Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Psikoloji

Bireyi tanıma sürecinde kullanılan birçok teknik bulunmaktadır. Bu tekniklerin her birinde birey hakkında toplanılan bilgileri...
Bireyi tanıma sürecinde kullanılan test dışı teknikler ise; gözleme dayalı teknikler, kendini anlatmaya dayalı teknikler,...
Test teknikleri, standart uyarıcılar takımından oluşan psikolojik ölçme araçları kullanılarak bireyin sahip olduğu nitelikleri belirleme...
Bireyi tanıma hizmetleri kapsamında bireyin tanınması gereken birçok yönü bulunmaktadır. Bunlar aşağıda kısaca açıklanmaya çalışılmıştır....
Eğitim ortamlarında bireylerin temel özelliklerinin belirlenmesi ve öğrenciye sunulacak olan hizmetlerin belirlenmesi sürecinde bireyi tanıma...
Bireyi tanımanın temel amacı, bireye kendisini tanıtmak ve bu yolla onun gelişimine ve uyumuna yardımcı...
İnsanoğlunun dünyadaki serüvenine neredeyse eşdeğer sayılabilecek konulardan biri de eğitimdir. Eğitim, insanlık tarihi kadar eski...
Ağır bir zorlanma (stres) yaşayan insan, başlıca iki sorunla karşılaşır: ya yeni duruma uyum sağlamak...
İnsanlar, hem birbirlerine benzer hem de hiç benzemezler. Benzer özellikler, onların insan kategorisi içinde olmalarını...
Kişiliğin zaman içinde ve durumdan bağımsız olarak tutarlı olması, sürekli ve tahmin edilebilir olması ya...
1) Sembol (simge): Nesne, olay veya süreçleri temsil etmek için seçilen, onların yerine kullanılan işaretlerdir....
Hayal etme (canlandırma) tekniği: Birey gözlemlemediği başkasından dinlediği ya da okuduğu konuları, kafasında hikâyeleştirip canlandırma...
Unutma kısa süreli bellekteki bilgilerin tamamen silinmesiyle, uzun süreli bellekte de bilgilerin gerekli bağların kurulamamış...
Bilgi tek başına bir anlam ifade etmez. Bilginin nasıl alınıp işlendiği yani neyi, nasıl, hangi...
Bilinç ve farkındalığın dikkatle sağlandığından daha önce bahsetmiştik. İnsanın zihin gücünün herhangi nesne ya da...
Bilinç durumları çeşitlilik gösterir. Uyanıkken, hayal kurarken, hastayken farklı bilinç durumları içinde bulunulur. Bu da...
Duyumlar basit, algı ise içinde öğrenme, bellek gibi süreçlerin olduğu karmaşık bir süreçtir. Nesnelerin mekânda...
İnsanın çevreden ve kendi bedeninden gelen tüm uyarıcıları algılamayıp onlar arasında bir seçim yapmasına denir....
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...