Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Filozoflar

Martha Nussbaum 6 Mayıs 1947’de doğmuş, Antik Yunan ve Roma felsefesi, hukuk felsefesi, ahlak psikolojisi,...
Laozi veya Lao Tzu MÖ 6. yüzyılda Çin’de yaşamış, Taoizm adlı felsefe okulunun ilk filozofu...
Hesiodos ya da batı literatüründeki adıyla Hesiod, MÖ 700’lerde yaşamış olan en eski Yunan şairlerinden...
Aedesius (ö. 355), Yeni Platoncu felsefe okulunun takipçisi olan bir filozof ve mistiktir. Bugün ülkemizin...
Felix Adler 13 Ağustos 1851 ila 24 Nisan 1933 tarihleri arasında yaşayan, Etik Hareketi’nin kurucusu...
Uriel Acosta 1585 ila 1640 yılları arasında yaşadığı düşünülen, Yahudiler arasında kendi dinî cemaatinin hoşgörüsüzlüğüne...
John Wisdom, Wittgenstein’dan yoğun bir biçimde etkilenmiş olan çağdaş İngiliz düşünürüdür. Çağdaş analitik felsefe geleneği...
Alfred North Whitehead İngiliz bir matematikçi ve filozoftur. Mantıksal pozitivizm olarak bilinen felsefi akımın ve Viyana...
Fransız filozof Simone Weil, modern felsefenin yüzleştirici ve rahatsız edici bir figürüdür. Bunun nedeni sadece...
Gianni Vattimo İtalyan bir filozof ve kültür yorumcusudur. İtalya’nın Torino kentinde Luigi Pareyson ve Heidelberg’de...
Vladimir Solovyov 19. yüzyılda yaşamış bir Rus filozoftur. Üretken ama karmaşık bir karakter olarak kabul...
Benedict de Spinoza, 17. yüzyılın ikinci yarısında gelişen Kartezyen dönem sonrası filozofların en önemlileri arasındadır....
Moskova Üniversitesinde felsefe profesörü olan Gustav Shpet, Husserlci transandantal fenomenolojiyi Rusya’ya kazandırmıştır. Ayrıca estetik, hermeneutik,...
Roy Wood Sellars, Amerika’da benzeri görülmemiş sistematik filozoflar kuşağının bir üyesiydi. Kanada’da Ontario’da doğdu ve...
William David Ross modern entelektüel tarihin anahtar isimlerinden ve yirminci yüzyılın en önemli İngiliz filozoflarından...
Nicholas Rescher çağdaş pragmatizm anlayışının önemli temsilcilerinden biridir. Bununla birlikte çoğu analitik düşünürün aksine kendisini...
Hans Reichenbach bilim felsefesinin önde gelen düşünürlerinden birisi, Berlin Çevresi felsefe okulunun kurucusu ve mantıksal...
Karl Rahner yirminci yüzyılın ortalarından sonlarına kadar en etkili olan Katolik filozoflardan biriydi. İsa Cemiyeti‘nin...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...