Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Ahlak Felsefesi

Ahlak Felsefesi

Günümüzün önde gelen etik görüşlerinden biri olan ve Habermas ile K.O. Apel tarafından geliştirilen Müzakere...
Hans Jonas “Sorumluluk İlkesi” adını verdiği kitabında, Kant etiği türünden etiklerin günümüz sorunlarıyla başa çıkmada...
Etik görecelik tüm ahlak normlarının geçerliliğinin kişilere veya kültürlere bağlı olduğunu, onlara göre değiştiğini iddia...
Cankurtaran sandalı ya da cankurtaran sandalı etiği olarak bilinen yaklaşım, devletlerin ekonomik ve toplumsal güçlerini...
Tıp etiği en eski ve en yaygın meslek etiğidir. Bunda tıbbın ilgilendiği sorunların çok daha...
Fenomenolojiyle yolları kesişen, ama sonraları Fenomenolojiyi “tek yanlılığı” bilmede yalnızca bilince ağırlık vermesi nedeniyle kıyasıya...
Scheler özünde Kant etiğini sürdürmek ister, ama bunun için Kant’ın “rasyonalist formalizm”inin aşılması gerekmektedir. Kant’ın...
Metaetik, 20. yüzyılda öne çıkan “yeni felsefe” arayışları, “yeni bir felsefe” kurma çabaları içinde kendini...
Etik tarihinde, “iyi” ya da “mutlu” yaşamın ve “doğru eylemin” bilgi ile olan ilişkisini doğrudan...
Felsefenin en temel bir alanı olmakla birlikte etik felsefe tarihinin her döneminde aynı derecede önemli...
Genel olarak söylenirse, insan ve yaşamla ilgili her konu ve sorun etiğin kapsamına girmektedir. Bu...
“Etik” ile “ahlak” kavramları arasındaki ayırıma dikkat etmenin önemi ilk bakışta anlaşılmayabilir veya açık olmayabilir...
Genellikle aynı sayılan etik ile “ahlak felsefesi”nin aynı şeyler olmadığını belirtmek gerekir. Gerçi bu iki...
Etik terimi, ahlaki doğru ve yanlış ile ahlaki iyi ve kötü kavramlarının felsefi olarak ele...
İnsanlar toplu hâlde yaşadıkları için başına buyruk hareket edemezler. Toplum hâlinde yaşamak bir düzeni gerektirir....
Ahlaki eylemde bulunurken insanın amacının mutluluk olduğu, bütün insanların mutluluk aradıkları, her insanın onu gönülden...
Evrensel bir ahlak yasasının mümkün olup olmadığı sorusu, ahlak felsefesinin en çok tartışılagelen konularından birisidir....
Sorumluluk ve özgürlük, eylemi ahlaki yapan en önemli iki özelliktir. Her iki özellik de birbirine...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...