Felsefeye Giriş

Felsefe Genel

Felsefede Temellendirme ve Temellendirmenin Önemi Nedir?

Bir düşüncenin, yargının ya da önermenin doğruluğunu göstermek ve bu doğruluğun dayanakları ile gerekçelerini ortaya koymak için kullanılan yola, temellendirme denir. Yaşantısında pek çok sorunla karşılaşan insan, çözüme yönelik cevapların doğruluğundan şüphe duyduğunda birtakım yollar izler: “Hava [...]

Filozoflar

Fotoğraf yok
Filozoflar

Sokrates (Socrates) Kimdir?

Sokrates (Yunanca: Σωκράτης, M.Ö. 470 Alopeke, Attika – M.Ö. 399 Atina) Yunan Felsefesinin kurucularındandır. Sokrates, genel olarak felsefenin ve Batı felsefesinin, özel olarak da Antik Yunan felsefesinin, hiç kuşku yok ki en kilit ismidir. Nitekim […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Saint Simoncular ve Kadın

“Saint Simon İlk Sosyolog, İlk Sosyalist” Kitabından Bir Örnek Fransa yeni bir imanın susuzluğu içindedir. Mistisizm moda olmuştur. Saint-Simoncular da kendilerini mistisizmin cazibesine kaptırırlar, hem de başkalarından daha fazla. Çünkü uzun zaman kafalarıyla yaşamışlardır, maddenin […]

FELSEFE AKIMLARI

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Platon’un Bilgi Anlayışı, Bilgi Felsefesi

“Bilgi nedir?” sorusu, Sokrates’in bağlı olduğu tüm okullarda önemli etkinliğe sahiptir. Platon bilgi konusunu özellikle Theaitetos adlı diyalogunda de alır. Diyalog önce Aristippos’un bilgi konusundaki sensualist anlayışını inceleyerek işe başlar. Aristippos’a göre bilgilerimizi duyumlar oluşturur. O halde bilgi; […]

Reklam

Reklam