Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Okuma Odası

İspanya, Kral II. Felipe (1527-1598), Yeni Dünya’yı kurduğu kolonilerle sömürgeleştirirken, gözünü para hırsı bürümüş birtakım...
Orta Çağ’da düşünürler, teorik bulmacalara meraklı insanlardır. Bu bağlamda teist teolojiye ilişkin de farklı bulmacalar...
Akademisyenler bir zamanlar, Tarım Devrimi’nin insanlık için ileriye doğru atılmış büyük bir adım olduğunu iddia...
Homo sapiens… Bergson için zekâsını, algılarını bağımsız olarak değerlendirebilmek için kullanabilen canlı türü. Yani insan....
Zaman ve uzam hem felsefeyi hem de bilimin özel alanlarını tarihin her döneminde düşündürmüş ve...
Quintus Septimus Tertullianus (y. MS 160-225), Roma’nın Kuzey Afrika’daki eyaleti Kartaca’dan, üretken bir Hristiyan teologdur....
Yunan tarihçi ve ahlakçı Plutarkhos, Theseus’un Gemisi anlatısıyla döneminin ve sonrasının filozoflarını farklı ve birbirine...
Birinci tekil şahıs temelli mantık problemleri, Megaralı Euplides’in yalancı paradoksuyla (pseudomenos) bilinir hâle gelmiş ve...
Pharmakon Yunanca kökenli bir sözcüktür ve dillerde nadir bulunan biçimde, birbirinin karşıtı olabilecek iki anlamı...
Zenon, erken dönem Yunan felsefesinde Elea Okulu olarak bilinen felsefe ekolünün önde gelen isimlerinden birisidir....
Yunan filozof Pisagor, matematiği felsefi düşünce sisteminin merkezine yerleştirmiştir. Pisagor ve Pisagorcularla ilgili olarak Aristoteles...
Yunan meselci Ezop’un (640-560) anlatıları, evrensel bazda felsefe içerikli kitaplar içinde sayılmaz; fakat Ezop’un anlatıları...
Yunan filozof, Efesli Herakleitos, aforizmalarının muğlaklığı nedeniyle kendi zamanında son derece meşhur biriydi. Yalnızca sayılı...
Herakleitos’un çağdaşı olan Yunan filozof Ksenophanes, felsefenin gerçek başlatıcısı, ilk adım attırıcısı olarak kabul edilmektedir....
Babil Kulesi anlatısı, felsefi sorgulamalara temel oluşturabilecek düzeyde düşünsel temelli bir anlatıdır. Sonra, “Kendimize bir...
– Katolik Kilisesi’nin bozulması ve ıslahat fikrinin yayılması. – Hümanizm sayesinde Hıristiyanlığın kaynaklarına inilmesi, İncil’in...
Kadının Türk toplumundaki konumunu çözümleyebilmek için öncelikle Türkiye’de kadın hareketinin gelişimine bakmakta yarar vardır. Türkiye’de...
Pek çok filozof sonsuza dek onlara has ve özel olarak ifadelerle hatırlanacaktır. Rene Descartes için “düşünüyorum,...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...