• İlk Medeniyetlerin Coğrafi Dağılımı
  Felsefeye Giriş

  İlk Medeniyetlerin Felsefenin Doğuşuna Etkisi

  İlk medeniyetlerin felsefenin doğuşuna etkisi, Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Adı geçen bütün büyük medeniyetler, dünya ve insanlık tarihine bilimsel, ahlaki, siyasal, sanatsal ve tabii ki felsefi anlamda birçok katkı [...]
 • felsefe Nedir
  Felsefeye Giriş

  Etkinlik Olarak Felsefe

  Felsefenin eğer temel disiplinleri varsa temel olmayan disiplinleri de var demektir. Bizi temel olmayan disiplinler ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren husus, bazı disiplinlerin temel nitelendirmesini almaya hak kazanma nedenleridir. Bu disiplinler ileride daha iyi göreceğimiz üzere ontoloji, [...]
 • felsefe Nedir
  Felsefeye Giriş

  Felsefenin Geleneksel Tanımları

  Felsefe aklın ve özgür düşüncenin ürünü olduğundan onun herkesçe benimsenen bir tanımını vermek gerçekten güçtür. Çünkü bir filozofun yetişmesinde ve onun düşünsel formasyon kazanmasında yaşadığı dönemdeki bilimsel birikimin, sosyal ve siyasal ortamın, din ve hayat [...]
 • felsefe Nedir
  Felsefeye Giriş

  Felsefi Akıl Yürütme Becerisi Nedir?

  Felsefe tanımı gereği bilgiyi sevme, onu aramaya bulmaya çalışma süreci olduğu için varlık, bilgi, değer çerçevesi içerisinde her türden konu ve kavram üzerinde çözümlemeler yaparak insanın bu evrene ve kendisine yönelik her türlü bilgisini genişletmeyi [...]
 • felsefe Nedir
  Felsefeye Giriş

  Felsefi Denemenin Özellikleri Nelerdir?

  Deneme yazılarının fikri hayata ait olanları felsefi denemeyi oluşturur. Felsefi denemelerde öğretici rolüne bürünmeden öğretmek, kesin sonuçlara varmadan eleştirmek, ispata kalkışmadan ve belgelere dayanmadan sonuçlara ulaşma özgürlüğü vardır. Felsefi denemelerin sınırlarını çizmek edebî denemeler de [...]

Filozoflar

Ahlak Felsefesi

Kropotkin ve Anarşizm

Kropotkin, Etik ve İnsan Doğası Kropotkin’in etik anlayışına bakacak olursak. Ona göre ahlak metafiziksel dogmalardan kurtarılıp bilim olarak incelenmesi en doğrusudur. Ayrıca biraz daha derine inecek olursak Kropotkin’in her ne kadar Bakunin ve Marx gibi […]

Cicero
Felsefe Tarihi

Cicero’nun İdeal Devlet Anlayışı

Cicero hayatı boyunca hep cumhuriyet yanlısı olmuştur fakat bunun sebebi halkın özgürlüğünü savunmak değil aristokrat sınıfın ayrıcalıklarını savunmaktır. Cicero bir novus homoydu. Yani doğuştan varlıklı olmayıp sonradan zengin olan insanlardan. Cicero’nun idealleri soylu sınıfın ideallerini […]

Felsefe Akımları

Henoteizm Nedir?
Din Felsefesi

Henoteizm Nedir?

Henoteizm, Max Müller tarafından geliştirilmiş bir din felsefesi sistemidir. Henoteizm, kişinin inançsal zeminde bir tanrıya bağlanırken aynı zamanda diğer inanç sistemlerinin tanrı anlayışlarını ve tanrılarının varlığını da kabullenmesini ön görür. Henoteizm özetle, inanılan bir tanrının […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Varoluşçu Hümanizm (Varoluşçu İnsancılık) Nedir?

Jean-Paul Sartre, “Varoluşçuluk” adlı eserinde varoluşçuluğa yöneltilen eleştiriler çerçevesinde hümanizm ile varoluşçu hümanizm anlayışlarını kesin bir hatla birbirinden ayırmıştır. Sartre bu ayrımı yaparken, varoluşçuluk ve hümanizm arasındaki ilişkiyi klasik hümanizm ve varoluşçu hümanizm tanımlarıyla ayrıştırmıştır. […]

REKLAM

Kategoriler