunluluk dikkate alındığında, anlamsız olduğu söz konusu […]

REKLAM

Kategoriler