Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Psikoloji

Sosyal psikologlar için tutumlar, davranışı tahmin etmeye yaradıkları için önemlidir. Daha açık bir deyişle, sosyal...
Bireyler tutumlarını çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirirler. Diğer bir deyişle tutumların bireyler için önemli işlevleri...
Tutum; başka bir kişiye ya da herhangi bir şeye, tutum nesnesine karşı yöneltilen düşünce, duygu...
Davranışları çeşitli faktörlere atıf yaparak açıklamak hiçbir şekilde nesnel olarak işleyen bir süreç değildir. Birden...
Atıf kuramı; insanların, davranışların nedenleri hakkında nasıl karar verdikleri sorusuna yanıt arayan kuramdır. Atıf kuramı...
İnsanlar hakkındaki ilk izlenimlerimizi nasıl oluştururuz ve bu izlenimler ne kadar doğrudur? Sosyal psikolojideki sosyal...
Sosyal algı; sosyal durumlara ya da insanlara ilişkin izlenim oluşturma sürecidir. Sosyal algı kendimizin ve...
Sosyal biliş; sosyal bilgiyi fark ettiğimiz, yorumladığımız, hatırladığımız ve sonrasında da kullandığımız sürece verilen addır....
Terapiler, farklı psikolojik kuramlara dayanan yaklaşımlar olması nedeniyle birbirlerinden farklılaşırlar. Oysa grup terapileri bu terapi...
Modem psikolojide en önemli görüşlerden birisi, bilişsel süreçlerin duygu ve davranış üzerinde güçlü etkileri olmasıdır....
Adından da anlaşılacağı gibi bu gruptaki terapiler edimsel koşullama ilkelerini kullanırlar. Diğer bir deyişle, bireyin...
Girişkenlik eğitimi, insanlara temel sosyal becerileri ve kendi haklarını nasıl savunacaklarını öğreten davranışçı grup terapisi...
İtici uyarıcılarla koşullama, sistematik olarak cezayla eşleştirerek istenmeyen davranışı ortadan kaldırmayı hedefleyen bir davranışçı terapidir....
Bu terapi tekniği en çok korku ya da fobilerin tedavisinde kullanılır. Korku ya da fobi...
Hem psikodinamik hem de insancıl yaklaşımlar danışanların öznel hislerini ve bu hislerin geçmiş yaşantıyla bağlantılarını...
İnsancıl yaklaşımın insan doğasına ait varsayımları Freudcu yaklaşımın tersine iyimserdir. Bu yaklaşıma göre insan yapıcı,...
Psikanaliz Sigmund Freud’un çalışmaları üzerine kurulmuş bir psikolojik kuramlar ve yöntemler ailesidir. Bir psikoterapi tekniği...
Tarihte akıl hastalıklarını doğaüstü güçlerle ilişkilendirmeyen ilk yaklaşımın ünlü Yunan hekim Hipokrat‘ın yaklaşımı olduğu söylenebilir. Bundan...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...