Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Husserl ve Fenomenoloji (Görüngübilim)

Bilgi Felsefesinde Fenomenoloji Husserl’e göre özü anlamanın yolu fenomeni bilmekten geçer. Fenomenden hareketle “öz”’e ulaşılır. Fenomenoloji öze ulaşmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemle herhangi bir nesnenin özüne ulaşabilmek için önce bütün verilmiş bilgileri ayraç […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Fenomenoloji (Görüngübilim) Nedir, Ne Demektir?

Yirminci yüzyılın önemli felsefi akımlarından biri de fenomenolojidir. Bilim verilerinin doğrudan incelenmesiyle elde edilmiş ve somut deneyim konusu olmuş fenomenlere, nedensel açıklamalara ilişkin kavramlardan ve incelenmemiş ön kabullerden bağımsız yaklaşma yöntemidir. Fenomenolojinin kurucusu Alman düşünür Edmund […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Varlığın Ne Olduğu Problemi

Varlık var mıdır? Sorusu var olarak yanıtlandıktan sonra “Varlık nedir? , “Varlığın temeli nedir? gibi sorular ortaya atılmıştır. Bu sorulara farklı öğretiler değişik yanıtlar vermişlerdir. Bu görüşler aşağıdaki gibi sıralanabilir ve incelenebilir: – Varlığı “oluş” olarak […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Realizm (Gerçekçilik) Nedir, Ne Demektir?

Realizm, insan zihninden bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu savunan felsefi öğretidir. Varlığın, insan bilincinden bağımsız ve nesnel olarak varolmakta bulunduğunu ileri sürenlerin anlayışıdır. Realist görüş “Varlık var mıdır?” sorusunu “vardır” diye cevaplar. Realizm iki çeşittir: ontolojik realizm ve epistemolojik realizm. Ontolojik realizme […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Nihilizm (Hiççilik) Nedir, Ne Demektir?

Alm. Nihilismus, Fr. nihilisme, İng. nihilism, Lat. nihil = hiç, es. t. ademiyum mezhebi. Felsefede nihilizm, hiçbir şeyin var olmadığını, hiçbir şeyin bilinemeyeceğini savunan görüştür. Nihilizm hem bilgi felsefesiyle hem değerler felsefesiyle hem de varlık felsefesiyle ilgili bir öğretidir. […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Metafiziğin Varlıkla İlgili Temel Soruları

Metafiziğin varlıkla ilgili temel soruları: “Varlık var mıdır?”, “Varlığın kökeni nedir?”, “Varlık değişken midir?”, “Varlığın ana maddesi nedir?”, “Varlık bir midir, çok mudur?”, “Evrende bir düzen var mıdır?”, “Evrende özgürlük var mıdır?”, “Evren sonlu mudur, […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Metafizik ve Ontoloji İlişkisi

Metafizik ve ontoloji aynı alanı ifade eden iki farklı terimdir. Metafizik terimini ilk kullanan düşünür aynı zamanda Aristoteles’in öğrencisi olan Rodoslu Andronikos (MÖ 1. yy)’tur. Andronikos, MÖ 70’li yıllarda Aristoteles’in yazdıklarını düzenlerken onun, doğayı konu […]