Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Psikoloji

Davranış bozuklukları, çocuğun çeşitli ruhsal ve bedensel nedenlere bağlı olarak iç çatışmalarını davranışlarına aktarması sonucu...
Duygusal nitelendirilebilecek sorunlar, çocuğun kendini tedirgin hissettiği ruhsal belirtilerdir. Duygusal bozuklukları olan çocuklar, güvensiz, gergin...
Tırnak Yeme Tırnak yeme, çocukluk ve ergenlik döneminde görülen bir alışkanlıktır. Çocuklarda daha sık görülür....
Çocuk toplumun geleceğidir. Bu nedenle onun beden ve ruh sağlığı çok önemlidir. Çocuğun ruh sağlığı,...
Cinsel gelişim farklı yaşlarda farklı özelliklerle seyretmektedir. Bunlar: Birinci dönem (0- 6 yaş): Bu dönemde...
1936 yılında dünyaya gelen Carol Gilligan, Kohlberg’in asistanlığını yapmıştır. Amerikalı bir feminist olan Gilligan, Kohlberg’in...
Kohlberg, Piaget’nin hem bilişsel hem de ahlak gelişimi konularında ileri sürdüğü görüşlerinden yola çıkarak kuramını...
1859-1952 yılları arasında yaşamış olan John Dewey, ahlak gelişimi ile bilişsel gelişimin paralel bir yapı...
Freud’un Topografik Kuramı, ruhsal yapıyı bilinç, bilinç öncesi ve bilinçdışı gibi belirli bilinçlilik düzeylerine ayırmıştır....
Günümüzde psikologlar da kişiliği ruhsal ve toplumsal değişkenlere göre farklı şekillerde kategorize etme eğilimindedir. Alman...
İnsanları tanımlarken “hoş”, “güvenilir”, “içedönük”, “edilgen” vb. birçok sıfatlar kullanılmaktadır. Gerçekte bu tür nitelemeler, son...
Sağlıklı bir duygusal gelişimin olabilmesi için çocuğun doğduğu andan itibaren sağlıklı bir aile çevresi içinde...
Yaşlılık dönemi denen bu dönemde duygusal gelişim daha önceki dönemlerin nasıl geçirildiği ile yakından ilişkilidir....
Yaşın ilerlemesiyle birlikte birey, duygusal anlamda da belirli bir olgunluğa ulaşır. Önceki gelişim dönemlerinde kontrol...
Ergenlik dönemi, yetişkinliğe ilk adımın atıldığı evredir. Fırtınalı ve gergin geçen bu dönem hangi toplumda,...
Bu yaş dönemi içerisinde yaşanan duygular aşağıda sıralanmıştır. Ağlama Duygular, bebekte doğduğu andan itibaren görülmeye...
Duygusal gelişim bireyin gelişim sürecinin önemli bir boyutudur. İnsanı diğer canlı varlıklardan ayıran duyguların bilişsel,...
Dil bilimci Noam Chomsky’nin ön oluşumcu teorisi, çocukların şaşırtıcı dil yapılarının insan beyni yapısına işlendiği...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...