Filozoflar

Aynı nehirde (ırmakta) iki kez yıkanamazsınız ne demektir?

Yunan filozof, Efesli Herakleitos, aforizmalarının muğlaklığı nedeniyle kendi zamanında son derece meşhur biriydi. Yalnızca sayılı sözü günümüze kadar gelmeyi başarmış olsa da bu sözler bile onun ‘değişimin, geçiciliğin ve şeylerin kalıcı olmayışının peygamberi’ olan namını […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Taine’nin Eleştirel Çalışmaları

Taine, Revue des Deux Mondes, Revue de L’Instruction Publigue ve Journal des Debats gibi dönemin önemli dergilerinden tarih ve edebiyat konularından birçok makale yayımladı. Sonradan bu makaleleri kitaplaştırarak ününü pekiştirdi. Bu kitapların ilki Cousin ve […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Gustav Theodor Fechner Kimdir?

Alman filozof ve doğa bilgini. Evrenin birbiriyle bağlantılı olan, tin ve özdek gibi iki ayrı tözden kurulu bir bütün olduğu görüşünü savundu. deneysel ruhbilimin kurucusudur. 19 Nisan 1801’de Gross Sarhen’de, Muskav yakınları Lusatia’da doğmuştur. İlk […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Robin George Collingwood Kimdir?

R. G. Collingwood 22 Şubat 1889’da Lancashire, İngiltere’de doğmuş ve 9 Ocak 1943’te aynı yerde ölmüştür. 20. yüzyılın, felsefe ve tarihi bir araya getirmeye yönelik çalışmalara öncülük etmiş en önemli tarihçi ve düşünürlerindendir. Rugby School’da […]

Felsefe
Filozoflar

Pyrrhon (Piron) Kimdir?

M.Ö. 365-275 yılları arasında yaşamış olan kuşkuculuğun kurucusu ünlü Yunanlı düşünürdür. Pyrrhonculuk da denilen Şüphecilik (Septisizm) akımının kurucusudur. Abderalı Anaksarkhos‘un öğrencisi olan Pyrrhon, Elis’de öğretmenlik yaptı. Bir önermenin lehinde ve aleyhinde aynı geçerlilikte görüşler belirtilebileceği inancıyla hakikati aramanın […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Wilhelm Windelband Kimdir?

Heidelberg’de profesör olarak çalışmıştır. Okul’un kurucusudur. Felsefe tarihçisi olarak büyük ün yapmıştır. Ayrıca felsefe tarihçiliğinde “problem tarihçiliği” olarak anılan bir tarzın başlatıcısıdır. Buna göre, felsefe tarihçiliği, filozofların ve felsefe okullarının temel kavram, görüş ve sistemlerini […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Thomas Paine Kimdir?

Thomas Paine, (d. 29 Ocak 1737, Thetford-Britanya – ö. 8 Haziran 1809, New York-ABD) İngiliz radikal liberal. 30lu yaşlarının sonuna kadar doğduğu İngiltere’de yaşayan Paine, daha sonra Amerikan Devrimi’ne katılmak üzere bu ülkeye göç etti. […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Paulus Kimdir?

Aynı şeyi dört incilden sonra yazılmış olan Paulus’un mektupları için de söyleyebiliriz. Kendisine, haklı olarak, Hıristiyanlığın ikinci kurucusu diyebileceğimiz Paulus, mektuplarında insanın günahtan arınması için, İsa’nın yolunda yürümesi, yani ölüp sonra yeniden dirilen Allah’a inanması […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Numenios Kimdir?

(M.S. II. yüzyıl) Yunan filozofudur. Platoncu idealizmden Hellen, Pers ve Yahudi düşünce sistemlerinin Yeni Platoncu sentezine geçişte önemli rol oynamış, özellikle sonul varlık ya da Tanrı kavramı ve onun maddi dünya ile ilişkileri üzerinde durmuştur. […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Joseph de Maistre Kimdir?

1753’te Chambery’de doğmuştur. Babası Savoie senatosunun başkanıydı. Maistre, Turin’de hukuk tahsilini bitirdikten sonra memleketine dönmüş ve burada on beş sene kadar süren sakin bir hayat geçirmiştir. Bu hayat ona okumak ve ileride yazacağı eserler için […]