Fotoğraf yok
Filozoflar

Georg Simmel ve Sosyolojik Görüşleri

Amerikan sosyolojisinde Simmel’in (1858-1918) etkisi, şimdiye kadar tartışılan teorisyenlerden farklıdır. Marx, Durkheim ve Weber daha sonra önem kazanmalarına rağmen 20. yüzyılın başlarında Amerikan teorisinde göreceli olarak daha az etkilidirler. Simmel ise ilk Amerikan sosyologlarınca daha iyi tanınmaktadır. Simmel’in Özgeçmişi […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Emile Durkheim ve Sosyolojinin Gelişmesi

Emile Durkheim, Sosyoloji Kürsüsü’ne atanan ilk profesyonel, akademik Fransız sosyologudur. Durkheim’a göre sosyoloji, bir meslektir. Akademik topluluğu neredeyse tek başına sosyolojiyi tam ve bağımsız bir bilimsel disiplin olarak kabul etmeye zorlamıştır. Durkheim, gerek öğretisinde gerekse […]

Fotoğraf yok
Felsefe Grubu

Aristoteles’in Mantık Çalışmaları, Aristoteles’in Mantık Alanında Yaptığı Çalışmalar; Aristoteles Mantığı ve Aristoteles Mantığının Önemi

Aristoteles öncesi mantık çalışmaları sistematik bir şekilde olmasa bile , bu çalışmalar Aristoteles için bir ön hazırlık olmuştur.Bu birikimleri alan Aristoteles , mantığı bir disiplin halinde sistemleştirerek bir araç bilimi yapmıştır. Aristoteles mantık çalışmalarını ”Organon”adlı […]

Fotoğraf yok
Felsefe Grubu

Aristoteles Mantığında Kategoriler

Bir sözcüğün onunla ifade edilmek istenen gerçeklikle ilişkilendirilmediği sürece doğru kullanılmış olmayacağını; bir sözcük belirsiz anlamlı veya muğlak bir biçimde birden çok şeyi anlatmak için kullanıldığı takdirde, onun çeşitli anlamlarının birbirlerinden dikkatlice ayırt edilmesi gerektiğini […]