Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Ahlak Felsefesi

Ahlak Felsefesi

İrade özgürlüğü üzerine kafa yoran teorisyenler genellikle şayet fail isterse başka türlü de davranabilecek durumdaysa...
İyi olanın niteliği… Kötülük terimi karşıtıdır. İyi sözcüğü Türkçe kökünde yararlı ve kârlı anlamlarını içerdiği...
Erdem, insanın kendini aşma gücüdür. Kendini aşmak, evrensel oluşuma, her an biraz daha artan bir...
Stoa felsefe okulu, Kıbrıslı Zenon tarafından kurulan bir felsefe okuludur. Bu felsefe okulu, ekolünün takipçileri olan...
Bergson Ona göre doğru bilginin ölçütü sezgidir. İnsan neyin iyi neyin kötü olacağını ancak sezgi...
Haz Ahlakı Haz ahlakı anlayışına göre, ahlaki eylemin değeri, eylemin sonucunda oluşan hazdan gelmektedir. Hazcılar,...
Ona göre insan eylemlerinin amacı en yüksek iyiye ulaşabilmektir. En yüksek iyi ise mutluluktur. Mutluluğa...
Ona göre ahlaki eylemlerin amacı, üstün iyilik olan “İyilik ideası”na ulaşmaktır. Ona göre mutluluk iyilik...
Ona göre insan eylemlerindeki amaç mutluluktur. Bu mutluluğu insana kazandıracak her türlü değer ve eylemler...
a) Normatif, yani kural koyucudur. b) Yaptırım gücüne sahiptir. c) Kişiden kişiye ve toplumdan topluma değişebilir. d) Zamanla da...
Her toplumda onur, adalet, sorumluluk, namus gibi genel olarak kabul edilen ortak değerlerin yanı sıra,...
Utilitarizm nedir sorusuna, şu şekilde cevap vermek mümkündür: Utilitarizm ya da Faydacı Ahlak en fazla...
Pragmatizm, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde popüler olan felsefi bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım,...
Pragmatizm; gerçeğe ve eyleme yönelik pratik sonuçlara dönük düşünme temelleri üzerine kurulu bir olan felsefi...
Egoizm nedir sorusuna şöyle cevap vermek mümkündür: Egoizm, ben sevgisidir, bencilliğin öne çıkarılmasıdır. Egoizm genel...
Hedonizm Yunan düşünürlerinden Aristippos ve Epikür tarafından geliştirilen felsefi akımdır. Hedonizm, en üstün iyiliğin haz olduğunu ileri...
“Ahlaki eylemin amacı nedir?” sorusuna felsefe tarihi boyunca -doğal olarak- çok farklı cevaplar verilmiştir. Örneğin...
Fatalizm nedir sorusuna şöyle cevap vermek mümkündür: Fatalizm; her şeyin önceden doğaüstü bir güç tarafından...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...