Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Psikoloji

Bilişsel psikoloji algılama, dikkat, dil, bellek, düşünme gibi zihinsel süreçleri inceleyen uzmanlık alanıdır. Zihinsel süreçleri...
Psikolojinin uzmanlık alanlarından deneysel psikoloji bir akademik daldır. Deneysel psikoloğun işlevlerinin başında deneysel yaklaşımı, bunun...
Psikoloji bilimi davranışları (doğrudan veya dolaylı olarak gözlenen davranışlarla psikofizyolojik tepkiler) inceler. W. Wundt tarafından...
Bilimsel bir araştırma yapabilmek için bilimsel bir tutuma ve etik ilkelere sahip olmak gerekir. Etik...
Deneysel yöntem, bilimlerin kullandığı bir yoldur. Bilimler sebep-sonuç yani nedensellik ilişkisini arar. Nedensellik ilişkisinin ölçütlerini...
Bu yöntemin amacı değişkenler arası ilişkinin açıklanmasına yardımcı olmak, benzer sonuçları önceden tahmin etmek yani...
Sosyal psikolojide en sık başvurulan araştırma yöntemlerinden biri surveydir. Survey yöntemi ile bir davranışın ya da...
Bir diğer sistematik gözlem çeşidi vaka çalışmasıdır. Bu yöntem bireyin psikolojik/psikiyatrik durumu hakkında ayrıntılı bilgi...
Belirli bir davranış konusunda doğrudan ve betimsel bilgi edinmenin yolu doğal gözlemdir. Bu tür araştırmalarda...
Bilimsel yöntem, bilimlerin insanı ve doğayı açıklamak üzere izledikleri sistemli yola verilen addır. Bilimler, araştırma...
Psikolojinin amaçları da her bilimin amaçları gibi, yaşantıyı kolaylaştırmak için sıralanabilecek amaçlardır. Psikolojinin amaçlarının başında...
Gözlenebilirlik ve ölçülebilirlik bilime aşağıdaki özellikleri kazandırır: Gözlenebilen ve ölçülebilen olaylar iletilebilir: Bilimde iletilebilirlik iki...
Her bilim, olaylar arasındaki ilişkiyi ölçülebilir şekilde ortaya koymak amacındadır. Özellikle deneysel psikoloji belli bir...
Bilimin ele aldığı olayların gözlenebilir olması gerekir. Günümüzde psikoloji davranışı ve davranışın altında yatan süreçleri...
Diğer bilim dalları gibi, psikoloji biliminin de bazı ölçütleri vardır. Bu ölçütler psikoloji biliminin “olmazsa...
Bilişsel yaklaşım çerçevesinde, biliş terimi düşünce ya da bilgiye işaret eder; bilişsel psikoloji ise insanların,...
Freud‘un yaklaşımı gibi klinik temelli olan diğer bir yaklaşım insan psikolojidir. Carl Rogers ve Abraham...
Psikolojide şimdiye kadar sözü edilen ilk yaklaşımların üniversitelerde ortaya çıktığı zamanlarda, Viyana’da üniversite yerine özel...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...