Sosyoloji

Dijital Kültür Nedir, Ne Demektir?

Dijital teknoloji ve internet, birlikte insanoğlunun hayatındaki pek çok unsuru kapsayan son derece güçlü bir birliktelik oluşturuyor. Önce teknolojik gelişmeler ve bununla birlikte de doğup önü alınamaz biçimde gelişmeye devam eden internet artık sosyal, kültürel, […]

Mantığa Giriş

Nelerin Tanımı Yapılamaz? Tanımın Koşulları Nelerdir?

Tanım çeşitlerini anımsarsak, her şeyin tanımı yapılabilir ancak her şeyi içlemsel olarak tanımlamak mümkün değildir. O hâlde içlemsel olarak nelerin tanımı yapılamaz? Bu kategorileri şu şekilde sıralayabiliriz: – Porphyrios ağacından hatırlanırsa, kategorilerden en üstte bulunan […]

Klasik Mantık

Çözümleyici Çizelge İle Denetleme Nasıl Yapılır?

Çözümleyici çizelge ile önermeler denetlenirken yapılması gereken işlem sırasını şöyle gösterebiliriz: 1. Çözümlenecek önermenin ana eklemi ve ana bileşenleri belirlenir. 2. Çözümleme kuralları uygulanmaya başlandığında önce alt alta yazma kuralı, sonra çatal açma kuralı uygulanır. Yani önce […]

Klasik Mantık

Tikel Evetleme Önermesinin Çözümleme Kuralı

p V q gibi bir tikel evetleme önermesinin doğru olabilmesi p ya da q önermelerinden en az birinin doğru olması ile mümkündür. Dolayısıyla, tikel evetleme önermesinin doğru değer alması için ya p’nin ya da q’nun doğru […]

Klasik Mantık

Tümel Evetleme Önermesinin Çözümleme Kuralı

Tümel evetleme önermesi, “ve” eklemi ile kurulan önermelerdir. Yani p Λ q gibi bir tümel evetleme önermesi çözümlenirken doğruluk tablosunda kullanılan kurallardan yararlanılır. Bu önermenin doğru olabilmesi için p ve q önermelerinin doğru olması gerektiğini daha önce görmüştük. Çözümleyici […]

Klasik Mantık

Çözümleyici Çizelge İle Önermenin Tutarlılığını Denetleme

Herhangi bir önermenin tutarlılığı denetlenirken, çözümleme kurallarının aynısı uygulanır. Çözümleme sonunda, yolların ucunda en az bir açık yol varsa önerme tutarlıdır. Çünkü, bu durum önermenin en az bir tane doğru değerine sahip olduğunu gösterir. Hiç açık […]

Klasik Mantık

Çözümleyici Çizelge İle Önermenin Geçerliliğini Denetleme

Bir önermenin geçerliliği denetlenirken, önermenin değili alınır ve değillenmiş hâli çözümlenir. Önermenin değillenmiş hâli çözümlendiğinde tüm yollar kapalıysa önerme geçerli demektir. Çünkü, tüm yollar kapalıysa önermenin değillenmiş hâli yanlış, kendisi ise doğru demektir. En az bir açık […]