Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Psikoloji

Algıda gruplama ilkelerinden başka, ikinci çok temel bir örgütlenme ilkesi şekil-zemin ilişkisidir. Biz daima nesneleri...
Gruplama ilkeleri, Gestaltçılar uyarıcılara, sinir sistemimizin doğuştan gelen bir eğilimle belirli kurallar, yani algıda gruplama...
Algı, duyumlarla elde edilen verilerin örgütlenmesi ve böylelikle anlamlandırılması sürecidir. Bir bakıma algıyı, duyumsal süreçte...
Göze gelen ışık renk duyumunu şekillendirmektedir. Göze gelen ışığın dalga boyuna göre değişen farklı renkler...
Görmede uyum süreci çubukçuk ve konilerin duyarlılığının değişmesiyle meydana gelmektedir. Parlak ışıktan karanlık bir odaya girildiğinde başlangıçta konilerin...
Görme işleminin temel organı olan göz vücudun dışında olup biten olayları kavramakla görevli olup ana...
Bu duyular hareketlerimizin hızı ve yönü hakkında bilgi sağlamaktadır. Kasların hareketi pozisyonu, kas ve eklemlerdeki...
Tat ve koku duyusu aynı zamanda uyaranları diğer duyulardan farklı olarak kimyasal maddeler olduğundan kimyasal...
Ses kaynağı nasıl saptanır? İnsanlar gözleri kapalı olsa da sesin nereden geldiğini kolayca tahmin edebilirler....
Bir nesnenin hareket ya da titreşimi sesi oluşturur. Bir nesnenin hareketi havadaki moleküllerin de hareket...
Bilinçli farkındalık düzeyi ve duyusal eşik altında kalan dışsal uyarımlar eşikaltı algı olarak tanımlanmaktadır. Çevremizde gerçekleşen...
Organizmanın duyu organlarının, uyarıcıyı fark etmeye başladığı noktaya duyusal eşik denir. Eşik bir uyarıcının farkına...
Vücudumuz çoğu zaman farkında olabildiğimiz ya da olmadığımız tepki ve davranışlar meydana getirir. Fakat belli...
Günümüzde tıp alanında birçok rahatsızlıkta, belli ölçülerde nesilden nesile kalıtsal geçiş durumu söz konusudur. Özellikle...
Psikolojide süregelen en önemli tartışmalardan biri davranışın şekillenmesinde çevrenin mi yoksa doğuştan getirilen özelliklerin mi...
Endokrin sistemi ya da iç salgı bezleri; hormon adı verilen salgılarını, vücudun başka bölgelerindeki hedef...
Organlardan mesajları merkezi sinir sistemine getiren ve merkezi sinir sisteminden organlara emir ileten sinirler çevresel...
Sinir siteminde birbirleriyle ilişkili yapılardan biri limbik sistemdir. Limbik sistem dışardan gelen veya düşüncelerimizle oluşan her...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...