Anadolu'da Yaşamış Filozoflar, Türkiye'de Yaşamış Filozoflar
Felsefe Tarihi

Anadolu’da Yaşamış Antik Filozoflar

Felsefe tarihinde, M.Ö. 5. yüzyıl ila M.Ö. 6. yüzyıl arasında Anadolu’a yaşamış antik filozoflar, o dönemde, doğa olayları hakkındaki açıklamalarıyla öne çıkmışlardır. Anadolu’da yaşamış antik filozoflar tarafından yapılan bu açıklamaların ortak niteliği; mitolojik unsurlar içermemeleri, […]

Felsefi Metin Analizi Nasıl Yapılır?
Felsefeye Giriş

Felsefi Bir Metni Analiz Etme

Felsefi bir konuyu ele alan, felsefi bir problemi tartışan metinlere “felsefi metin” adı verilir. Felsefi bir metni analiz etme işi, genel olarak herhangi bir metin içeriğine bağlı değerlendirilir. Bu anlamda felsefi bir metin hayatın anlamını, […]

Felsefi Soru Nasıl Oluşturulur?
Felsefeye Giriş

Felsefi Soru Oluşturma

Felsefi soru oluşturma, diğer alanlardaki soru oluşturma biçimlerinden çok farklıdır. Aynı zamanda felsefi soru oluşturma, Türk eğitim sisteminde felsefe dersinin giriş konularından birisi olarak da yer almaktadır. Felsefi soru oluşturma konusuna değinirken “Soru nedir? Soru […]

Dili Doğru Kullanmanın Önemi Nedir?
Felsefeye Giriş

Dili Doğru Kullanmanın Önemi

“Dili doğru kullanmanın önemi”, özellikle dil, iletişim, felsefe, sosyoloji gibi alanlarda ana konuya başlamadan önce değinilen önemli meselelerden birisidir. Dilin doğru kullanılması ayrıca liselerde okutulan felsefe dersinin ilk konularından birisi olarak da karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar […]

Felsefede Dil ve İletişim
Felsefeye Giriş

Felsefede Dil ve İletişim

Dilin temel işlevlerinin başında iletişim gelir. İnsan sosyal bir varlık olarak diğer insanlardan haberdar olmak ve kendi ihtiyaç, duygu ve düşüncelerini ötekilerine iletmek ister. Bunun için her kültür içerisinde bazı simge, sembol ve ritüeller vardır. […]

Felsefe, Kavram, Dil Ağı
Felsefeye Giriş

Felsefede Dil ve Kavram İlişkisi

Kavram, nesnelerin zihindeki tasarımıdır. Terim ise bu tasarımların tek bir sözcükle dilde ifade edilmesidir. Örneğin, ağaç kavramı ağaç nesnesi hakkında bildiklerimizin tümünü, tek bir sözcükle ifade eder. Ağaç hakkında artan bilgi birikimimiz, ağaç kavramının içini […]

Felsefenin Bireye Katkıları
Felsefeye Giriş

Felsefenin Bireye Katkıları Nelerdir?

Felsefenin bireye katkıları konusu, felsefenin işlevleri çerçevesinde değerlendirilebilecek bir konudur. Felsefe insanın sorduğu sorulara yanıt arayan bir disiplindir. İnsanda bilme isteği doğal bir dürtü olarak kabul edilir. İnsan aklının doğal olarak sorduğu soruların belirli bir […]

Felsefi Soru Nedir, Felsefe Sorusunun Özellikleri Nelerdir?
Felsefeye Giriş

Felsefi Sorular ve Felsefi Soruların Özellikleri

Felsefe soruları; bilim, sanat, din gibi diğer insan etkinliklerinden ayrı sorulardır. Felsefe de bilim gibi bir araştırma alanıdır. Felsefe de bilim gibi yeni sorulara açıktır. Çünkü bir yerde soruların aynı kalması, orada felsefenin ve araştırmanın […]

İlk Medeniyetlerin Felsefenin Doğuşuna Etkisi
Felsefeye Giriş

İlk Medeniyetlerin Felsefenin Doğuşuna Etkisi

İlk medeniyetlerin felsefenin doğuşuna etkisi, Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Adı geçen bütün büyük medeniyetler, dünya ve insanlık tarihine bilimsel, ahlaki, siyasal, sanatsal ve tabii ki felsefi anlamda birçok katkı […]

felsefe Nedir
Felsefeye Giriş

Etkinlik Olarak Felsefe

Felsefenin eğer temel disiplinleri varsa temel olmayan disiplinleri de var demektir. Bizi temel olmayan disiplinler ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren husus, bazı disiplinlerin temel nitelendirmesini almaya hak kazanma nedenleridir. Bu disiplinler ileride daha iyi göreceğimiz üzere ontoloji, […]