Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Hegelci Okul Nedir, Ne Demektir?

Alm. Hegelianismus, Fr. Hegelianisme, İng. Hegelionism. Hegel ve ona bağlı olanların oluşturduğu, özellikle “salt idealizm” ve “eytişimsel yöntem” anlayışlarıyla belirlenen felsefe akımı. Hegelci Okul: 1830-40 yılları arasında Almanya’da en yaygın olan felsefe okulu Hegelci okuldu. […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Hücre Kuramı Nedir, Ne Demektir?

1832 yılında Remak ve 1846 yılında Von Mohl, bitki ve hayvanlardaki yaşam özdeğinin protoplazma olduğunu ileri sürdüler. 1859 yılında De Bary ve 1861 yılında Max Schultze bitki ve hayvan protoplazmalarının özdeşliğini gösterdiler. Bütün bunlardan Von […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Humeculuk (İngiliz Şüpheciliği) Nedir, Ne Demektir?

İngiliz şüpheciliği. İngiliz düşünürü David Hume (1711-1776) bir acıdan, tüm çağdaş düşünceci yanılgıların babası sayılabilir. Kantçı ve olgucu bilinemezcilik onun ürünüdür. Çağdaş düşünceci öğretileri geniş çapta etkilemiştir. Kant, onun, kendisini metafizik uykusundan uyandırdığını söyler. Eleştiricilik, […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Herakleitosçuluk Nedir, Ne Demektir?

Alm. Heroklitismus. Antik Çağ’ın eytişimci düşünürü Herakleistos’un öğretisi. Efesli Herakleitos, Antik Çağ Yunan düşüncesinin en parlak zekasıdır. Devim ve değişmenin doğasal ve insansal yapıda temel olduğunu ilkin o görmüş, eytişimsel düşünceyi ilkin o gerçekleştirmiştir. Günümüze […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Hegelcilik Nedir, Ne Demektir?

Alm. Hegelianismus, Fr. Hegelianisme, İng. Hegelionism Hegelcilik deyimi özel olarak Hegel’in öğretisiyle ölümünden sonra başlayıp 1848’e kadar süren sağ ve sol Hegelciliği, genel anlamdaysa çeşitli Hegelci akımları adlandırır. Georg Wilhelm Hegel (1770-1831), genel olarak idealist […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Hobbes’çuluk Nedir, Ne Demektir?

İngiliz düşünürü Thomas Hobbes (1588-1679), genel olarak maddeciliğin, özel olarak da İngiliz maddeciliğinin babası sayılır. Diyalektik maddeciliğin kurucuları “Maddecilik, İngiltere’nin gayrı meşru çocuğudur” dedikten sonra şunları eklerler; “Maddeciliğin ilk biçimi adcılıktır. İngiliz skolastiği Duns Scottus, […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Hint Felsefesi Nedir, Ne Demektir?

Hindistan adı verilen ülkede yaşayan halkların geliştirdikleri kurgusal öğretiler…Hint felsefesi, klasik ilkçağ felsefesi kapsamı içindedir. Hint felsefesi, geleneksel olarak dinsel ve gizemsel bir felsefedir. Bu dinsel ve gizemsel örtü altında felsefenin temel sorunu, düşüncecilik ve […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Gürecilik (Devimselcilik) Nedir, Ne Demektir?

Özdeğin kendiliğinden devimsel ve gelişimsel olduğunu ileri süren öğretilerin genel adı. Mekanikçilik karşılığıdır. Nesneleri devimsiz ve ancak dışarıdan verilmiş bir devimle devinebilir sayan mekanikçiliğe karşı gürecilik, nesnelerde bir özgücün varlığını ileri sürer. Antikçağ Yunan felsefesinde […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Göreci Düşüncecilik Nedir, Ne Demektir?

Bağıntıcılığın düşünceci yorumu. “Diyalektiğin bilinmemesiyle birleşen görecilik, sonunda mutlaka idealizme götürür”. Bu demektir ki diyalektiksiz bağıntıcılık, insan bilincinden bağımsız doğanın gerçekliğini yadsımak zorundadır. Nesnel gerçeklik, insan bilincinin dışında ve ondan bağımsız olarak var olmaktır. Bu […]