Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Psikoloji

Önemli psikolojik bozukluklar psikoz olarak adlandırılır ve genellikle hastanede tedavi görmeyi gerektirir. Psikozlar fonksiyonel ve organik...
Dissosiyatif bozukluklar bireyin bütünlüğünü parçalayan, bölen bozukluklardır. Söz konusu olduğunda birey stres ya da kaygıyı...
Herhangi bir neden olmasa da kaygının neden olduğu bedensel (somotoform) bozukluklar yaşanabilmektedir. Duygusal belirleyiciler bedensel hastalıkların...
Tüm insanlarda farklı derecelerde görülebilen kaygı durumunun türü ve derecesi önemlidir. Birçoğumuz yaşadığımız kaygının sebebini...
Duyarlı, özenli ve sorumluluk yüklü cinsel deneyimler, olgunlaşmanın en önemli adımıdır. Cinsel deneyimler, cinsel tabuların...
Birey toplum düzenini bozucu nitelikte davranışlar sergiliyor olup çok sayıda kişiye zarar veriyorsa ve bu...
Beyin zedelenmesi sonucu ortaya çıkan, sebepleri gözlenebilen organik bozukluklardır. Beyin zedelenmesi sonucu ortaya çıkan davranış...
Normal dışı davranışlarla ilgili olarak farklı kuramcılar farklı yaklaşımlarda bulunmuşlardır. Bu yaklaşımlar biyolojik yaklaşım ve psikolojik yaklaşımlardır. Biyolojik...
Normal dışı davranışların tanımlanmasında belli bazı ölçütler kullanılmaktadır. Bu ölçütler normdan uzaklaşma, istatistiksel olarak az...
Normallik kavramını tek bir şekilde açıklamak mümkün görünmemektedir. Bu konuda tek bir tanım ortaya koyabilmek...
Çoğu zaman çevremizde bazı insanların sergiledikleri davranışlar alışılageldik davranışlardan farklılaşmaktadır. Genellikle bu davranışlar, davranış bozukluğu,...
Bireyler stresle ilgili olarak günlük işleyişten farklı, beklenmedik bir şekilde meydana gelen, dehşet, kaygı ve...
Birey karşılaştığı stres oluşturan olayları tanımladığı, tahmin edebildiği, bildiği ölçüde olaylarla yüzleşir, uzlaşır ya da...
Doğrudan başa çıkma durumunda birey stres yaratan duruma ilişkin üç şekilde tepki verebilir. Bunlar, yüzleşme, uzlaşma ve geri çekilmedir...
Stresin kaynağı olduğuna inanılan olaylar ve durumlar başlatan olaylar olarak adlandırılmaktadır. Evin anahtarını unutmuş olmanız,...
Aile Sorunları Tüm sorunların başladığı ve giderildiği yer olarak aile ortamı, anlayış, dayanışma ve sevginin...
Değişme: İnsanlar yaşamlarındaki olayların istedikleri gibi gelişmesini ve kendilerine kontrol edilebilir olmasını tercih ederler. Plan...
Organizma stres altında olduğunda bu duruma ilişkin belli başlı tepkiler ortaya koyar. Stres ve ona...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...