Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Psikoloji

Kütüphanede oturmuş ders çalıştığınızı farz edin. Siz bilinçli olarak önünüzdeki materyali öğreniyor olsanız bile, büyük...
Aslında Aristoteles‘ten beri bilginin zihinde nasıl örgütlendiği konusu merak edilegelmiştir. Günümüzde bilişsel psikologlar uzun süreli bellekte,...
Uzun süreli bellekte, bilgiyi özümleyerek kodlamanın belirgin bir üstünlüğü söz konusudur. Özümleme, bilgiyi olabildiğince genişleterek...
Kodlama: Duyusal kayıttan geçip kısa süreli belleğe ulaşan bilginin bir kısmı uzun süreli belleğe geçer....
Bellek üzerinde çalışan psikologlar, uzun süreli belleğin bilinçli bilgi ve bilinçdışı bilgi ile ilgili olan,...
İnsanlar günlük yaşamlarında bellek ya da hafızadan söz ettiklerinde, gerçekte uzun süreli belleği kastetmektedirler. Kısa...
Bilgi işleme modeline göre, duyusal kayda giren bilgilerin bazıları, daha ileri işlem için çalışan bellek...
Günlük yaşamda gerçekleştirdiğimiz her eylem, her öğrenme bellek olmaksızın gerçekleşmeyecek olmasına rağmen, bizler bunun pek...
Diğer kişinin davranışlarını gözleyerek ve taklit ederek gerçekleşen öğrenmeye, sosyal öğrenme denir. Albert Bandura’nın geliştirdiği sosyal...
Kavrama, deneme-yanılma yoluyla değil, içgörü geliştirerek gerçekleşen bir öğrenmedir. Gestaltçı psikolog Wolfgang Köhler 1920’lerde şempanzeler üzerinde...
Davranışçılara göre bilimsel öğrenme sadece gözlenebilir ve ölçülebilir öğrenme türlerini kapsar. Yani sadece klasik koşullama ve edimsel koşullamanın...
Pekiştirme tarifeleri, pekiştirmenin zamanlamasıyla ilgili bir olgudur. Bu konuda yapılan çalışmalar bir pekiştirecin etkiliğinin, o...
Edimsel koşullamanın gerçekleşmesi için edimsel davranışın organizma tarafından istemli bir biçimde yapılması gerektiği ve ancak...
Edimsel koşullamada genelleme iki şekilde olur. Kişi, söz konusu bir davranışı ya benzer bir durumda...
Edimsel koşullamada organizmanın edimsel davranışını pekiştirmeyi bırakırsanız, davranışı söndürmüş olursunuz. Örneğin bir yiyecek almak için...
Pekiştirme, olumlu pekiştirme ve olumsuz pekiştirme olarak ikiye ayrılır. Olumlu pekiştirme, davranışı takiben verilen ödüldür ve...
Uyarıcı genellemesi, klasik koşullamada bir uyarıcı temelinde yapılan öğrenmenin alanını genişletmektedir. Bunun gibi bir öğrenmenin...
Klasik koşullamada, tek bir koşullu uyarıcıya bağlı olarak gerçekleşen öğrenme, bu orijinal koşullu uyancıyla sınırlı...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...