Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Filozoflar

Kitle iletişim araçları sunumları ile sürekli imge ve anlam üretmekte dolayısı ile kitleleri anlamın egemenliği...
Baudrillard, simülasyon kavramını bir köken ya da bir gerçeklikten yoksun gerçekliğin modeller aracılığıyla yeniden türetilmesi...
Baudrillard’ın “Tüketim Toplumu” kitabı, hızlı teknolojik gelişmelerle birlikte eleştirel bir bakışla çağdaş Batı toplumlarının bir...
Rene Girard; 25 Aralık 1923 ila 4 Kasım 2015 tarihleri arasında yaşamış olan Fransız antropolog,...
Zygmunt Bauman, 19 Ekim 1925’te Polonya’nın Poznan bölgesinde fakir bir Yahudi ailenin çocuğu olarak dünyaya...
Alain Touraine, Fransız düşünür ve sosyologdur. Alain Touraine 1925 yılında Fransa’nın Hermanville kentinde doğmuştur. Üniversite...
Daniel Bell, 10 Mayıs 1919 ila 25 Ocak 2011 tarihleri arasında yaşamış olan Amerikalı sosyolog,...
Rorty 20. yüzyılda post-modern hareketin Amerika kanadının en önemli temsilcisi olarak görülmüştür. Rorty, modernizm’i (özellikle...
Marcus Aurelius bir Roma imparatoru ve Stoacı bir filozoftur. Stoacılar felsefeyi mantık, doğa bilimleri ve...
Platon, ruhun ve bedenin esas olarak birbirinden farklı olduğunu, insanın aslında ölümlü bir bedende geçici...
Protagoras, bütün bilgimizin, yalnızca deneyimden geldiğini savunan en ünlü sofistlerden biridir. Protagoras da diğer sofistler...
Doğan Özlem; 1944 ila 2022 seneleri arasında yaşamış olan Türk akademisyen ve filozoftur. 1944’te İzmir’de...
Bedia Akarsu 27 Ocak 1921 ila 26 Şubat 2016 yılları arasında yaşamış olan ve İstanbul...
Ömer Naci Soykan; 10 Şubat 1945 ila 3 Aralık 2017 seneleri arasında yaşamış olan ve...
Arda Denkel; 6 Temmuz 1949 ila 21 Mayıs 2000 tarihleri arasında yaşamış olan Türk akademisyen...
Alaeddin Şenel, 1941 Kütahya doğumlu Türk düşünürü ve siyaset bilimcisidir. Alaeddin Şenel ilk ve orta...
Fuat Köprülü, 1890 ila 1976 yılları arasında yaşamış olan Türk devlet adamı, hukukçu ve düşünürdür....
Fuad Köprülü (1890-1966), tartışmasız olarak Türk tarihçiliğinin en tepesinde yer alan çok az (üç beş)...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...