Filozoflar

Francis Herbert Bradley Kimdir?

Francis Herbert Bradley. 1846-1924 yılları arasında yaşamış olan İngiliz idealist filozofudur. En önemli eseri 1893’te yayımlanıp büyük başarı kazanmıştır.

Filozoflar

Tertullian’ın İnancı: İnanıyorum; Çünkü Saçma!

Quintus Septimus Tertullianus (y. MS 160-225), Roma’nın Kuzey Afrika’daki eyaleti Kartaca’dan, üretken bir Hıristiyan teologdur. Katolik teolojinin kurucu babalarından biri kabul edilen Tertullianus, hem Hıristiyan öğretinin teknik felsefi açıklamalarını yapmış hem de bu açıklamaları savunan […]

Filozoflar

Anaksimandros’un Yeryüzü Merkezli Evren Anlayışı

Antik Yunan filozofu Miletli Anaksimandros (y. MÖ 510-450), yeryüzü merkezli evren teorisinin kurucu babalarından sayılır. Ama elbette, o ve çoğu çağdaşının inandığı üzere, yeryüzü uzaydaki şeylerin merkezindeyse o zaman akla hemen bir soru gelir: Onu […]

Filozoflar

Aynı nehirde (ırmakta) iki kez yıkanamazsınız ne demektir?

Yunan filozof, Efesli Herakleitos, aforizmalarının muğlaklığı nedeniyle kendi zamanında son derece meşhur biriydi. Yalnızca sayılı sözü günümüze kadar gelmeyi başarmış olsa da bu sözler bile onun ‘değişimin, geçiciliğin ve şeylerin kalıcı olmayışının peygamberi’ olan namını […]

Filozoflar

Taine’nin Eleştirel Çalışmaları

Taine, Revue des Deux Mondes, Revue de L’Instruction Publigue ve Journal des Debats gibi dönemin önemli dergilerinden tarih ve edebiyat konularından birçok makale yayımladı. Sonradan bu makaleleri kitaplaştırarak ününü pekiştirdi. Bu kitapların ilki Cousin ve […]

Filozoflar

Gustav Theodor Fechner Kimdir?

Alman filozof ve doğa bilgini. Evrenin birbiriyle bağlantılı olan, tin ve özdek gibi iki ayrı tözden kurulu bir bütün olduğu görüşünü savundu. deneysel ruhbilimin kurucusudur. 19 Nisan 1801’de Gross Sarhen’de, Muskav yakınları Lusatia’da doğmuştur. İlk […]

Filozoflar

Robin George Collingwood Kimdir?

R. G. Collingwood 22 Şubat 1889’da Lancashire, İngiltere’de doğmuş ve 9 Ocak 1943’te aynı yerde ölmüştür. 20. yüzyılın, felsefe ve tarihi bir araya getirmeye yönelik çalışmalara öncülük etmiş en önemli tarihçi ve düşünürlerindendir. Rugby School’da […]

Filozoflar

Pyrrhon (Piron) Kimdir?

M.Ö. 365-275 yılları arasında yaşamış olan kuşkuculuğun kurucusu ünlü Yunanlı düşünürdür. Pyrrhonculuk da denilen Şüphecilik (Septisizm) akımının kurucusudur. Abderalı Anaksarkhos‘un öğrencisi olan Pyrrhon, Elis’de öğretmenlik yaptı. Bir önermenin lehinde ve aleyhinde aynı geçerlilikte görüşler belirtilebileceği inancıyla hakikati aramanın […]

Filozoflar

Wilhelm Windelband Kimdir?

Heidelberg’de profesör olarak çalışmıştır. Okul’un kurucusudur. Felsefe tarihçisi olarak büyük ün yapmıştır. Ayrıca felsefe tarihçiliğinde “problem tarihçiliği” olarak anılan bir tarzın başlatıcısıdır. Buna göre, felsefe tarihçiliği, filozofların ve felsefe okullarının temel kavram, görüş ve sistemlerini […]

Filozoflar

Thomas Paine Kimdir?

Thomas Paine, (d. 29 Ocak 1737, Thetford-Britanya – ö. 8 Haziran 1809, New York-ABD) İngiliz radikal liberal. 30lu yaşlarının sonuna kadar doğduğu İngiltere’de yaşayan Paine, daha sonra Amerikan Devrimi’ne katılmak üzere bu ülkeye göç etti. […]