Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Mantık

Safsata akıl yürütmedeki yanlışlara, hatalı akıl yürütmelere verilen addır. Yanıltmaca olarak da bilinen safsatalar ilk...
Felsefenin ayrılmaz bir parçası olarak mantık, doğru düşünme yöntemi ya da düşünceleri doğru olarak ifade...
Belli önermelerin kabul edilen veya gerçek olan doğruluklarından, yanlışlıklarından, başka önermelerin kabul edilen veya gerçek...
Tanım çeşitlerini anımsarsak, her şeyin tanımı yapılabilir ancak her şeyi içlemsel olarak tanımlamak mümkün değildir....
Çözümleyici çizelge ile önermeler denetlenirken yapılması gereken işlem sırasını şöyle gösterebiliriz: Çözümlenecek önermenin ana eklemi...
p V q gibi bir tikel evetleme önermesinin doğru olabilmesi p ya da q önermelerinden en...
Tümel evetleme önermesi, “ve” eklemi ile kurulan önermelerdir. Yani p Λ q gibi bir tümel evetleme önermesi çözümlenirken doğruluk...
Doğruluk tablosunda denetleme yapılırken, önermelerin sayısı arttıkça işlem yapmak zorlaşır. Daha önce belirttiğimiz gibi, tek...
Herhangi bir önermenin tutarlılığı denetlenirken, çözümleme kurallarının aynısı uygulanır. Çözümleme sonunda, yolların ucunda en az...
Bir önermenin geçerliliği denetlenirken, önermenin değili alınır ve değillenmiş hâli çözümlenir. Önermenin değillenmiş hâli çözümlendiğinde...
Çözümleyici çizelgede önermelerin denkliğini denetlemek için, önce verilen iki önerme birbirine karşılıklı koşul eklemi (⇔) ile bağlanır....
Çözümleyici çizelge ile çıkarımların geçerliliği de denetlenebilir. Bunun için, önce sonuç önermesinin değili alınır. Daha sonra...
1. Analitik önermeler Bunlarda bir akıl doğrusu söz konusudur ve bu önermeler her zaman doğrudur....
Yargının Niceliği Bakımından Önerme Türleri Tümel önermeler Konunun kapsamına giren bütün bireyler için belli bir...
Yargı sayısına göre önermeler, basit ve bileşik olmak üzere ikiye ayrılır. Basit önermeler Bunlara yüklemli...
Önermenin yükleminin niteliğine göre değerlendirilmesidir. Buna göre, şayet yüklem, özneye bir özellik ekliyorsa (“Ali, çalışkandır.”; “Pasta,...
Kavram, bir nesnenin zihindeki tasarımıdır. Bu bir yönüyle nesneye, diğer yönüyle anlama dönük bir ifadedir....
Mantık doğrusuna, düşünme ilkeleri aracılığıyla ulaşılır. Mantıksal doğrular, düşünme ilkelerine uygun doğrulardır. Mantık ilkeleri doğru...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...