Fotoğraf yok
Felsefe Sözlüğü

Şimdi Nedir, Ne Demektir?

İçinde bulunulan zaman. Şimdi deyimiyle nitelenen aynı zaman diye bir şey bulunmadığı Enstein denklemleriyle tanıtlanmıştır. Çünkü evrende özdek-devim-uzay birlikteliğinden bağımsız saltık zaman diye bir şey yoktur. Evrende durağan bir zaman aralığı yoktur ki onunla bağıntı […]

Fotoğraf yok
Felsefe Sözlüğü

Süreklilik Nedir, Ne Demektir?

(Os. Atâlet, Hareketsizlik, Sükût, İng. Inertia) Devimsiz evrim düşüncesi. Metafizik ve bireyci yöntemlerle gelişmiş bulunan klasik felsefe, devrimsiz evrim düşüncesini, başka bir deyişle, doğal süreklilikte sıçrama ve kopma olamayacağını savunmuştur. Alman düşünürü Gottfried Wilhelm Leibniz […]

Fotoğraf yok
Felsefe Sözlüğü

Süredurum (Eylemsizlik) Nedir, Ne Demektir?

(Os. Atâlet, Hareketsizlik, Sükût, İng. Inertia) Cisimlerin durgunluk ve devimlerini kendiliklerinden değiştirmeme özelliği. Metafizikçilerin ve idealistlerin, kimi bilgisizlikten ve kimi de kasıtlı olarak, Aristotelesçi bir anlayışla yorumladıkları bu fiziksel olgu, gerçekte, Aristoteles fiziğini temelden yıkmış […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Stoacılık Nedir, Ne Demektir?

Antik Çağ Yunan felsefesinin kamutanrıcı (Panteist N.) ve özdekçi doğa öğretisidir. Stoacılığın kurucusu Kıbrıslı Zenon’dur (İ.Ö. 336-264). Ancak stoacılık yüzyıllar ve kuşaklar boyunca işlenmiş ve gelişmiş bir öğretidir. Eski stoa Zenon, Kleantes (İ.Ö. 331-233) ve Krisippos’un (İ.Ö. 280-206) öğretilerini […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Spinozacılık Nedir, Ne Demektir?

Spinoza öğretisi ve onu izleyenlerin tutumu. Engels’in deyimiyle “dünyayı dünyayla açıklamak şerefini taşıyan” Baruch (Benedict) Spinoza (1632-1677), çağının sınırlarını zorlayan büyük düşünürler soyundandır. Hollandalı bir Yahudiydi. Özgür düşüncelerinden ötürü Amsterdam sinagogundan aforoz edilmişti. Zorunlu olarak […]

Fotoğraf yok
Felsefe Sözlüğü

Spermata Nedir, Ne Demektir?

Tohumlar. Antik Çağ Yunan felsefesinin çok önemli terimi ilkin atomcu Anaksagoras tarafından kullanılmıştır. Empadokles, evrenin dört öğe’den oluştuğunu ileri sürerken bu öğelerin pek küçük parçacık (Yu. Morion)’lara bölünmüş ve yan yana dizilmiş olduğunu söylüyordu. Bölünmez […]