Felsefeye Giriş

Filozoflar

Fotoğraf yok
Filozoflar

Xenophanes (Ksenophanes)’in Tanrı Anlayışı

Ksenophanes’i anlayabilmemizde yol gösterebilecek bir diğer düşüncesi ise her ne kadar onun düşüncelerini de belli ölçülerde farklı yorumlamamıza yol açacak şekilde ikili yapıda olan ve göreli olmayan, tanrı anlayışıdır. Ksenophanes bir yandan insan bilmesinin tanrısal […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Xenophanes (Ksenophanes)’in Bilgi Anlayışı

Ksenophanes’in (M.Ö: 570-478) felsefe tarihine yaptığı en önemli katkılardan biri insan bilgisinin ölçütü, kaynağı ve değeri konusunda belirttiği görüşlerdir. Ona göre insan bilgisinin kaynağı ve sınırı onun tecrübeleridir. İnsanın sahip olduğu veya olabileceği bilgiler bu […]

FELSEFE AKIMLARI

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Anlıkçılık Nedir, Ne Demektir?

Bütün varlıkları anlıksal temele indirgeyen öğretilerin genel adı. İradecilik karşıtı ve özellikle bilgibilimde usçulukla anlamdaş olarak kullanılmıştır. Törebilimsel anlam, ahlaksal davranışların anlıkla belirlendiği anlayışını dile getirir; eş deyişle ahlaksal davranışlar bir bilgi ve uslamlama işidir. […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Asya Tipi Üretim Tarzı (Marksbilim) Nedir?

(Tr. Marksbilim) Toprağın özel mülkiyeti bulunmadığı halde sömürülme olayının gerçekleştiği üretim biçimi. Tarihsel özdekçilik öğretisinin kurucusu Alman düşünürü Karl Marx (1818-1883), Asya tipi üretim biçimi kavramını 1853 yılına doğru Formen die der Kapitalischen Produktion Vorhergehn […]

Reklam

Reklam