Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Varlık Felsefesi

Varlık Felsefesi

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde yetişmiş, hocalık yapıp aynı yerden emekli olan Nermi Uygur, kendi alanına...
Hilmi Ziya Ülken varlık sorunuyla yakından ilgilenmiştir. Türkiye’de varlık sorunuyla ilgili ilk kitap olduğunu söyleyebileceğimiz...
Varlık felsefesi, evrenin nasıl oluştuğu, evrendeki unsurların ortaya çıkış ilkeleri, varlık tabakaları, canlılığın oluşum süreci...
Takiyettin Mengüşoğlu, Nicolai Hartmann’ın öğrencisi olarak Hartmann tarafından geliştirilen yeni ontoloji anlayışını savunmaktadır. Doçentlik tezi...
Ontoloji (varlık felsefesi) genel olarak varlıkları, bu varlıkların ne tür birer varlık olduğunu araştıran alanın...
Habermas, ilk dönem eserlerinde de rasyonalite, söylem ve anlam konularına daha çok sosyal teori bağlamında...
Habermas, 1971 yılında verdiği The Christian Gauss Konferansları’nın kendisinin felsefî yönelimi için oldukça anlamlı bir...
Akademik gelenekte Soren Kierkegaard, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Karl Jaspers, Gabriel Marcel, Martin Heidegger, Maurice...
Bergson’un hayat hamlesi metaforu ile anlatmış olduğu ontolojik model, onun maddeden başlayarak insana kadar olan...
Düşünce tarihinin ilk ve en önemli sorunlarından birisi, varlık sorunudur. Hatta felsefenin ele aldığı bütün...
İlk Çağ’da Herakleitos evrenin sürekli değişim, akış ve oluş halinde olduğunu söylemiştir. Ona göre temel olan, değişmeyen...
Varlık felsefesinin temel soruları, felsefenin ana disiplinlerinden birisi olan varlık felsefesine giriş metinlerinden birisidir. İnsan;...
Bilinçten hareket eden bir ahlak ya da özgürlük filozofu olarak Sartre’ın, etik ile ontoloji veya...
La Mettrie (1709-1751) iki temel eserle ün kazanmıştır: Histoire naturelle de l’ame ve L’Homme...
İbn Sînâ insan aklının mutlak olarak varlık hakkında “vâcib (zorunlu)”, “mümkün” ve “imkânsız (mümteni‘-muhâl)” şeklinde...
Varlık kavramının aklın ulaşabileceği en genel ve açık seçik kavram olduğunu düşünen İbn Sînâ, öncelikle...
İbn Sînâ’ya göre insan aklında (nefs) önsel olarak şekillenen (tertesimu fi’n-nefs irtisâmen evveliyyen) üç kavramdan...
Sofistlere kadarki süreçte filozoflar daha çok kosmosun nasıl ortaya çıktığıyla ilgilenmişlerdi. Bunun yanı sıra evrenin...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...