Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Psikoloji

Guthrie’ye göre alışkanlıklar pek çok uyaran ile eşleştirilmiş tepkiler olup, bu nedenle değiştirilmeleri de pek...
Edwin Ray Guthrie, psikoloji tarihinde öğrenme ve alışkanlıkların değiştirilmesi ile ilgili görüşleriyle kendisine önemli yer...
John Broadus Watson, konunun girişinde de bahsedildiği gibi davranışçı yaklaşımın babası sayılır. Davranışçı bakış açısını...
Klasik koşullanma, uyarıcılar ve bu uyarıcılara verilecek tepkiler ile ilgili bir öğrenme modelidir. Organizma, yeni...
Garcia adlı bir araştırmacı, yaptığı çalışmalar sonucunda bazı klasik koşullanmaların bitişiklik ilkesi olmadan da gerçekleşebileceğini...
Bireyin öğrenme sürecinde birçok faktör etkili olmakta ve bireyin öğrenme süreci birçok faktörün etkileşime girdiği...
Bireyin yaşamının her anında meydan gelen, onu diğer canlılardan ayıran ve bugünkü sahip olduğu bilgi...
Sistem kavramı, belli bir amaç doğrultusunda faaliyet gösteren ve birden çok ögeden oluşan, bu ögelerin...
Eğitim ilk insanın varoluşu ile beraber var olan, var olduğu günden bugüne her dönemde önemini...
Öğrenci sayısı: Özellikle ilkokulda öğrenciler öğretmenlerinin yardımına ve yakın ilgisine daha çok ihtiyaç duyarlar. Bu...
Öğretmenlerin önemli görevlerinden biri de öğrencilerinin öğrenmelerini en yüksek düzeye çıkaran ortamlar oluşturmaktır. Sadece harekete...
Anne babanın çocuğu derse ve okula motive edebilmesi son derece önemlidir. Çocuğun özellikle okula başladığı...
Öğrenme ortamı, öğrenmenin ortaya çıktığı çevrenin fiziksel özellikleri ve öğrenmeyi etkileyen her türlü çevresel unsur...
Öğrenme karmaşık zihinsel faaliyetlerin bir sonucudur. Karmaşık zihinsel etkinliklerin merkezi olan sinir sisteminin en önemli...
İnsan beyni ve nöronlar hakkında yapılan bilimsel araştırmaların artması, norobiyolojik ve nöropsikolojik dallarının da katkılarıyla...
Bireyi tanıma sürecinde kullanılan birçok teknik bulunmaktadır. Bu tekniklerin her birinde birey hakkında toplanılan bilgileri...
Bireyi tanıma sürecinde kullanılan test dışı teknikler ise; gözleme dayalı teknikler, kendini anlatmaya dayalı teknikler,...
Test teknikleri, standart uyarıcılar takımından oluşan psikolojik ölçme araçları kullanılarak bireyin sahip olduğu nitelikleri belirleme...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...