Bilgi Felsefesi

Bilgi Teorisi ve Mantık Arasındaki İlişki Nedir?

Bilgi teorisi ile mantık, yalnız bilme ve düşünmenin objelerine ilişkin bilimler olmayıp dille formüle dökülmüş olan bilginin de bilimleridir. Objelere yönelmiş olan düşünme ve bilmenin bilimi olmak bakımından, bilgi teorisi psikoloji ile de sınırdaştır. Bilgi teorisi psikolojinin […]

Bilgi Felsefesi

Bilgi Teorisi veya Epistemoloji Nedir?

Bilgi teorisi, bilgi felsefesi veya bilgi kuramı; öncelikle bilginin imkanı ve imkansızlığına ilişkin konuları ele almaktadır. Yani bilgi felsefesinin temel konusu, bilginin mümkün olup olmadığıdır. İnsan bilgisinin yapısını ve geçerliliğini inceleyen felsefe dalıdır. İnsanın kendi […]

Bilgi Felsefesi

Bilgi Felsefesi Nedir? (Epistemoloji Nedir?)

Bilgi edinme, bilme ve öğrenme insanın en temel güdülerinden ve onu diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerindendir. Bu güdüler, insanın ortaya çıkmasından itibaren her yerde ve her zamanda insanın aktivitelerini temelden etkilemiştir. Yani bilgi edinmenin, […]