İlk Medeniyetlerin Coğrafi Dağılımı
Felsefeye Giriş

İlk Medeniyetlerin Felsefenin Doğuşuna Etkisi

İlk medeniyetlerin felsefenin doğuşuna etkisi, Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Adı geçen bütün büyük medeniyetler, dünya ve insanlık tarihine bilimsel, ahlaki, siyasal, sanatsal ve tabii ki felsefi anlamda birçok katkı […]

felsefe Nedir
Felsefeye Giriş

Etkinlik Olarak Felsefe

Felsefenin eğer temel disiplinleri varsa temel olmayan disiplinleri de var demektir. Bizi temel olmayan disiplinler ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren husus, bazı disiplinlerin temel nitelendirmesini almaya hak kazanma nedenleridir. Bu disiplinler ileride daha iyi göreceğimiz üzere ontoloji, […]

felsefe Nedir
Felsefeye Giriş

Felsefenin Geleneksel Tanımları

Felsefe aklın ve özgür düşüncenin ürünü olduğundan onun herkesçe benimsenen bir tanımını vermek gerçekten güçtür. Çünkü bir filozofun yetişmesinde ve onun düşünsel formasyon kazanmasında yaşadığı dönemdeki bilimsel birikimin, sosyal ve siyasal ortamın, din ve hayat […]

felsefe Nedir
Felsefeye Giriş

Felsefi Akıl Yürütme Becerisi Nedir?

Felsefe tanımı gereği bilgiyi sevme, onu aramaya bulmaya çalışma süreci olduğu için varlık, bilgi, değer çerçevesi içerisinde her türden konu ve kavram üzerinde çözümlemeler yaparak insanın bu evrene ve kendisine yönelik her türlü bilgisini genişletmeyi […]

felsefe Nedir
Felsefeye Giriş

Felsefi Denemenin Özellikleri Nelerdir?

Deneme yazılarının fikri hayata ait olanları felsefi denemeyi oluşturur. Felsefi denemelerde öğretici rolüne bürünmeden öğretmek, kesin sonuçlara varmadan eleştirmek, ispata kalkışmadan ve belgelere dayanmadan sonuçlara ulaşma özgürlüğü vardır. Felsefi denemelerin sınırlarını çizmek edebî denemeler de […]

felsefe Nedir
Felsefeye Giriş

Kavramları Yanlış Kullanmanın Anlam Üzerindeki Etkisi

İnsan kavramlar aracılığı ile düşündüğüne göre anlamı doğru bilinmeden kavramların kullanılmaması gerekir. Kullanılıyorsa anlamı söylenebilmelidir. Felsefe kavramsal bir düşünme etkinliği olduğu için bizden öncelikle üzerinde düşünülecek konunun kavramlarının doğru anlaşılmış olmasını ister. Nitekim bir düşünceyi […]

felsefe Nedir
Felsefeye Giriş

Dilin İfade Etme ve Kavramlaştırma İşlevi

Var olan her şey üzerine düşünebiliriz. Bu düşünme sürecinde dil sayesinde nesnelere ad verir, bunlar arasında bağlantılar kurar ve soyutlama ile kavramlar oluştururuz. Kuş, ağaç, insan vb. Öyle ki bu kavramları artık düşünmeden kullanırız. Var […]

Filozof Kime Denir?
Felsefe Sözlüğü

Filozof Kimdir, Kime Filozof Denir?

Filozof kimdir, filozof nedir, kime filozof denir, sorularına şöyle cevap vermek mümkündür: Filozof, var olan her şeyle ilgili tam, eksiksiz bilgilere sahip olmaktan çok, sürekli hakikati arama yolunda olan kişidir. Bu bağlamda örneğin Karl Jaspers […]