Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Psikoloji

İnsan beyni birbirine çok benzeyen iki yarım küreden oluşur. Birbirlerinden ince şerit şeklinde sinir liflerinden...
Beyin denildiğinde ilk akla gelen, kıvrımlı ve iki yarım küre şeklinde en dış kısmı oluşturan...
Beyin: Sinir sistemi denilince ilk akla gelen beyin, vücudumuzdaki nöronların büyük kısmının yaklaşık olarak yüzde...
Nöronların diğer nöronlarla birleşen her bir akson uzantısının uç kısmında düğmecikler şeklinde sinaptik terminal adı verilen...
Sinir sistemi; düşünme, akıl yürütme, kalp atışının düzenlenmesi, görsel ve hareketle ilgili koordinasyonun sağlanması ve...
Beyin en karmaşık psikolojik süreçlerin gerçekleştiği merkezdir. Beynin dış yüzeyi, beyin kabuğu (korteks) adı verilen...
Psikolojik süreçler; bilişsel, duyuşsal ve hareketle ilgili süreçlerin tümünü kapsar. Bilişsel süreçler; algılama, akıl yürütme,...
Psikoloji, davranışları inceleyen bilim dalıdır. Ekoller döneminde davranışlar dıştan gözlenen davranışlar ve dolaylı olarak gözlenen...
Psikolojide, sebep her zaman bir uyarıcıdır. Bu uyarıcıları biz göz, kulak, deri gibi duyu organlarımızla...
Psikolojinin alt dallarının bir ucunda karşılaştırmalı psikoloji, psikofizyoloji, fizyolojik psikoloji, biyopsikoloji, nöropsikoloji vardır. Bu alt...
Üniversitelerin psikoloji bölümlerinden lisans diploması alarak mezun olan psikologlar aşağıdaki iş alanlarında, psikolojiye ilişkin temel...
Daha önceki başlıklarda belirtilen alt dallar, ülkemizde kurumsallaşmış olan uzmanlık alanlarıdır. Bu alt dalların temel...
Eğitim psikolojisi; insan davranışlarını çok yönlü olarak ele alan temel bir bilim dalı olan psikoloji...
Ülkemizde yeni gelişmekte olan bu uygulamalı alanlar iş ortamındaki davranışlarla ilgilenir. Bu dallarda, psikoloji biliminin...
Çalışan psikolog sayısı bakımından en geniş uzmanlık alanı klinik psikolojidir. Bu uygulamalı alt dal, psikoloji...
Sosyal psikoloji diğer insanlarla etkileşimin ve sosyal ortamın bireyin tutum, düşünce, duygu ve davranışlarına etkisiyle...
Eğitim psikolojisinin ilgi alanlarından biri de öğrenme psikolojisidir. Öğrenme konusu psikolojinin en önemli çalışma sahalarından...
Bilişsel psikoloji algılama, dikkat, dil, bellek, düşünme gibi zihinsel süreçleri inceleyen uzmanlık alanıdır. Zihinsel süreçleri...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...