Bilimin Türleri, Bilim Türleri Nelerdir?
Bilim Felsefesi

Bilim Türleri, Bilimin Türleri Nelerdir?

Bilim türleri, bilimin konusu, amacı, yöntemi bakımından üç tür olarak açıklanabilir. Bilimin ortaya koyduğu bilgilere bilimsel bilgi denildiğini biliyoruz, işte bilimsel bilgi, ele aldığı konuya ve bilgiye ulaşmak için kullandığı yönteme ve amacına göre üç […]

Bilim - Hayat İlişkisi
Bilim Felsefesi

Bilim – Hayat İlişkisi

Bilim – hayat ilişkisi, birçok örnekle açıklanabilecek geniş bir ilişki ağını anlatmaktadır. Bilim – hayat ilişkisi bağlamında, örneğin tıp biliminin insan hayatındaki etkinlikleri göz önüne alınabilir ve değerlendirilebilirdir. İşte tıp gibi diğer bütün bilim alanları […]

Bilimsel Yöntem
Bilim Felsefesi

Bilimsel Yöntem Nedir?

Bilimin yöntemi bilimsel yöntem olarak adlandırılır. Bilimsel yöntem, bilim insanlarının bilimin konusuna giren olgulara ilişkin bilimsel bilgi üretmek ve bu olguları açıklamak amacıyla yaptıkları işlemlerin tümünden oluşur. Bu işlemler fiziksel ile düşünsel işlemlere ayrılabilir. Fiziksel işlemler; gözlem, deney […]

Bilim Nedir?
Bilim Felsefesi

Bilim Nedir?

Bilim, gözlem ve deneyle fiziksel dünyanın yapısını ve işleyişini sistemli olarak araştıran ve inceleyen bilgi etkinliği olarak tanımlanabilir. Yapmış olduğu araştırma bulgularına dayanarak olay ve olgular üzerine neden-sonuç bağlantılarını göstermeye çalışır. Örneğin bir psikoloğun insan […]

felsefe Nedir
Felsefe Grubu

Sosyolojinin Kapsamı Nedir?

Sosyoloji sosyal yaşamın temsilini çalışma konusu yapar. Bu bağlamda sosyolojinin kapsamı, toplumun, toplumsallığın kısacası insan etkileşiminin tüm çıktılarını içerdiğinden, sanıldığından daha geniştir. Sıradan bir insan edimi olan sosyoloji ilgi nesnesi olarak ele alındığında, söz konusu […]

Psikoloji

İnsomnia Nedir? İnsomnia Tedavisi Nasıl Yapılır?

Geceleri Uyumakta Güçlük Çekenlerin Ortak Noktası İnsomnia Nedir? Tedavisi Nasıl Yapılır? Uykusuzluk, uykuya dalamama veya gece boyunca uykuda kalamama, gün boyunca yorgunluk ve yorgunluk hissi ile sonuçlanır. Hasta gece boyunca rahatsız bir uyku düzenine sahiptir, […]

Ahlak Felsefesi

Kropotkin ve Anarşizm

Kropotkin, Etik ve İnsan Doğası Kropotkin’in etik anlayışına bakacak olursak. Ona göre ahlak metafiziksel dogmalardan kurtarılıp bilim olarak incelenmesi en doğrusudur. Ayrıca biraz daha derine inecek olursak Kropotkin’in her ne kadar Bakunin ve Marx gibi […]

Farkındalık Nedir?
Felsefe Sözlüğü

Farkındalık Nedir, Ne Demektir?

“Farkındalık” (mindfulness), mevcut ana odaklanmak anlamına gelir. Yani farkındalık, mevcut hâliyle “deneyim”e odaklanmak ve dikkati korumak, duygu ve düşünceleri değerlendirmeye tabi tutmadan kabul etmek ve merakla gözlemlemek demektir. Bu ilk bakışta kolay görünebilir; ama ana […]

felsefe Nedir
Filozoflar

Edim Felsefesi

Edim Felsefesi*  başlıklı eser, Mead’in ölümünden sonra yayımlanmıştır. Bu kitap içinde yer alan yazıların büyük bir kısmı sosyologları fazla ilgilendirmez; ancak “Edimin Evreleri” başlıklı ilk yazıda, Mead diğer makaleleri veya derslerinde yer almayan yeni görüşler […]

felsefe Nedir
Filozoflar

Mead’in Genel Felsefesi

Mead’in sosyolojisinin büyük bölümü daha genel felsefi yaklaşımının sadece bir parçasıdır. Bu yaklaşım ne tam olarak ifade edilmiş ne de bütünlüklü bir biçimde ortaya konulmuştur, ancak ölümünden sonra yayımlanan iki çalışma “19. yüzyılda Düşünce Hareketleri” […]