Eğitim Nedir? Öğretim Nedir? Eğitim ile Öğretim Arasındaki Fark
Eğitim Bilimleri

Eğitim Öğretim Nedir? Eğitim Öğretim Farkı

İnsan davranışlarının iki ana kaynağı vardır. Bunlardan birincisi doğuştan getirilenler, ikincisi ise sonradan kazanılanlardır. Eğitim olgusunun ana konusu sonradan kazanılan davranışlarla ilgili olmakla birlikte doğuştan getirilen davranışların geliştirilmesi ile de ilgilidir. İnsanoğlu doğduğu andan itibaren […]

Kötülük Problemi Nedir?
Din Felsefesi

Kötülük Problemi

Kötülük problemi, din felsefesi çerçevesinde ele alınabilecek olan ve “Tanrı varsa kötülük neden vardır?” sorusuna binaen kurulan bir eleştiri sistemidir. Kötülük problemi şu soruya cevap aramaktadır: Eğer Tanrı tamamen iyi ve çok güçlüyse o zaman […]

Bilimin Türleri, Bilim Türleri Nelerdir?
Bilim Felsefesi

Bilim Türleri, Bilimin Türleri Nelerdir?

Bilim türleri, bilimin konusu, amacı, yöntemi bakımından üç tür olarak açıklanabilir. Bilimin ortaya koyduğu bilgilere bilimsel bilgi denildiğini biliyoruz, işte bilimsel bilgi, ele aldığı konuya ve bilgiye ulaşmak için kullandığı yönteme ve amacına göre üç […]

Sanata ve Sanatçıya Etki Eden Unsurlar Nelerdir?
Felsefe Akımları

Sanatı ve Sanatçıyı Etkileyen Etkenler Nelerdir?

Sanat da sanatçı da farklı etmenler tarafından etkilenir ve biçimlendirilirler. Sanatı ve sanatçıyı etkileyen etmenler içinde sanatçı, mensubu bulunduğu toplumdan ve dönemin siyasal yapısından, kültüründen etkilenerek bunları bilerek ya da gizil olarak eserlerine yansıtır. Sanat […]

Sanat felsefesinin konuları
Felsefe Akımları

Sanat Felsefesinin Konusu Nedir?

Sanat felsefesinin konusu, sanat felsefesinin ne olduğuyla doğrudan ilişkili bir konu başlığıdır. Sanat felsefesi sanatın ne olduğunu sorgulayan, sanatçının etkinliğini inceleyen felsefe dalıdır. Sanat felsefesinin konusu, sadece sanattaki güzelliktir. Estetik, güzelliği konu edinir. Oysa sanat […]

Panoptikon Nedir?
Felsefe Akımları

Panoptikon Nedir?

Panoptikon, ünlü İngiliz filozof Jeremy Bentham tarafından tasarlanan bir tür hapishane modelidir. Panoptikon, bir hapishane modelidir. Bu hapishanenin merkezinde büyük bir kule vardır. Bu kuleden mahkûmların odaları görülebilir. Mahkûmların odaları bu kulenin etrafındadır. İktidar, yani gardiyanlar […]

Din Felsefesinin Temel Soruları
Din Felsefesi

Din Felsefesinin Temel Problemleri Nelerdir?

Din felsefesinin temel problemleri de diğer felsefe disiplinlerinde olduğu gibi konusunun en önemli tartışma alanlarından birisidir. Din felsefesi genel olarak dinin temel kavramlarını, bu kavramların anlamlarını, insan hayatındaki yerini açıklama ve sorgulama amacını taşır. Din […]

Filozofların ahlak görüşleri.
Ahlak Felsefesi

İyinin ve Kötünün Ölçütü Nedir?

İyinin ve kötünün ölçütü, ahlak felsefesinin temel sorularından birisidir. Ahlak felsefesinde yapılması uygun görülen, önerilen davranışa iyi; yapılması yasaklanmış, ahlakın uygun görmediği eylemlere ise kötü denir. Tarih boyunca iyi ve kötü değerleri farklı toplumlarda farklı […]

Bilim - Hayat İlişkisi
Bilim Felsefesi

Bilim – Hayat İlişkisi

Bilim – hayat ilişkisi, birçok örnekle açıklanabilecek geniş bir ilişki ağını anlatmaktadır. Bilim – hayat ilişkisi bağlamında, örneğin tıp biliminin insan hayatındaki etkinlikleri göz önüne alınabilir ve değerlendirilebilirdir. İşte tıp gibi diğer bütün bilim alanları […]

Bilimsel Yöntem
Bilim Felsefesi

Bilimsel Yöntem Nedir?

Bilimin yöntemi bilimsel yöntem olarak adlandırılır. Bilimsel yöntem, bilim insanlarının bilimin konusuna giren olgulara ilişkin bilimsel bilgi üretmek ve bu olguları açıklamak amacıyla yaptıkları işlemlerin tümünden oluşur. Bu işlemler fiziksel ile düşünsel işlemlere ayrılabilir. Fiziksel işlemler; gözlem, deney […]