Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Psikoloji

Bu yaş dönemi içerisinde yaşanan duygular aşağıda sıralanmıştır. Ağlama Duygular, bebekte doğduğu andan itibaren görülmeye...
Duygusal gelişim bireyin gelişim sürecinin önemli bir boyutudur. İnsanı diğer canlı varlıklardan ayıran duyguların bilişsel,...
Dil bilimci Noam Chomsky’nin ön oluşumcu teorisi, çocukların şaşırtıcı dil yapılarının insan beyni yapısına işlendiği...
Piaget’nin bu görüşüne göre dil, kalıtım ve çevre etkileşimiyle gerçekleşir. Çocuklar dil öğrenme yeteneğiyle dünyaya...
Bu görüş, dilin öğrenilmesinde gözlem modelinin önemini vurgular. Çocuğun bir sözcüğü duyar duymaz taklit etmesi...
Bir davranışçı görüş savunucusu olan B.F. Skinner (1957), konuşmanın tıpkı diğer davranışlarda olduğu gibi, işlevsel...
Aile dışında olan birine göre, bir bebeğin ağlamaları aynı ses gibi gelebilir. Fakat bebeğin ebeveyni...
Motor gelişimin bu dönemi temel hareketler döneminin bir uzantısı olarak karşımıza çıkmaktadır. 7 yaşından yukarısını...
Çocuk gelişimi, biyolojik, psikolojik ve sosyal gelişime dayalı olan uzun süreli dinamik ve karmaşık bir...
1-2 yaşlar arasında gözlenen ilkel hareketler ilk istemli hareketlerdir. Bunlar oturma, emekleme, ayakta durabilme becerileridir....
Refleks, dıştan gelen bir uyarıcı sonucu doğan, istem dışı fiziksel yanıttır. Gelişen fetüsün ilk hareketleri...
Fiziksel gelişim üzerinde kalıtımın etkisini çok önemli bir faktör olmasına karşın tek faktör değildir. Buna...
Ergenliğe hazırlık dönemine erinlik (buluğ) denir. Bu dönemde kısa süren fizyolojik değişiklikler olmaktadır. Genel olarak...
Bu dönem bir önceki (3–6 yaş) dönemine göre fiziki gelişiminde biraz daha yavaşlamanın olduğu dönemdir....
Bu dönemde fiziksel gelişimin hızında bir azalma görülür. Sinir sistemi gelişimini büyük ölçüde tamamlar. 2...
Doğduğu anda bebeğin boyu ortalama olarak 48-53 cm. arasındadır. Kızlar erkeklere oranla boyca biraz daha...
Yapılandırmacı yaklaşım, son yıllarda eğitim dünyasını en çok etkileyen yaklaşımlardan biridir. Yapılandırmacılık, öğrenmeye karşı yeni...
Öğretme değil, öğrenme esastır. Bilgi ezbere alınmaz, öğrenen tarafından keşfedilir. Öğrenme, aktif olarak anlamlandırma sürecidir....
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...