• Anadolu'da Yaşamış Filozoflar, Türkiye'de Yaşamış Filozoflar
  Felsefe Tarihi

  Anadolu’da Yaşamış Antik Filozoflar

  Felsefe tarihinde, M.Ö. 5. yüzyıl ila M.Ö. 6. yüzyıl arasında Anadolu’a yaşamış antik filozoflar, o dönemde, doğa olayları hakkındaki açıklamalarıyla öne çıkmışlardır. Anadolu’da yaşamış antik filozoflar tarafından yapılan bu açıklamaların ortak niteliği; mitolojik unsurlar içermemeleri, [...]
 • Felsefi Metin Analizi Nasıl Yapılır?
  Felsefeye Giriş

  Felsefi Bir Metni Analiz Etme

  Felsefi bir konuyu ele alan, felsefi bir problemi tartışan metinlere “felsefi metin” adı verilir. Felsefi bir metni analiz etme işi, genel olarak herhangi bir metin içeriğine bağlı değerlendirilir. Bu anlamda felsefi bir metin hayatın anlamını, [...]
 • Felsefi Soru Nasıl Oluşturulur?
  Felsefeye Giriş

  Felsefi Soru Oluşturma

  Felsefi soru oluşturma, diğer alanlardaki soru oluşturma biçimlerinden çok farklıdır. Aynı zamanda felsefi soru oluşturma, Türk eğitim sisteminde felsefe dersinin giriş konularından birisi olarak da yer almaktadır. Felsefi soru oluşturma konusuna değinirken “Soru nedir? Soru [...]
 • Dili Doğru Kullanmanın Önemi Nedir?
  Felsefeye Giriş

  Dili Doğru Kullanmanın Önemi

  “Dili doğru kullanmanın önemi”, özellikle dil, iletişim, felsefe, sosyoloji gibi alanlarda ana konuya başlamadan önce değinilen önemli meselelerden birisidir. Dilin doğru kullanılması ayrıca liselerde okutulan felsefe dersinin ilk konularından birisi olarak da karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar [...]
 • Felsefede Dil ve İletişim
  Felsefeye Giriş

  Felsefede Dil ve İletişim

  Dilin temel işlevlerinin başında iletişim gelir. İnsan sosyal bir varlık olarak diğer insanlardan haberdar olmak ve kendi ihtiyaç, duygu ve düşüncelerini ötekilerine iletmek ister. Bunun için her kültür içerisinde bazı simge, sembol ve ritüeller vardır. [...]

Filozoflar

Anadolu'da Yaşamış Filozoflar, Türkiye'de Yaşamış Filozoflar
Felsefe Tarihi

Anadolu’da Yaşamış Antik Filozoflar

Felsefe tarihinde, M.Ö. 5. yüzyıl ila M.Ö. 6. yüzyıl arasında Anadolu’a yaşamış antik filozoflar, o dönemde, doğa olayları hakkındaki açıklamalarıyla öne çıkmışlardır. Anadolu’da yaşamış antik filozoflar tarafından yapılan bu açıklamaların ortak niteliği; mitolojik unsurlar içermemeleri, […]

Hipparkos
Filozoflar

Hipparkos Kimdir? Hipparkhos

Hipparkos, Hipparkhos ya da Hipparchus, M.Ö. 190 ila M.Ö. 120 yılları arasında, yani Helenistik dönemde yaşamış Eski Yunan astronomu, matematikçisi, düşünürü ve coğrafyacısıdır. Hipparkos, özellikle trigonometri disiplininin kurucusu olarak bilinmektedir. Hipparkos, yeryüzündeki her noktanın yerini […]

Felsefe Akımları

Kötülük Problemi Nedir?
Din Felsefesi

Kötülük Problemi

Kötülük problemi, din felsefesi çerçevesinde ele alınabilecek olan ve “Tanrı varsa kötülük neden vardır?” sorusuna binaen kurulan bir eleştiri sistemidir. Kötülük problemi şu soruya cevap aramaktadır: Eğer Tanrı tamamen iyi ve çok güçlüyse o zaman […]

Bilimin Türleri, Bilim Türleri Nelerdir?
Bilim Felsefesi

Bilim Türleri, Bilimin Türleri Nelerdir?

Bilim türleri, bilimin konusu, amacı, yöntemi bakımından üç tür olarak açıklanabilir. Bilimin ortaya koyduğu bilgilere bilimsel bilgi denildiğini biliyoruz, işte bilimsel bilgi, ele aldığı konuya ve bilgiye ulaşmak için kullandığı yönteme ve amacına göre üç […]

REKLAM

Kategoriler