• İlk Medeniyetlerin Coğrafi Dağılımı
  Felsefeye Giriş

  İlk Medeniyetlerin Felsefenin Doğuşuna Etkisi

  İlk medeniyetlerin felsefenin doğuşuna olan etkisi, Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Adı geçen bütün büyük medeniyetler, dünya ve insanlık tarihine bilimsel, ahlaki, siyasal, sanatsal ve tabii ki felsefi anlamda birçok [...]
 • felsefe Nedir
  Felsefeye Giriş

  Etkinlik Olarak Felsefe

  Felsefenin eğer temel disiplinleri varsa temel olmayan disiplinleri de var demektir. Bizi temel olmayan disiplinler ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren husus, bazı disiplinlerin temel nitelendirmesini almaya hak kazanma nedenleridir. Bu disiplinler ileride daha iyi göreceğimiz üzere ontoloji, [...]
 • felsefe Nedir
  Felsefeye Giriş

  Felsefenin Geleneksel Tanımları

  Felsefe aklın ve özgür düşüncenin ürünü olduğundan onun herkesçe benimsenen bir tanımını vermek gerçekten güçtür. Çünkü bir filozofun yetişmesinde ve onun düşünsel formasyon kazanmasında yaşadığı dönemdeki bilimsel birikimin, sosyal ve siyasal ortamın, din ve hayat [...]
 • felsefe Nedir
  Felsefeye Giriş

  Felsefi Akıl Yürütme Becerisi Nedir?

  Felsefe tanımı gereği bilgiyi sevme, onu aramaya bulmaya çalışma süreci olduğu için varlık, bilgi, değer çerçevesi içerisinde her türden konu ve kavram üzerinde çözümlemeler yaparak insanın bu evrene ve kendisine yönelik her türlü bilgisini genişletmeyi [...]
 • felsefe Nedir
  Felsefeye Giriş

  Felsefi Denemenin Özellikleri Nelerdir?

  Deneme yazılarının fikri hayata ait olanları felsefi denemeyi oluşturur. Felsefi denemelerde öğretici rolüne bürünmeden öğretmek, kesin sonuçlara varmadan eleştirmek, ispata kalkışmadan ve belgelere dayanmadan sonuçlara ulaşma özgürlüğü vardır. Felsefi denemelerin sınırlarını çizmek edebî denemeler de [...]

Filozoflar

felsefe Nedir
Ahlak Felsefesi

İsyan Ahlakı Nedir?

İrade kendi özgürlüğünü kazanmadan önce hatta onu kazanmak üzere esir olmaktadır, tam olarak kendini istemeden önce esirliği istemektedir. Bize göre esirlik, iradenin özel bir nesneye bağlanması anlamına gelmektedir; o böylece tatmin olacak ve bizzat bu […]

Türkiye'de Felsefe
Felsefe Tarihi

Türkiye’de Felsefi Düşünceye Katkıda Bulunan Felsefeciler

Türkiye’deki felsefe çalışmaları, 1933 yılında üniversitelerde yapılan reform sonucunda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan felsefe bölümüyle kurumsallaşmıştır. Temelleri Tanzimat ile başlayan fikir tartışmalarıyla oluşturulmuştur. Bu çalışmalar, birçok felsefeci ve düşünürün katkısıyla ülkede hızla yayılmıştır. […]

Felsefe Akımları

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Pragmatizmin Tarihi Gelişimi

Pragmatizm 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında İngiltere ve Amerika’da ortaya çıkan ve daha sonra Amerika’nın millî felsefesi haline gelen bir felsefe akımıdır. Kapitalizmin İngiltere’de filizlenmeye başladığı sıralarda ilk izleri Jeremy Bentham‘da görülen sonra […]

İslam Felsefesinin Temel Özellikleri
Felsefe Akımları

İslam Felsefesinin Temel Özellikleri Nelerdir?

İslam filozofları, kendilerinden önceki dönemde özellikle doğudaki çeşitli merkezlerde açılan okullarda, Antik Yunan felsefesine dair çeviriler yapılmışlardır. Özellikle Yunancadan Süryaniceye yapılan çevirilerle doğu medeniyeti ile batı medeniyeti arasında kalan coğrafyayı Antik Yunan felsefesiyle tanıştırmıştır. İslam’ın […]

REKLAM

Kategoriler