Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Psikoloji

Max Wertheimer’ın hareket algısına ilişkin fi fenomeni çalışmaları, Wundt ve Titchener’ın algıyı parçalara bölen yaklaşımını reddetmesine yol...
Amerikalı filozof William James, Wundt‘un ve Titchener’ın zihnin, en temel parçalarına bölünerek anlaşılabileceği fikrini reddeder. Charles Darwin‘in...
Yapısalcılık, psikoloji ekollerinin ilkidir. Wundt tarafından kurulmuş ve etkinliğini 1879 ile 1900’ler arasında sürdürmüştür. Yapısalcı...
İnsanoğlu kendisinin ve birlikte yaşadığı kişilerin tepkilerini tahmin etmek istemiş, bunları anlamaya çalışmıştır. Çünkü uyum...
Batıda bazı felsefi gelişmeler (Empirizm gibi) ve ekoller (Yapısalcılık gibi) bilimsel psikolojinin kurulmasını sağlamıştır. İslam...
Yeryüzünün en karmaşık canlısı insandır. İnsanoğlu dünyamız için önemlidir; çünkü çevresi üzerinde en büyük etkiyi...
Psikoloji insan ve hayvan davranışlarını ve bu davranışlarla ilintili psikolojik, sosyal ve biyolojik süreçleri inceleyen...
Davranışçılık, insan ve hayvan davranışları inceleyen psikoloji alanına verilen addır. Amerikan ruhbilimcisi John Watson (1878-1958),...
Köhler’in Wertheimer ve Koffka ile birlikte geliştirdiği Geştalt psikolojisi, 20. yüzyılın başlarında etkisini giderek yitiren yapısalcı psikolojiyle,...
Freud’a göre bireyin davranışlarına yön veren cinsel dürtünün doyurulma isteği Freud’un kişilik kuramını biçimlendirmektedir. Daha...
Lacan’ın Freud’un çalışmasından ısrarla aldığı ve kendi kuramında merkezi bir yere koyduğu formülasyonlardan birisidir Oidipus...
20. yüzyılın en tartışmalı kuramsal alanlarından birisi psikanalizdir. Daha Freud’un ilk çalışmalarından itibaren psikanalizin kuramsal...
Biz davranışlarımızı gerçekleştirirken, çevremizdeki uyarıcılar tarafından sadece itilmiyoruz, aynı zamanda uyarıcılara doğru çekiliyoruz da; yani...
Alfred Adler’in Kişilik Kuramı, Freud’un ortaya koyduğu id, ego ve superegonun çatışmasıyla ortaya çıkan kişilik...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...