Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Filozoflar

Albert Camus 7 Kasım 1913 ila 4 Ocak 1960 tarihleri arasında yaşamış olan Fransız yazar...
Antakyalı Lukianos veya Antakyalı Lucian, Antakya Felsefe Okulu’nun kurucusu olan bir teolog, rahip ve düşünürdür....
Hypatia, MS 355 ila 415 seneleri arasında yaşamış olan İskenderiyeli matematikçi, astronom ve filozoftur. Hayatı...
Şerif Mardin 1927 yılında İstanbul’da doğmuştur. Galatasaray Lisesinde başladığı ortaöğrenimini Amerika Birleşik Devletleri’nde tamamlamıştır. Lisans...
Şerif Mardin’in, çalışmaları genel anlamda değerlendirilecek olursa eserlerindeki yöneliminin giderek artan oranda Weberci, Foucaultcu ve...
Baykan Sezer, Türk sosyolojisinin ve Türk toplumunun konuları ve sorunları üzerine görüşleri ve çözüm önerileri...
Cemil Meriç, 1912 yılında Balkan Savaşı esnasında Yunanistan Dimetoka’dan Hatay’a göç eden bir ailenin çocuğu...
Mümtaz Turhan’ın “Kültür Değişmeleri” adlı eseri kendi alanında ülkemizde yapılan ilk ve bugün için klasikleşmiş...
Mümtaz Turhan 1908 yılında dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne girdikten sonra 1928...
Cahit Tanyol, edebiyatçıdır, felesefecidir, sosyologdur. Sosyal bilimlerin farklı alanlarında yazan çok yönlü bir fikir adamıdır....
Cahit Tanyol için ahlakın temel kavramlarını sosyolojik bir açıklamaya kavuşturmak amaçtır. Ahlaki otoritenin vicdanın, ahlaki...
Bir din olarak İslamiyet’i incelemeden önce din olgusunun sınırlarını araştırmak, açık seçik tanımını yapmak gerekir....
Mübeccel Kıray 1923 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Ulus devletin kuruluş dönemine tanık olduğu bir çocukluk...
İbrahim Yasa, 1911 Selanik doğumlu olan 1993 senesindeki ölümüne kadar Türk sosyolojisine ve düşünce dünyasına...
Behice Boran 1 Mayıs 1910 ila 10 Ekim 1987 seneleri arasında yaşamış ola, Türkiye İşçi...
Niyazi Berkes’in ilk çalışmalarından birisi, Bazı Ankara Köyleri Üzerine Bir Araştırma kitabıdır. Bu eser Türk...
Niyazi Berkes, 21 Ekim 1908 ila 18 Aralık 1988 tarihleri arasında yaşamış olan Türk düşünür...
Türkiye’nin siyasal ve toplumsal tarihi ile İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun uzun yaşamı (1886-1978) iç içe geçmiş...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...