Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Descartesçı Şüphecilik ve İlk Çağ Şüpheciliği Nedir, Ne Demektir?

Descartes’ın Felsefi Düşünceler’inin mutlak bir şüphenin kullanılmasıyla başladığı bilinmektedir. Descartes duyularn tanıklığını reddeder (Gördüğümüzü, duyduğumuzu, hareket ettiğimizi düşünürüz; ancak bunların bir yanılgı olduğunu anlarız), hatta matematik doğruları reddeder (Çünkü her şeye gücü yeten “kötü niyetli […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Aristofanes (Aristophanes) Kimdir?

Aristofanes (Aristophanes) milattan önce 456 ila millattan önce 386 yılları arasında yaşamış olan bir düşünür ve komedya yazarıdır. Komedyalarının büyük bölümü Atina’nın toplumsal, edebi ve felsefi yaşamıyla ilgilidir. Atina ile Sparta arasındaki Peloponnesos Savaşı da […]

Fotoğraf yok
Felsefe Sözlüğü

Feuerbach’ın Diyalektik Anlayışı

Alman düşünürü Feuerbach, düşüncecilikle eytişimsel özdekçilik arasında bir düşünsel köprü olmuştur. Feuerbach’ta kaba özdekçilik, eytişimsel bir yola yönelmiştir. Ona göre, din, insanın kendi kendisine gösterdiği bir saygıdır. Ne var ki insan bu erdemini, din adı […]