Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Filozoflar

Friedrich August von Hayek 8 Mayıs 1899 ila 23 Mart 1992 tairhleri arasında yaşamış olan...
Jean-Jacques Rousseau 28 Haziran 1712 ila 2 Temmuz 1778 tarihleri arasında yaşamış olan İsviçre doğumlu...
Charles Sanders Peirce, 1839-1914 yılları arasında yaşamış Amerikalı pragmatist filozoftur. Öncelikle pragmatizm akımının isim babası...
Norman Malcolm, bir tür “gündelik dil felsefesi”ne benzettiği Wittgenstein’ın felsefesini Amerika’da detaylandırmada ve savunmada etkili...
Moses Maimonides ya da Musa bin Meymun Yahudi düşünce tarihinde ve genel olarak felsefi literatürde önemli...
Salomon Maimon, bugün Alman idealizmi olarak anılan düşünce hareketinin gelişmesinde rol oynayan en önemli filozoflardan...
Niccolò Machiavelli 16. yüzyılda yaşamış, özellikle siyasi fikirleriyle tanınan Floransalı bir filozoftur. En ünlü felsefi...
Fransız post-yapısalcı filozof Jean-François Lyotard en çok Postmodern Durum‘da postmodernizmi oldukça etkileyici bir şekilde tanımlamasıyla...
Justus Lipsius, Belçikalı bir geleneksel filolog ve hümanisttir. Antik Stoacı felsefeyi Hristiyanlıkla uyumlu bir biçimde...
David Kellogg Lewis 1941 yılında Oberlin, Ohio’da doğdu. Lisans eğitimini Pennsylvania’daki Swarthmore College’da tamamladı. Iris...
Josiah Royce 1855 ila 1916 yılları arasında yaşamış olan Harvard Üniversitesi profesörü ve Birleşik Devletler’deki...
Clarence Irving Lewis önemli bir Amerikan pragmatistiydi. Harvard’da eğitim görmüş, 1911’den 1919’a kadar Kaliforniya Üniversitesinde...
Jules Lequier de insan seçimlerini mutlak olanın dikişsiz kumaşına dokumaya çalışan tekçi felsefeye elindeki tüm...
Louis döneminde bir salon kadını olan Ninon de Lenclos, özgürlükçülüğü hem teoride hem de pratikte...
Yirminci yüzyılda beşeri bilimlerde Jacques Lacan kadar geniş kapsamlı bir etkiye sahip çok az sayıda...
Madame de la Sablière ya da tam adıyla Marguerite Hessein de La Sablière 17. yüzyıl...
Victor Kraft Avusturyalı bir filozof ve kütüphanecidir. Kendisinin de vurguladığı gibi, Viyana Çevresi‘nin “Ortodoks olmayan”...
Aleksandr Vladimirovich Kozhevnikov olarak Rusya’da doğan Fransız filozof Alexandre Kojève (1902-1968) Almanya’nın Heidelberg kentinde eğitim...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...