Fotoğraf yok
Felsefe Sözlüğü

Varoluşçu Feminizm Nedir, Ne Demektir?

İnsan doğası hakkında yazanların pek çoğu erkektir. Erkekler değerlendirdikleri insan doğasının karşısında, standart olarak erkekliği ele alırlar. Erkekler, kadınları bu standarttan nasıl ayırdıklarına göre tanımlanırlar. Erkek insan olarak tanımlanır, kadın ise dişi… Fransız filozof Simone […]

Fotoğraf yok
Felsefe Sözlüğü

İyi İdeası Nedir?

Platon, Parmenides gibi tek bir varlık öne sürmek yerine, bir varlıklar çokluğu önermektedir. Bu varlıklar, yani idealar, hiç kuşkusuz kendi aralarında kusursuz bir düzene ve hiyerarşiye sahiptirler. Bu düzeni ve hiyerarşiyi kavramak için Platon’un, diğer tüm ideaların […]

Fotoğraf yok
Felsefe Sözlüğü

İdealar Nerededir, İdealar Nerede Varolurlar?

Gerçekten varolan, mutlak bir varlığa sahip bulunan İdeaların ilk bakışta ve doğallıkla bir yerlerde varolmalarının gerektiği düşünülebilir. Bununla birlikte, İdeaların varolduğu bir yer olduğunu düşünmek doğru değildir; çünkü onlar maddi olmayan gerçekliklerdir. Maddi olmayan ezeli-ebedi […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Pisagor Ezoterizmi Nedir, Ne Demektir?

Ezoterizm’de Pisagor büyük inisiyelerden biri olarak kabul edilir. Delf’te, Mısır’ın Teb ve Menfis kentlerinde ve Babil’de bulunmuş olan Pisagor inisiyatik eğitim aldıktan ve uzun gezilerinden sonra, Taranto Körfezi’nin uç noktasındaki bir Dor site-devlet’i olan Croton’da […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Pisagorculuk Nedir? Pisagor Okulu, Pisagor Akademisi

Okulun kurucusu Pisagor’dur. Yunanistan’da Milet Okulu olarak tanınan ve batı felsefesi geleneğinin başlangıcını ve köklerini oluşturan bir grup filozof, doğal fenomen için akılcı açıklamalar aramaya henüz bir nesil önce başlamıştı. Pisagor’un çocukluğu da Milet’ten fazla uzakta geçmedi. Dolayısıyla […]

Fotoğraf yok
Felsefe Sözlüğü

Anti-Semitizm Nedir, Ne Demektir?

Bakunin’in birçok anti-semitik basmakalıp sözü tekrar ettiği bilinir. Örneğin Yahudileri şöyle tanımlar: “sömürgeci bir mezhep, asalak insanlar, yalnızca ulusal sınırların ötesinde değil, aynı zamanda tüm politik görüş farklılıklarının ötesinde sıkıca ve samimiyetle birbirine bağlanmış homurdanan […]