Fotoğraf yok
Filozoflar

Georg Simmel ve Sosyolojik Görüşleri

Amerikan sosyolojisinde Simmel’in (1858-1918) etkisi, şimdiye kadar tartışılan teorisyenlerden farklıdır. Marx, Durkheim ve Weber daha sonra önem kazanmalarına rağmen 20. yüzyılın başlarında Amerikan teorisinde göreceli olarak daha az etkilidirler. Simmel ise ilk Amerikan sosyologlarınca daha iyi tanınmaktadır. Simmel’in Özgeçmişi […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Emile Durkheim ve Sosyolojinin Gelişmesi

Emile Durkheim, Sosyoloji Kürsüsü’ne atanan ilk profesyonel, akademik Fransız sosyologudur. Durkheim’a göre sosyoloji, bir meslektir. Akademik topluluğu neredeyse tek başına sosyolojiyi tam ve bağımsız bir bilimsel disiplin olarak kabul etmeye zorlamıştır. Durkheim, gerek öğretisinde gerekse […]