Fotoğraf yok
Bilgi Felsefesi

Bilim Nedir, Ne Demektir?

Yöntemli bilgi demektir. Önceleri bilgi terimiyle eşanlamlı kullanılan bilim terimi, günümüzde olayların yasalarını bulmak amacını güden araştırmaları dile getirmektedir. Bilim, yöntemle elde edilen ve pratikle doğrulanan bilgidir. Bu yüzden de idealizmle bağdaşmaz, çünkü idealist bilgi […]

Fotoğraf yok
Bilgi Felsefesi

Doğruluk Nedir, Ne Demektir?

Doğruluk nedir? Bu soruya verilen klasik yanıt, bir düşüncenin doğruluğunun, onun gerçeklikle uyuşmasından oluştuğunu ortaya koyar. Veritas est adaequatio rei el intellectus: Bu, skolastik formülasyonu içindeki klasik yanıttı. Ancak doğruluk tanımının temeli olarak, düşünceyle gerçekliğin bu […]

Fotoğraf yok
Bilgi Felsefesi

Bilgi Felsefesinin Konusu Nedir?

Felsefenin, ilk kez Akdeniz kültür çevresinde İzmir’in güneyindeki Milet kentinde, ünlü filozof Thales’le bir “doğa felsefesi” olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Çıkış tarihi yaklaşık olarak MÖ 7. yüzyıldır. Thales doğayı meydana getiren temel ögenin ne olduğunu merak […]

Fotoğraf yok
Bilgi Felsefesi

Bilginin Doğruluk Ölçütleri Nelerdir?

İnsanın bilemeyeceği bir şey var mıdır? Eğer varsa bunu neler belirler? Yaşanılan çoğu sorun, neleri ne şekilde ve kesin olarak bilemeyişten veya onu tanımlayamayıştan kaynaklanmaktadır. Geniş bir çerçeveden bakılırsa bu durumun araştırılması, insanların bilgiden kaynaklı […]