Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Platon’un Bilgi Anlayışı, Bilgi Felsefesi

“Bilgi nedir?” sorusu, Sokrates’in bağlı olduğu tüm okullarda önemli etkinliğe sahiptir. Platon bilgi konusunu özellikle Theaitetos adlı diyalogunda de alır. Diyalog önce Aristippos’un bilgi konusundaki sensualist anlayışını inceleyerek işe başlar. Aristippos’a göre bilgilerimizi duyumlar oluşturur. O halde bilgi; […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Milet (Miletos) Okulu ve Arkhe Sorunu

Miletos Okulu, bugün Aydın ili sınırları içinde bulunan Miletos şehrinde etkinlik göstermiş bir felsefe okuludur. Bu okulun temsilcileri olan Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes, gösterdikleri düşünsel etkinlikle ve yöneldikleri sorunlarla felsefe tarihinin ilk filozofları olmuşlardır. Milet Okulu ile […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Pisagor Ezoterizmi Nedir, Ne Demektir?

Ezoterizm’de Pisagor büyük inisiyelerden biri olarak kabul edilir. Delf’te, Mısır’ın Teb ve Menfis kentlerinde ve Babil’de bulunmuş olan Pisagor inisiyatik eğitim aldıktan ve uzun gezilerinden sonra, Taranto Körfezi’nin uç noktasındaki bir Dor site-devlet’i olan Croton’da […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Pisagorculuk Nedir? Pisagor Okulu, Pisagor Akademisi

Okulun kurucusu Pisagor’dur. Yunanistan’da Milet Okulu olarak tanınan ve batı felsefesi geleneğinin başlangıcını ve köklerini oluşturan bir grup filozof, doğal fenomen için akılcı açıklamalar aramaya henüz bir nesil önce başlamıştı. Pisagor’un çocukluğu da Milet’ten fazla uzakta geçmedi. Dolayısıyla […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Würzburg Okulu Nedir?

Başlangıçta Wundt‘un takipçisi olan Külpe bir grup öğrencinin psikoloji üstatlarının (Wundt gibi) çalışma sınırlamalarından ayrılmaları için kılavuzluk etmiştir. Külpe’nin hareketi belki bir devrim niteliğinde değildi ama, Wundt’un düşüncelerinin darlığına karşı bir özgürlük bildirgesiydi. Külpe, Wundt psikolojinin […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Mohizm (Mohism) Nedir?

Mozi tarafından geliştirilen mantık, rasyonel düşünce ve bilim felsefesidir. Mohizm genel olarak sevgiye çağrı ve tüm anlaşmazlıkları barışçıl yoldan çözmeyi talep etmeyi öngörür. Mohizm; Konfüçyüsçülük, Taoizm ve Legalizm ile yaklaşık aynı zamanda gelişti ve MÖ 770-221 yılları arasında (İlkbahar […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Taoizm (Taoculuk) Nedir, Ne Demektir?

Taoizm, dış dünyadaki nesnelerin gerçekte var olmadığını savunan bir felsefi görüştür. Taoizm MÖ 6. yüzyılda Lao-Tse tarafından kurulmuştur. Bu görüşe göre her şey Tao’dur, Tao’dan akar, Tao’ya döner. Bu anlayışa göre Tao evrendeki düzendir. Tao kendiliğinden var […]