Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Ahlak Felsefesi

Ahlak Felsefesi

Marksist felsefenin kurucuları K. Marx ve F. Engels’dir. Marksizm toplumda egemen olan üretim güç ve...
Schopenhauer, Hegel’in aydınlanmacı felsefi gelenekten devraldığı rasyonalist iyimserliğinden çok uzak bir filozoftur. Hegel’e yönelik eleştirileri...
İlk dönem doğa filozoflarından farklı olarak Sofistler, insan ve kültür sorunlarını merkeze alan bir felsefe...
Ödev bir nevi sorumlu olduğumuz şey, sorumluluğumuzun yöneldiği hedeftir. Ödev bu anlamda yapmamız gereken şeydir....
Sorumluluk da tıpkı irade gibi, ahlak felsefesinin temel kavramlarından biri olan özgürlük ile yakın bağlantılı...
Özgürlük öznenin nesnellik karşısında tümüyle bağımsız olması değildir. Böyle bir özgürlük öznenin varoluş zeminini dışladığı...
Siyaset felsefesi toplumsal iyilik ve mutluluğun siyasal ve kurumsal gerekleri üzerinde bir inceleme ve sorgulama...
Estetik ya da sanat felsefesi de yine ahlak felsefesi (etik) alanına dair inceleme ve tartışmalarla...
Bilgi felsefesi (epistemoloji) bilindiği üzere felsefenin bilginin niteliğini, kökenini ve sınırlarını ele alıp inceleyen disiplinidir....
Varlık felsefesi ya da varlık öğretisi anlamlarına gelen ontoloji, felsefenin önemli ve temel disiplinlerinden birisidir....
Olgu terimi, doğada ve toplumda olagelen olayları ayırıcı nitelikleri açısından sınıflamamıza elveren genellemelere işaret etmektedir....
Modern etiğin din ile ilişkisi Yunan’da ortaya çıkan etiğin farkını oluşturur. Yunan’da din ile etik...
Sokrates’in felsefeyi gökyüzünden yeryüzüne indiren adam olarak bir dönemi kapattığı felsefe tarihinde genel olarak kabul...
Ontoloji, bir disiplin olarak varlığın bilmesini önemser. O hâlde varlık ve bilmek, bu disiplinin temelini...
Çevre etiği içinde farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Geniş bir yelpaze sunan çevre etiğinin iki ucunda antroposentrik...
Çevre etiği içinde farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Geniş bir yelpaze sunan çevre etiğinin iki ucunda antroposentrik...
Günümüzün önde gelen etik görüşlerinden biri olan ve Habermas ile K.O. Apel tarafından geliştirilen Müzakere...
Hans Jonas “Sorumluluk İlkesi” adını verdiği kitabında, Kant etiği türünden etiklerin günümüz sorunlarıyla başa çıkmada...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...