Fotoğraf yok
Ahlak Felsefesi

Erdem Nedir, Ne Demektir?

Erdem, insanın kendini aşma gücüdür. Kendini aşmak, evrensel oluşuma, her an biraz daha artan bir çapta katılmak demektir. İnsanın kendini aşması, sürekli olarak her an artan bilginin ve eylemin gerektirdiği bir zorunluluktur.  

Felsefe
Ahlak Felsefesi

Değer, Değerler Felsefesi Nedir?

Felsefeyi bir değerler bilimi sayan görüş. Alman metafizikçisi Wilhelm Windelband (1848-1915)’a göre felsefe bir değer felsefesidir. Windelband’a göre tarihsel olaylar yasalaştırılamaz, ancak değerlendirilebilir. Bu değerlendirme de ancak insana göre olur. Tarih felsefesinde daima insansal değerler […]

Fotoğraf yok
Ahlak Felsefesi

Ahlaka Dair Felsefi Yaklaşımlara Genel Bakış

Haz Ahlakı Haz ahlakı anlayışına göre, ahlaki eylemin değeri, eylemin sonucunda oluşan hazdan gelmektedir. Hazcılar, haz duygusunun farklı derecelerde ve kişiye bağlı olmasından dolayı, evrensel ahlak yasasını reddederler. Bu ahlak yaklaşımının tipik temsilcileri, Aristippos ve Epiküros‘dur. • Aristippos […]

Fotoğraf yok
Ahlak Felsefesi

Spinoza ve Ahlak Felsefesi

Ona göre sadece bir tane sonsuz-mutlak cevher vardır. Her şey bu mutlak cevherden (Tanrı) türemiştir ve her şey aynı zamanda Tanrı’nın kendisidir. Yani Tanrı ile evren bir ve özdeştir (Panteizm). İnsan bu evrenin parçası olduğundan […]

Fotoğraf yok
Ahlak Felsefesi

Farabi ve Ahlak Felsefesi

Ona göre insan eylemlerinin amacı en yüksek iyiye ulaşabilmektir. En yüksek iyi ise mutluluktur. Mutluluğa ulaşabilmek için insan önce kendisini, daha sonra evreni anlamalıdır. Bu ancak akıl ve eğitim yoluyla mümkündür. Evrende her şey, taşma […]

Fotoğraf yok
Ahlak Felsefesi

Platon ve Ahlak Felsefesi

Ona göre ahlaki eylemlerin amacı, üstün iyilik olan “İyilik ideası”na ulaşmaktır. Ona göre mutluluk iyilik ideasını gerçekleştirmektir. Ahlakın temeli olan iyi ideasına uygun olan davranış iyi, uygun olmayan davranış ise kötüdür. En yüksek iyiye ulaşan […]

Fotoğraf yok
Ahlak Felsefesi

Sokrates ve Ahlak Felsefesi

Ona göre insan eylemlerindeki amaç mutluluktur. Bu mutluluğu insana kazandıracak her türlü değer ve eylemler “erdem” in kapsamına girer. Yani erdem bilgidir. Erdem insanın kendini bilmesiyle ortaya çıkan, yaşamı daha iyi hale getiren ve bizi […]

Fotoğraf yok
Ahlak Felsefesi

Ahlaki Yargıların Özellikleri Nelerdir?

a) Normatif, yani kural koyucudur. b) Yaptırım gücüne sahiptir. c) Kişiden kişiye ve toplumdan topluma değişebilir. d) Zamanla da değişebilir. Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf “Felsefeye Giriş” ve 3. Sınıf “Çağdaş Felsefe Tarihi” Dersi Ders […]