Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Felsefe Sözlüğü

Ön yargı ifadesi günlük kullanımında genellikle birisi ya da bir şey hakkında vaktinden önce ya...
Anti-Semitizm hem düşünsel hem de pratik tabanda Yahudilere yönelik ayrımcılık, düşmanlık ve nefret içeren genel...
Ahilik Anadolu’da sosyal, dinî ve iktisadi bakımdan toplumun önemli bir kesimini etkileyen ve özellikle esnaf...
Eylem kuramı, özellikle etik açısından önem arz eden zihin felsefesinin bir alt alanıdır; bir kişinin...
Totalitarizm, teorik olarak hiçbir bireysel özgürlüğe izin vermeyen ve bireysel yaşamın tüm yönlerini devletin otoritesine...
“Nesnellik” ve “öznellik” terimleri, modern kullanımlarında, genellikle algılayan bir özne (normalde bir kişi) ve algılanan...
Safsata akıl yürütmedeki yanlışlara, hatalı akıl yürütmelere verilen addır. Yanıltmaca olarak da bilinen safsatalar ilk...
Biyoetik, yirminci yüzyılın ikinci yarısında uygulamalı etiğin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte özel bir ahlaki değer...
Occam’ın usturası veya başka bir biçimiyle Ockham’ın usturası; aynı zamanda tutumluluk yasası veya basitlik ilkesi...
Pozitif ayrımcılık terimi, toplumun çeşitli alanlarında yeterince temsil edilmeyen ya da edilemeyen insanların iş, sağlık,...
Sivil itaatsizlik genel anlamıyla adil ilişkilerin herhangi bir ölçüde hüküm sürdüğü demokratik sistemlerde ortaya çıkan,...
Anamalcılık, sermayecilik veya kapitalizm; sermayeye dayalı üretim düzenine verilen addır. Bu düzende üretim araçlarına sahip...
Toplumların sahip oldukları sosyo-ekonomik temele, altyapı denir. Diyalektik materyalizm ve tarihsel materyalizm açısından insan ilk...
Zorunlu iş süresi işçinin aldığı ücrete karşılık gelir. Artı-iş süresi işgücünün yarattığı değerin kapitalist tarafından...
Farkındalık bilinç ile en bağlantılı kavramdır. Farkındalık nelerin bilincinde olup nelerin olamayacağımız sorunudur. Farkındalık sorunu...
Bilinç etrafındaki dünyanın ve kendinin farkında olmak, duyabilmek, hissedebilmek, duyumlara uygun tepkiler verebilmek olarak tanımlanabilir. Bilinç...
Kendilik kendi kendisinin bilincinde olan bir bireyin durumunu ifade eder. Yani, bir kendilik, bir birey...
Bireysellik, en genel anlamda “bir birey olmak”tır. Bir birey olmak, kişinin olduğu kişi olmasıdır. Bireysellik...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...