Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Psikoloji

Amnezi veya hafıza kaybı, belleğin (hafızanın) rahatsız olması, bozukluğa uğraması durumudur. Amnezinin nedenleri organik veya...
Saldırganlık doğuştan var olduğu kabul edilen bir dürtüdür. Çevrenin olumsuz tutumları, çocuğun isteklerinin sürekli engellenmesi,...
Aldatma psikolojisinde en büyük nedenleri araştırdığımız da bir çok nedenler ortaya çıkmaktadır. 1. Hangi erkekler...
Kitle kelimesi rastgele toplanmış ve bir araya gelmiş olan toplulukları ifade eder. Bu topluluklarda, bilinçli...
İd ve Ego’dan sonra Süperego yapısı oluşur. Süperego üst benlik olarak da bilinir. Çocuk konuşmayı...
Kişilik yapısının gerçeklik ilkesine göre hareket eden kısmıdır. Kısmen bilinçli olan bölümdür. Kişiliğin “idare meclisi”dir....
İd, doğuştan vardır ve psişik enerjinin kaynağıdır. Alt benlik ya da ilkel benlik olarak da...
Psikiyatri (Ruh Hekimliği), Psikiyatr (Ruh Hekimi) sözcüklerinin başka mesleklerin adlarıyla karışması sık karşılaştığımız bir olgudur....
Psikoloji, apayrı bir bilimsel disiplin olarak 19. yüzyılın son 25 yıllık dilimi içinde kendine bilim...
– Psikoloji, günümüzde var olan bütün bilimsel disiplinlerin en köklü ve en eskilerinden birisidir. – İnsanoğlu...
Sosyal etki konusu ABD sosyal psikolojisinde 1950’lerde en fazla uğraşılan konulardan biri olmuştur. Öyle ki...
Adorno ve arkadaşlarının geliştirdikleri otoriteryen kişilik kuramına uzun süre ilgisiz kalınmıştır. Ancak, 1980’lerde Altemeyer (Akt. Augostinos, Walker...
Otoriteryen kişilik kuramı; geleneklere körü körüne bağlılık, otoriteye abartılı bir saygı ve toplumun kurallarına uymayanlara...
Wetherell (akt. Tuffin, 2005) 1970’lerin ortasında ortaya çıkan ve hala sosyal psikolojide hakim olan sosyal...
Ayrımcılık, gruptaki tüm insanlara ya da bir grubu tek tek üyelerine karşı yöneltilmiş haksız eylem...
Kalıp yargı, belirli sosyal grupların tüm üyeleri tarafından belirli özelliklerin paylaşıldığını varsayan bir bilişsel çerçevedir....
Tutumlarla ilgili ele alınması gereken son nokta tutum değişimidir. Tutum değişimi sosyal psikologlar için son...
Sosyal psikologlar için tutumlar, davranışı tahmin etmeye yaradıkları için önemlidir. Daha açık bir deyişle, sosyal...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...