Ahlak Felsefesi

Liberteryanizm (Özgürlükçülük) Nedir, Ne Demektir?

İnsan eylemleri birtakım kurallara göre ortaya çıkmaz. İnsan eylemlerini belirleyen kurallar olmadığından insan özgürdür. Bundan dolayı insan davranışlarından sorumludur. Bu anlayışı savunanlar, devletin olabildiğince küçülmesi ve insanlara ahlaki kısıtlama yapılmaması gerektiğini savunarak özgürlükleri azamileştirmek istemişlerdir. […]

Ahlak Felsefesi

Otodeterminizm (Oto Determinizm, Ahlaki Özerklik) Nedir, Ne Demektir?

Determinizm ve indeterminizmi uzlaştıran, ahlaki eylemi ve iradeyi kişilik ürünü olarak kabul eden görüştür. Determinizm ve indeterminizm arasında uzlaşma sağlamaya çalışan görüştür. Kant’ta ifadesini bulan bu görüşe göre, insan kendi iradesi ile ahlak yasalarını özgürce kendisi […]

Ahlak Felsefesi

İndeterminizm (Belirlenmezcilik, Yadgerekircilik) Nedir, Ne Demektir?

Zorunsuzluk, belirlenmezcilik isimleriyle de anılan indeterminizm, determinizmi reddederek evrende meydana gelen her şeyin değişmez yasalarla açıklanamayacağını, nedensellik yasasına bağlı olmadan gerçekleşen olay, olgu ve süreçlerin de bulunabileceğini, insan iradesinin her zaman neden-sonuç zincirine bağlı olarak […]

Ahlak Felsefesi

Determinizm (Belirlenimcilik) Nedir, Ne Demektir?

Belirlenimlilik, belirlenircilik, gerekircilik, determinizm, evrenin veya evrendeki olayların ya da bir bilimsel disiplinin alanına giren tüm nesne ve olayların önceden belirlenmiş olduğu, onların öyle olmalarını zorunlu kılan birtakım yasa veya güçlerin etkisiyle meydana geldiklerini ileri […]

Ahlak Felsefesi

Ahlak Felsefesinin Temel Soruları, Problemleri Nelerdir?

Ahlak felsefesi, temelde şu 5 soru üzerinde yoğunlaşır: 1. Ahlaki eylemlerde bulunurken insan özgür müdür? 2. Ahlaki eylemlerin amacı nedir? 3. Evrensel ahlak yasası var mıdır? 4. Ahlak yasasını belirleyen özellikler nelerdir? 5. Ahlaki yargıların özellikleri nelerdir? Bu sorulara filozoflarca […]

Ahlak Felsefesi

Erdem – Yaşam – Hayat İlişkisi

Doğru eylemde bulunmak için bir insanın sahip olması gereken niteliklere erdem denir. Erdem, bir amacın gerçekleştirilmesinde kişinin belirli tarzlarda eylemde bulunabilme kapasitesidir. Bu yönüyle erdem sadece ahlaksal alanda ortaya çıkmaz. Örneğin; bir güreşçi için erdem, […]

Ahlak Felsefesi

Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları Nelerdir?

İyi: Bireyin yapması gereken, ahlakça değerli olan davranışlardır. Kötü: Bireyin yapmaması gereken davranışlardır. İyi ve Kötü Eylemleri ahlaki anlamda “iyi” ya da “kötü” olarak belirleyen nedir? Başka bir deyişle iyi ve kötüyü belirleyen ölçütler nelerdir? Bu, çoğu […]

Ahlak Felsefesi

Ahlak Felsefesi Nedir?

Ahlak, Arapçadan Türkçeye geçen ve Türkçede; bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları anlamına gelen bir kavramdır. Genel anlamda ahlak ise toplum içinde oluşan geleneklerin, değerlerin ve kuralların oluşturduğu; herhangi bir […]