Thomas Hobbes Kimdir?

felsefe Nedir

Thomas Hobbes, (5 Nisan 1588 – 4 Aralık 1679) İngiliz felsefecisidir.

1651 tarihli Leviathan adlı çalışması, batı siyaset felsefesinin izleyeceği yolu çizmiş ve başucu eseri olmuştur. Bugün bir siyaset felsefecisi olarak tanınsa da, tarih, geometri, etik, genel felsefe gibi pek çok alanla ilgilenmiştir.

Thomas Hobbes, var olan her şeyin fizik madde olduğunu ve her şeyin maddenin hareketiyle açıklanabileceğini öne sürmüştür. Belli bir sınıfa alınması güç olan bir filozof Thomas Hobbes, Locke, Berkeley ve Hume gibi bir empiriktir ve onlara benzemeksizin matematik yöntemin hayranıdır. Yalnız matematikte değil, onun uygulamalarıyla da ilgilenmiştir. Genelde Bacon’dan çok, Galilei’den esinlenmiştir.

Hobbes, 15 yaşındayken Oxford’a gitmiş ve orada skolastik mantık ve Aristoteles felsefesi öğrenmiştir. 22 yaşındayken Lord Hardwick’in eğiticisi olmuş, ve 1610 yılında onunla büyük bir gezi yapmıştır. Çok etkilendiği Galilei ve Kepler üzerinde çalışmaya başlaması da bu tarihlere rastlamaktadır. İtalya’da, Galilei’yi ziyaret etmiş, sonra İngiltere’ye dönmüştür. Uzun parlamento 1640’da toplandığı ve Laud’la Strafford Londra Kulesi’ne hapsedildiğinde Hobbes dehşete kapılıp Fransa’ya kaçmış ve 11 yıl boyunca dönmemiştir.

Bir süre için (1646-1648) Hobbes, geleceğin II. Charles’ına matematik öğretmiştir. Bununla birlikte Leviathan’ı yayımlanınca (1651), kitabın etkisi ani ve büyük olmuştur.

Thomas Hobbes Hakkında Söylenen Bir Söz

“Hobbes, yaşadığı süre içinde, biri entelektüel, diğeri siyasi olan iki devrime tanıklık etmiştir. Bu devrimlerden siyasî olanı, yani mutlak monarşinin parlamenter demokrasinin temsili kurumlarıyla sınırlanması söz konusu olduğunda, Hobbes tam bir karşı devrimcidir. Entelektüel devrim, yani Ortaçağın tanrı merkezli ve Aristotelesçi dünya görüşünün bırakılarak, yeni doğa bilimleriyle, mekanik açıklamanın ve deneysel yöntemin benimsenmesi söz konusu olduğunda, o tam bir devrimcidir.” Ahmet Cevizci – Paradigma Felsefe Sözlüğü

Ayrıca lütfen bakınız:

Thomas Hobbes’un Sözleri, Seçme Sözleri

Thomas Hobbes’un Felsefesi

Hobbes: Leviathan Nedir?

THOMAS HOBBES HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

THOMAS HOBBES ve BİR MAKİNE OLARAK AKIL

Thomas Hobbes’un Bilimsel Bilgi Anlayışı

Thomas Hobbes’un Zihnin Yapısı Üzerine Fikirleri

Thomas Hobbes ve Toplum Sözleşmesi

Thomas Hobbes’un Devlet Anlayışı: Devlet Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

THOMAS HOBBES ve DİL FELSEFESİ

THOMAS HOBBES ve AHLAK FELSEFESİ (ETİK)

Thomas Hobbes’ta Felsefenin Amacı ve Doğası

Thomas Hobbes İçin Felsefenin Bölümleri

Thomas Hobbes İçin Felsefenin Yöntemi

Thomas Hobbes’un Bilgi Felsefesi, Bilgi Kuramı

Thomas Hobbes İçin Felsefenin Bölümleri

Thomas Hobbes İçin Felsefenin Yöntemi

Thomas Hobbes ve Cisimler Dünyası

Thomas Hobbes’un İyi ve Kötü Anlayışı

Hobbes’un Materyalizmi

Hazırlayan: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Ömer YILDIRIM’ın Kişisel Ders Notları. Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf “Felsefeye Giriş” ve 2., 3., 4. Sınıf “Felsefe Tarihi” Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Açık Öğretim Felsefe Ders Kitabı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın