Fotoğraf yok
Filozoflar

Anlamın Belirsizliği Nedir?

Quine’ın geleneksel biçimiyle felsefeye yönelik eleştirisi analitik doğrularla sınırlı değildir. Quine doğalcı bakış açısını genel olarak dil anlayışına ve anlambilime taşır. “Ontological Relativity” başlıklı makalesinin girişinde Dewey ve Wittgenstein’ın özel bir dilin olanaklılığını reddedişlerinden bahseder. […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Richard McKay Rorty: Olumsallık, İroni ve Dayanışma

Rorty’e göre bireyler ancak olumsallıklarının bilincine varmakla metafizik-mutlak doğrulardan ve baskıcı değer yargılarından arınabilirler. Rorty bu bağlamda tarihselcilik eğilimde durmaktadır. Tarihselcilik, tarihsel-toplumsal gelişme bağlamında süreçlere bakar. Öte yandan Hakikati görelileştiren bir yönelim söz konusudur burada. […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Doğruluğun Ölçütü Olarak Açıklık ve Seçiklik

Descartes’a göre bir önermenin zihin için sadece açık olması onun doğruluğu için yeterli değildir; aynı zamanda seçik olması da gerekmektedir. Şu halde bir kavramın ya da fikrin açık olması ne demektir? Bu fikrin zihnimize doğrudan […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Tanrı Bilgisi Ne Demektir?

Descartes düşünen beninden, tinsel tözünün varlığından, bedensel varlığına, bir başka deyişle madde tözüne geçemeyeceğini düşünür. Çünkü bu kuşkulu bir geçiş olacaktır; arada doğrudan bir ilişki yoktur. Oysa düşünen tözü klasik terimlerle ruhu ya da zihni […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Cogito Bilgisi Nedir?

Descartes, sahip olduğu tüm bilgi alanlarından bu şekilde kuşku duyduğu sırada, artık hiçbir biçimde kuşkulanamayacağı bir gerçeklikle karşı karşıya kaldığının farkına varır. Bu gerçeklik, kuşkulanmakta olduğu edimidir. Bu durumda “her şeyden kuşkulanabilirim ama kuşkulanmakta olduğumdan […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

İstenç Özgürlüğü ve İyinin Doğası

Descartes insanın istenç (irade) özgürlüğüne sahip olduğunu kabul eder. İnsanın özgür istence sahip olduğunu bilmesinin “cogito ergo sum” dan daha önce geldiğini ve bu anlamda zihinsellik için birincil veri olduğunu öne sürer. Çünkü eğer birincil […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Robert Oppenheimer ve Atom Bombasının Tarihçesi

6 Ağustos 1945 günü Hiroşima’ya ve 9 Ağustos 1945’te Nagazaki’ye atılan atom bombaları pek çok kişiyi kaygılandırmıştı ama bunlardan üçü öne çıkıyordu: Bombanın teorisini istemeden de olsa ortaya koyan Albert Einstein, ilk bombayı annesi Enola Gay’in […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

İnsan Her Şeyin Ölçüsüdür Ne Demektir?

Atina, M.Ö. 5.  yüzyıl boyunca önemli ve zengin bir şehir devleti idi. Bu dönemde, Perikles’in liderliği ile bilim ve düşünce alanında altın çağ yaşandı. Bu durum, Yunanistan’ın her yerinden insanları Atina’ya çekti. Atina, yasaları bilip […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Doğrulanabilirliğin Sınırları

Schlick’te Wittgenstein’ın Tractatus’taki görüşlerinin etkisi açıkça görülmektedir. Basit önermeleri oluşturan sözcükler, anlamlarını gönderme yaptıkları nesneler üzerinden kazanmaktadır. Schlick sözcüklerin nesneleri göstermek yerine nesnelerin verilmesinden söz etmektedir. Tractatus’ta sözcüklerin (adların) temsil ettiği nesneler, açık biçimde belirlenmemiştir. […]