Fotoğraf yok
Filozoflar

Sokrates (Socrates) Kimdir?

Sokrates (Yunanca: Σωκράτης, M.Ö. 470 Alopeke, Attika – M.Ö. 399 Atina) Yunan Felsefesinin kurucularındandır. Sokrates, genel olarak felsefenin ve Batı felsefesinin, özel olarak da Antik Yunan felsefesinin, hiç kuşku yok ki en kilit ismidir. Nitekim […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Saint Simoncular ve Kadın

“Saint Simon İlk Sosyolog, İlk Sosyalist” Kitabından Bir Örnek Fransa yeni bir imanın susuzluğu içindedir. Mistisizm moda olmuştur. Saint-Simoncular da kendilerini mistisizmin cazibesine kaptırırlar, hem de başkalarından daha fazla. Çünkü uzun zaman kafalarıyla yaşamışlardır, maddenin […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Saint Simon Kimdir? (1760-1825)

Düşünce tarihinde, toplumun bilimi olarak gördüğü sosyolojinin düşünce babası olarak tanınan Fransız filozof ve iktisatçısıdır. Saint-Simon, toplumda bir reforma gitmeyi amaçlamış, toplumun endüstri çağının, endüstrinin gereklerine göre düzenlenmesi gerektiğini savunmuştur. Bilimsel düşünceye dayanan bir toplum […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Speusippos Kimdir?

Yunan filozofudur. Platon’un yeğeni ve öğrencisi olan Speusippos, Platon’un ölümünden sonra (M.Ö. 347) Akademia’nın başkanı oldu. Speusippos’dan günümüze yalnızca Pythagorasçı Sayı Kuramı Üzerine adlı yapıtından uzun bir bölümle bir kaç metin ulaşmıştır. Çağdaşları ve ilk […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Friedrich Schelling Kimdir?

Schelling bir rahibin oğludur. Parlak zekalı ve yetenekli bir çocuk olduğu için çok erken olgunlaşmış ve daha yirmi iki yaşında iken Fichte’nin felsefesi çevresinde yazdığı bir kitabı sayesinde Profesör unvanı almıştır. Tüm yaşamı boyunca düşüncesini […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Saul Aaron Kripke Kimdir?

Princeton Üniversitesi’nden emekli Amerikalı filozof ve mantıkçı. Mantık ve matematik felsefesi alanlarında, özellikle de kipler mantığı, sezgici mantık ve kümeler kuramında ufuk açıcı çalışmalar yapmış olan Amerikalı felsefeci Kripke’nin ayrıca dil felsefesi, bilgikuramı, metafizik ve […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Beckett’in Felsefî ve Edebî Etkileri

İngilizce eser veren tüm modernistler dikkate alındığında, realist geleneğe karşı en süreğen saldırıyı Beckett’ın eserleri oluşturur. Beckett, insanlığın içinde bulunduğu durumun temel bileşenlerine odaklanabilmek için, geleneksel konulardan, zaman ve mekân tekliğinden arındırılmış drama ve romanın […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Beckett’in Çalışmaları

1960’lar hem yazarlığı açısından hem kişisel olarak Beckett için değişim dönemiydi. 1961’de İngiltere’de gizli bir törenle ve daha çok Fransız miras hukukuna bağlı nedenlerden, Suzanne ile evlendi. Oyunlarının başarısı üzerine dünyanın pek çok yerinde prova […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Beckett’in Romanları ve Oyunları

Beckett 1945 yılında kısa süreliğine Dublin’e döndü. Ardından İrlanda kızılhaçının Saint-Lô’da kurduğu hastanede birkaç ay süreyle ambar görevlisi ve tercüman olarak çalıştı. 1946’da yeniden Dublin’e annesinin yanına gitti. Bu ziyareti sırasında, annesinin odasında bütün edebi […]