Felsefe hakkında her şey…

Çocuk Ruh Sağlığı

30.04.2020

Çocuk toplumun geleceğidir. Bu nedenle onun beden ve ruh sağlığı çok önemlidir. Çocuğun ruh sağlığı, gelişim sürecindeki diğer tüm alanları önemli ölçüde etkilemektedir.

Çocuklar, hiç kuşkusuz toplumun en önemli güvenceleridir. Toplumsal birer varlık olan çocuklar, öncelikle içinde yaşadığı toplumla uyumlu ve sağlıklı ilişkiler kurmak durumundadırlar. Bu nedenle onların ruh ve beden sağlığı son derce önemlidir. Ancak bunu sağlamak her zaman mümkün olamamaktadır. Özellikle örseleyici yaşam koşulları çocukların dünyalarında çoğu kez onarılması güç birçok ruh sağlığı sorununu da beraberinde getirmektedir Çocuklar sorunlar karşısında çoğu kez bocalar, güçsüz ve yetersiz kalırlar.

Çocukluk çağının sağlıklı atlatılıp atlatılmaması, onun ileriki yaşamında da önemli etkilere neden olabilecektir. Gelişim dönemlerinde doğru ve tutarlı eğitim, olumlu çevre koşulları ve olumlu ebeveyn tutumları son derece önemlidir. Ancak çoğu kez çeşitli nedenlerle gelişimsel dönemler sağlıklı atlatılamamakta ve bu durum çocukta önemli ruhsal bozukluklara neden olabilmektedir. Çocuklarda görülebilecek ruhsal bozuklukların neler olduğu ve nedenleri ilgililerce bilindikçe en uygun davranışlar sergilenebilecek ve daha sağlıklı nesiller yetiştirilebilecektir.

Sağlık; bedensel, ruhsal ve toplumsal iyilik hâli olarak tanımlanır. Ruh sağlığı kavramı, “aklımızın ve duygularımızın oluşturduğu iç dünyamız” anlamında kullanılmaktadır (Bakırcıoğlu 2007). Bu, genel bir tanımdır. Ruh sağlığı ile ilgili çok sayıda tanım yapılmaktadır. Ruh sağlığı tanımının çağa, topluma ve bireyin gelişim dönemlerine göre değiştiği görülmektedir. Ruh sağlığı, kişinin kendisi ve diğer insanlarla uyum ve denge içinde olmasıdır. (Bakırcıoğlu 2007). Ruh sağlığı yerinde olan kişinin dış çevreye, yeterli düzeyde katkı sağlaması da beklenmektedir (Kozacıoğlu, Gördürür,1995). Ruh sağlığının amacı; kişinin ruhsal hastalıklara karşı savunma gücünü arttırmak, hastalıklardan korunmasına çaba göstermek ve daha mutlu yaşamasını sağlamaktır (Bakırcıoğlu 2002).

Ruh Sağlığı Yerinde Olan Kişinin Özellikleri

 • Ne istediğinin farkında olma
 • Kendine güvenme
 • Ailesi ve çevresiyle olumlu ilişkiler kurabilme
 • Toplumda bir yeri görevi olduğunun farkına varma
 • Yaşama ilişkin çok yönlü ilgiler geliştirebilme
 • İçinde yaşadığı çevreyle olumlu ilişkiler kurabilme, paylaşmadığı inançlara, kültür değerlerine saygı gösterebilme
 • Kendi başına kararlar alıp uygulayabilme
 • Eş seçme, arkadaş edinebilme ve bu ilişkinin sorumluluğunu alabilme
 • Kendi özelliklerine uygun değerlilik duygusu geliştirme
 • Korku, kaygı, kuruntu, sürekli güvensizlik gibi belirtileri kabul edilebilir sınırlar içinde tutabilme (Ancak günlük yaşamda yer alan ve nedenleri bilinen korku güvensizlik gibi durumlar ruhsal bozukluk belirtisi olarak değerlendirilmemelidir).
 • Yeni durumlara uyum sağlama, iş ve meslek ortamlarının dışında arkadaş edinebilme ve bu ilişkiyi sürdürebilme becerileri geliştirme
 • Bir arada yaşadığı ve iş birliği yaptığı insanlarla sevgi ve saygıya dayalı ilişkiler kurup devam ettirebilme, sırlarını paylaşacak yakınlıkta arkadaşlıklar kurabilme
 • Geleceğe yönelik tasarı ve amaçlar oluşturabilme
 • Mesleği dışında eğlendirici, dilendirici ve sanat, toplumsal yardımlaşma ve spor gibi uğraşılara sahip olma (Bakırcıoğlu 1976)

Çocuklarda Görülen Ruh Sağlığı Bozuklukları

Kaynak: ATA-AÖF, GELİŞİM PSİKOLOJİSİ, Doç. Dr. Mücahit DİLEKMEN

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...