Farkındalık Nedir?
Felsefe Sözlüğü

Farkındalık Nedir, Ne Demektir?

“Farkındalık” (mindfulness), mevcut ana odaklanmak anlamına gelir. Yani farkındalık, mevcut hâliyle “deneyim”e odaklanmak ve dikkati korumak, duygu ve düşünceleri değerlendirmeye tabi tutmadan kabul etmek ve merakla gözlemlemek demektir. Bu ilk bakışta kolay görünebilir; ama ana […]

Çocuklarla Felsefe
Okuma Odası

“Çocuklarla Felsefe” Atölyeleri İçin Nitelikli Çocuk Kitapları

“Çocuklarla Felsefe” çalışmaları, günümüzün en çok ilgi çeken atölye çalışmalarından birisi hâline geldi. Bu atölye çalışmalarına katılan çocuklarda sorgulama, fark etme, anlamlama, bakış açısı geliştirebilme gibi birçok niteliğin gelişim gösterdiği ise bilimsel zeminde değerlendirilip kaydedildi. Felsefi […]

felsefe Nedir
Okuma Odası

Hiyerarşi ve Sömürgecilik

Darwin, yaşadığı toplumun farklı sınıflardan oluştuğu ve herkesin aile yapılan ve ekonomik güçleri doğrultusunda çeşitli basamaklardaki statülere sahip olduğu gözleminden yola çıkarak doğada da bir hiyerarşi olduğu kanaatine varmıştı. Ama daha önceki anlayışların tersine, onun […]

Psikolojinin Bireylere, İnsanlara Yararları Nelerdir? 1
Okuma Odası

Psikolojinin Bireylere, İnsanlara Yararları Nelerdir?

Psikoloji biliminin kavram ve süreçlerini bilen kişiler, kendi davranışları üzerinde daha düzenli gözlemler yapabilirler. Psikolojinin yöntemleri ve içeriği konusunda bilgisini geliştirmiş bir birey, kendi davranışına ön yargılar, kalıplaşmış gelenekler ve görenekler çerçevesinde değil, bilimsel bir […]

Düşünmede Soruların Önemi 2
Okuma Odası

Düşünmede Soruların Önemi

Hem iyi bir düşünür hem de zayıf bir sorgulayıcı olmak olanaksızdır. Düşünme, cevaplardan çok sorulardan hareket eder. Fizik, biyoloji gibi herhangi bir alanın temelini atanlar hiç soru sormamış olsalardı daha ilk etapta o alan geliştirilemezdi. […]

felsefe Nedir
Okuma Odası

Kritik Düşünce ve Felsefe

Şu anda yaptığınız her şey düşünme yönteminiz tarafından belirlenir. Hissettiğiniz her şey -tüm duygularınız- düşünceniz tarafından belirlenir. İstediğiniz her şey tüm arzularınız düşünceleriniz tarafından belirlenir. Kendi adınıza bu fikri test edin. En güçlü duygularınıza ait […]

felsefe Nedir
Okuma Odası

Felsefe ve Toplum İlişkisi

Karl Jaspers (Karl Cespırs) felsefenin doğuşunda şu üç etkeni görüyor: Hayret, şüphe ve insanın sarsılması. Hayret; Platon ve Aristoteles’i varlığın özünü aramaya sevk etti; Descartes (Dekart)’ı şüphe edilmez kesin bilgiye yöneltti; Stoacıları hayatın ıstırabından ruhun […]

Valladolid Konseyi (Valladolid Tartışması) Nedir? 3
Okuma Odası

Valladolid Konseyi (Valladolid Tartışması) Nedir?

İspanya, Kral II. Felipe (1527-1598) zamanında Yeni Dünya’yı kurduğu kolonilerle sömürgeleştirirken, gözünü para hırsı bürümüş birtakım askerlerle katı rahipler arasında şiddetli bir geçimsizlik baş göstermiştir. Bu çekişmenin konusu, Kuzey Amerika ile Güney Amerika’da onlar gelmeden […]

İnsanı Evcilleştiren Bitki: Buğday 5
Okuma Odası

İnsanı Evcilleştiren Bitki: Buğday

Akademisyenler bir zamanlar, Tarım Devrimi’nin insanlık için ileriye doğru atılmış büyük bir adım olduğunu iddia ettiler. İnsan zekâsıyla gerçekleşen bir ilerleme hikâyesi anlattılar. Buna göre evrim kademeli olarak giderek daha zeki insanlar yarattı. Sonuçta insanlar […]