• Filozoflar

  Francis Herbert Bradley Kimdir?

  Francis Herbert Bradley. 1846-1924 yılları arasında yaşamış olan İngiliz idealist filozofudur. En önemli eseri 1893’te yayımlanıp büyük başarı kazanmıştır.
 • Filozoflar

  Tertullian’ın İnancı: İnanıyorum; Çünkü Saçma!

  Quintus Septimus Tertullianus (y. MS 160-225), Roma’nın Kuzey Afrika’daki eyaleti Kartaca’dan, üretken bir Hıristiyan teologdur. Katolik teolojinin kurucu babalarından biri kabul edilen Tertullianus, hem Hıristiyan öğretinin teknik felsefi açıklamalarını yapmış hem de bu açıklamaları savunan [...]
 • Okuma Odası

  Theseus’un Gemisi ile Felsefi Sorgulamanın Bağlantısı

  Yunan tarihçi ve ahlakçı Plutarkhos, Theseus’un Gemisi anlatısıyla döneminin ve sonrasının filozoflarını farklı ve birbirine rakip olan felsefe okullarına ayıracak bir akıl oyunu ortaya koymuştur. Bu akıl oyunu, şu anlatı ve örnek üzerine kuruludur: Theseus [...]
 • Okuma Odası

  Euplides’in Paradoksu ve Epimenides’in Yalanı (Giritli Paradoksu)

  Birinci tekil şahıs temelli mantık problemleri, Megaralı Euplides’in yalancı paradoksuyla (pseudomenos) bilinir hâle gelmiş ve tartışılmaya başlanmıştır. Euplides bu tip mantık problemlerine dönük olarak şöyle bir ön örnek vermiştir: “‘Ben yalancıyım’ diyen kişi, gerçekten yalan [...]

Felsefeye Giriş

İlk Çağ (Antik Yunan) Felsefesinin Sınıflanması

Hint ve Çin kültürü dışta bırakıldığında, MÖ 6. yüzyılda başlayıp MS 5. hatta 6. yüzyıla ünlü Romalı İmparator Justinianus’un Yunan felsefesini temsil eden son okul olan Atina Okulu’nu kapattığı 529 yılına kadar uzanan İlkçağ felsefesi [...]

İlk Çağ (Antik Yunan) Felsefesinin Genel Özellikleri

– İlk döneminde Yunan felsefesi hemen hemen bütünüyle dış doğaya, cisimlerin dünyasına yönelmiş olan bir doğa felsefesidir. – Bundan sonra insana karşı uyanan ilgi klasik dönemin geniş sistemlerine yol açmıştır. Bu sistemlerde Tanrı, insan ve [...]

Filozoflar

Filozoflar

Francis Herbert Bradley Kimdir?

Francis Herbert Bradley. 1846-1924 yılları arasında yaşamış olan İngiliz idealist filozofudur. En önemli eseri 1893’te yayımlanıp büyük başarı kazanmıştır.

Filozoflar

Tertullian’ın İnancı: İnanıyorum; Çünkü Saçma!

Quintus Septimus Tertullianus (y. MS 160-225), Roma’nın Kuzey Afrika’daki eyaleti Kartaca’dan, üretken bir Hıristiyan teologdur. Katolik teolojinin kurucu babalarından biri kabul edilen Tertullianus, hem Hıristiyan öğretinin teknik felsefi açıklamalarını yapmış hem de bu açıklamaları savunan […]

FELSEFE AKIMLARI

Felsefe Akımları

Latin İbn Rüşdcülüğü Nedir?

On üçüncü yüzyıl, sadece çok büyük ve önemli filozofların ortaya çıktığı bir yüzyıl değildir. Elbette bu yüzyılda pek çok isim çok önemli başarılara imza atmıştır. Thomas Aquinas, hiç kuşkusuz bu dönemin en büyük filozoflarındandır. Ancak, […]

Felsefe Akımları

Özdeksizcilik (Berkeleycilik) Nedir?

Georges Berkeley (1685-1753) tarafından ileri sürülen bu öğretiye göre “varlık algılamadır” algılarımızın ve düşüncemizin dışında özdek diye bir şey yoktur. Özdeği felsefesel bir kavram olarak bir yana iten ve onu somut biçimleri ve somut biçimlerin […]