Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Psikoloji

Evrimsel psikoloji terimi, geniş anlamıyla, psikolojiyi evrimsel biyolojinin temel ilkeleriyle bütünleştirerek insan davranışına evrimsel bir...
Psikolog Abraham Maslow, insan davranışının bütününü oluşturan ve güdüleyen farklı gereksinimleri ve arzuları göstermek amacıyla...
İnsancıl psikolojinin savunucularından Abraham Maslow insan davranışlarını şekillendiren gereksinimleri bir piramit şeklinde, en temel gereksinimlerden...
Çoklu zekâ kuramı ya da çoklu zekâ teorisi, Amerikalı psikolog ve düşünür Howard Gardner tarafından...
Son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte oyun dünyasında da hızlı bir gelişme görülmektedir. Bilgisayar oyunları günün...
Geceleri Uyumakta Güçlük Çekenlerin Ortak Noktası İnsomnia Nedir? Tedavisi Nasıl Yapılır? Uykusuzluk, uykuya dalamama veya...
Sağlık psikolojisi içinde dört yaklaşım ayırt edilebilir: Klinik temelli sağlık psikolojisi, kamu temelli sağlık psikolojisi,...
Sağlıkla ilgili geniş yelpazeye yayılan konuları (sağlıkla ilişkili davranışlar, hastalık etiyolojisi, hastalıkların tedavisi, sağlık hizmet...
Kültürel psikoloji; belirli bir kültürde ortaya çıkan sorunları araştırarak kültürel çoğunluk yoluyla globale ulaşmayı amaçlayan...
Kültürler arası psikoloji; bireysel psikolojik ve sosyal fonksiyonellikler açısından kültürler arasında karşılaştırmalar yapan bir psikoloji...
Cinsiyetçilik kadın ve erkekler arasında varsayılan farklılıklara dayanarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğini üreten bir ideolojidir. Cinsiyetçilik...
Benlik sunumu ya da öz sunum olarak adlandırılan bu süreç, kişinin hem başkalarının kendi hakkındaki...
Benlik-düzenlemesi benliğin kendisini veya içinde bulunduğu durumları değiştirme ya da dönüştürme kapasitesini ifade eder. Benlik...
Benlik-şemaları ile ilgili bölümde kendimizi çeşitli özellikler temelinde nasıl kurduğumuza odaklandık. Ancak benlik tanımlamamızda hangi...
Benlik-kavramının bilişsel (zihinsel) yanını benlik-şemaları oluşturur. Kişinin benlik-kavramı pek çok özellik ya da izlenimden oluşsa...
Festinger’ın kişinin fikir ve yeteneklerini değerlendirmek için kendini benzer başkalarıyla kıyasladığını iddia ettiği teoridir. Benliğimizi...
1970’lerin başında Bem tarafından önerilen benlik-algısı teorisi benlik-bilgisi edinme yollarından birini açıklar. Pek çok sosyal...
Bu teori, Mead’in benliğin insan etkileşimlerinde dil ile inşa edildiğini iddia ettiği teorisidir. Benliğin temelde...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...