Filozoflar

Tertullian’ın İnancı: İnanıyorum; Çünkü Saçma!

Quintus Septimus Tertullianus (y. MS 160-225), Roma’nın Kuzey Afrika’daki eyaleti Kartaca’dan, üretken bir Hıristiyan teologdur. Katolik teolojinin kurucu babalarından biri kabul edilen Tertullianus, hem Hıristiyan öğretinin teknik felsefi açıklamalarını yapmış hem de bu açıklamaları savunan […]

Okuma Odası

Theseus’un Gemisi ile Felsefi Sorgulamanın Bağlantısı

Yunan tarihçi ve ahlakçı Plutarkhos, Theseus’un Gemisi anlatısıyla döneminin ve sonrasının filozoflarını farklı ve birbirine rakip olan felsefe okullarına ayıracak bir akıl oyunu ortaya koymuştur. Bu akıl oyunu, şu anlatı ve örnek üzerine kuruludur: Theseus […]

Okuma Odası

Euplides’in Paradoksu ve Epimenides’in Yalanı (Giritli Paradoksu)

Birinci tekil şahıs temelli mantık problemleri, Megaralı Euplides’in yalancı paradoksuyla (pseudomenos) bilinir hâle gelmiş ve tartışılmaya başlanmıştır. Euplides bu tip mantık problemlerine dönük olarak şöyle bir ön örnek vermiştir: “‘Ben yalancıyım’ diyen kişi, gerçekten yalan […]

Okuma Odası

Yunan Atomcularının Maddeci Fizikalizmi

Yunan filozoflar Leukippos ve Demokritos, Yunan atomculuğunun kurucuları olarak kabul edilirler. Bu iki filozofun temel sistemini ve alt yapısını oluşturdukları atomculuk geleneği, fizik dünyada bulunan her şeyin atomlardan oluştuğunu ileri sürmektedir. Atomlar boşlukta, yani uzayda […]

Okuma Odası

Pisagor’un Dünyaya Hükmeden Sayıları

Yunan filozof Pisagor, matematiği felsefi düşünce sisteminin merkezine yerleştirmiştir. Pisagor ve Pisagorcularla ilgili olarak Aristoteles ise “Metafizik” adlı eserinde insanlığa şunları anlatmıştır: Birçok sayı yapısının duyusal cisimleri karakterize ettiğini düşünen Pisagorcular, gerçek şey’leri sayılar olarak […]

Okuma Odası

Ezop’un Eşeği: Herkesi Memnun Etmek Mümkün müdür?

Yunan meselci Ezop’un (y. MÖ 640-560) anlatıları, evrensel bazda felsefe içerikli kitaplar içinde sayılmaz; fakat Ezop’un anlatıları son derece öğretici düşünsel fikirler ve derslerle dolu mesellerdir. Bu sebeple birçok felsefi tartışmanın zemininde Ezop’un anlatılarından yapılan […]