• Felsefi Metin Analizi Nasıl Yapılır?
  Felsefeye Giriş

  Felsefi Bir Metni Analiz Etme

  Felsefi bir konuyu ele alan, felsefi bir problemi tartışan metinlere “felsefi metin” adı verilir. Felsefi bir metni analiz etme işi, genel olarak herhangi bir metin içeriğine bağlı değerlendirilir. Bu anlamda felsefi bir metin hayatın anlamını, [...]
 • Felsefi Soru Nasıl Oluşturulur?
  Felsefeye Giriş

  Felsefi Soru Oluşturma

  Felsefi soru oluşturma, diğer alanlardaki soru oluşturma biçimlerinden çok farklıdır. Aynı zamanda felsefi soru oluşturma, Türk eğitim sisteminde felsefe dersinin giriş konularından birisi olarak da yer almaktadır. Felsefi soru oluşturma konusuna değinirken “Soru nedir? Soru [...]
 • Dili Doğru Kullanmanın Önemi Nedir?
  Felsefeye Giriş

  Dili Doğru Kullanmanın Önemi

  “Dili doğru kullanmanın önemi”, özellikle dil, iletişim, felsefe, sosyoloji gibi alanlarda ana konuya başlamadan önce değinilen önemli meselelerden birisidir. Dilin doğru kullanılması ayrıca liselerde okutulan felsefe dersinin ilk konularından birisi olarak da karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar [...]
 • Felsefede Dil ve İletişim
  Felsefeye Giriş

  Felsefede Dil ve İletişim

  Dilin temel işlevlerinin başında iletişim gelir. İnsan sosyal bir varlık olarak diğer insanlardan haberdar olmak ve kendi ihtiyaç, duygu ve düşüncelerini ötekilerine iletmek ister. Bunun için her kültür içerisinde bazı simge, sembol ve ritüeller vardır. [...]
 • Felsefe, Kavram, Dil Ağı
  Felsefeye Giriş

  Felsefede Dil ve Kavram İlişkisi

  Kavram, nesnelerin zihindeki tasarımıdır. Terim ise bu tasarımların tek bir sözcükle dilde ifade edilmesidir. Örneğin, ağaç kavramı ağaç nesnesi hakkında bildiklerimizin tümünü, tek bir sözcükle ifade eder. Ağaç hakkında artan bilgi birikimimiz, ağaç kavramının içini [...]

Filozoflar

Panoptikon Nedir?
Felsefe Akımları

Panoptikon Nedir?

Panoptikon, ünlü İngiliz filozof Jeremy Bentham tarafından tasarlanan bir tür hapishane modelidir. Panoptikon, bir hapishane modelidir. Bu hapishanenin merkezde büyük bir kule vardır. Bu kuleden mahkûmların odaları görülebilir. Mahkûmların odaları bu kulenin etrafındadır. İktidar, yani gardiyanlar […]

Ahlak Felsefesi

Kropotkin ve Anarşizm

Kropotkin, Etik ve İnsan Doğası Kropotkin’in etik anlayışına bakacak olursak. Ona göre ahlak metafiziksel dogmalardan kurtarılıp bilim olarak incelenmesi en doğrusudur. Ayrıca biraz daha derine inecek olursak Kropotkin’in her ne kadar Bakunin ve Marx gibi […]

Felsefe Akımları

Kötülük Problemi Nedir?
Din Felsefesi

Kötülük Problemi

Kötülük problemi, din felsefesi çerçevesinde ele alınabilecek olan ve “Tanrı varsa kötülük neden vardır?” sorusuna binaen kurulan bir eleştiri sistemidir. Kötülük problemi şu soruya cevap aramaktadır: Eğer Tanrı tamamen iyi ve çok güçlüyse o zaman […]

Bilimin Türleri, Bilim Türleri Nelerdir?
Bilim Felsefesi

Bilim Türleri, Bilimin Türleri Nelerdir?

Bilim türleri, bilimin konusu, amacı, yöntemi bakımından üç tür olarak açıklanabilir. Bilimin ortaya koyduğu bilgilere bilimsel bilgi denildiğini biliyoruz, işte bilimsel bilgi, ele aldığı konuya ve bilgiye ulaşmak için kullandığı yönteme ve amacına göre üç […]

REKLAM

Kategoriler