Okuma Odası

Babil Kulesi ve Felsefi Sorgulama

Babil Kulesi anlatısı, felsefi sorgulamalara temel oluşturabilecek düzeyde düşünsel temelli bir anlatıdır. Sonra, “Kendimize bir kent kuralım” dediler. “Göklere erişecek bir kule dikip nam salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız.” Rab insanların yaptığı kent ile kuleyi görmek […]

Fotoğraf yok
Okuma Odası

Para Nedir?

Para; karşılığında mal ve hizmet almaya ve vermeye; bunların ekonomik değerlerini takas etmeye yarayan üzerinde rakamsal değerler taşıyan kâğıt veya madeni ödeme aracıdır. Para genel kabul gören değişim aracına verilen isimdir. Malların birbiriyle değiştirilebilmesini sağlar. […]

Fotoğraf yok
Okuma Odası

Mikroekonomi Nedir?

Mikroekonomi, ekonomiyi tüketiciler, firmalar ve endüstriler düzeyinde inceleyen disiplindir. Yunanca mikros kelimesinden türetilen mikro iktisatta, iktisadi mesele ile etkinlik üzerinde durulur; ne üretilecek, nasıl üretilecek, kimler için üretilecek, dağılımda-üretimde-bölüşümde etkinlik var mı soruları incelenmeye çalışılır. […]

Fotoğraf yok
Okuma Odası

Makroekonomi Nedir?

Makroekonomi, ekonomi biliminin, toplam tüketim, toplam üretim, toplam tasarruf, toplam yatırım, toplam gelir (milli gelir) ve istihdam gibi toplam büyüklüklerini inceleyen ve bunlar ile ilgili çözümleme ve çıkarımlar yapan alt dalı. Mikroekonomiden farklı olarak, ekonomiyi […]

Fotoğraf yok
Okuma Odası

Reformasyon’un (Reform’un) Sonuçları Nelerdir?

Reform, 15. ve 17. yüzyıl boyunca tüm Avrupa’yı etkileyen Katolik Kilisesi’ne karşı yapılmış dinsel bir harekettir. Çok geniş kitleleri etkileyen Reform hareketinin birçok evrensel sonucu vardır. Bunlardan birkaçı, şunlardır: – Avrupa’da mezhep birliği bozuldu. Katolik […]

Fotoğraf yok
Okuma Odası

Reformasyon’un (Reform’un) Nedenleri Nelerdir?

– Katolik Kilisesi’nin bozulması ve ıslahat fikrinin yayılması. – Hümanizm sayesinde Hıristiyanlığın kaynaklarına inilmesi, İncil’in millî dillere çevrilerek temel ilkelerin ortaya konulması. – Matbaanın yaygınlaşması ile okuma-yazma bilenlerin artması üzerine Katolik Mezhebi’nin sorgulanmaya başlanması. – […]

Fotoğraf yok
Okuma Odası

Reformasyon (Reform) Nedir?

Reform, 15. ve 17. yüzyıl boyunca tüm Avrupa’yı etkileyen Katolik Kilisesi ne karşı yapılmış dinsel bir harekettir. Katolik kilisesinin aşırı zenginleşmesi ve yozlaşması, siyasetle ve dünyasal etkinliklerle daha fazla ilgilenmeye başlaması birçok din adamının tepkisini […]

Fotoğraf yok
Okuma Odası

Empati Nedir?

Her insan dünyaya, kendine özgü bir bakış açısıyla bakar; kendisini ve çevresini, kendisine özgü bir biçimde algılar. Bir insanı anlamanın en iyi yolu dünyaya onun bakış açısıyla bakılmasıdır. Bunun için kişinin rolüne girilerek onun yerine […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Anlamın Belirsizliği Nedir?

Quine’ın geleneksel biçimiyle felsefeye yönelik eleştirisi analitik doğrularla sınırlı değildir. Quine doğalcı bakış açısını genel olarak dil anlayışına ve anlambilime taşır. “Ontological Relativity” başlıklı makalesinin girişinde Dewey ve Wittgenstein’ın özel bir dilin olanaklılığını reddedişlerinden bahseder. […]