Felsefe hakkında her şey…

Georg Simmel kimdir?

05.11.2019
4.150
Georg Simmel kimdir?

Georg Simmel, Alman sosyologlarının ilk kuşağından olan ünlü bir düşünür ve sosyologdur. Berlin’de zengin bir ailede doğmuş; felsefe, tarih, psikoloji ve İtalyanca eğitimleri almış, Berlin Üniversitesi ve Strausbourg Üniversitesinde ders vermiştir. 1910 senesinde Max Weber’le birlikte Alman Sosyoloji Derneği’ni kuran Georg Simmel’in felsefesi, başta Talcott Parsons ve Robert Merton olmak üzere birçok sosyoloğu etkilemiştir.

GEORG SİMMEL

Georg Simmel, Berlin’de Yahudi bir ailede doğmuştur. Babasının erken ölümü üzerine kendisini yetiştiren Katolik bakıcısının etkisiyle bir Katolik olarak büyütülmüştür. Çalışmaları “toplumsal yapı” kavramının sosyoloji literatürüne kazandırılmasına öncülük etmiştir. En önemli eseri “Philosophie der Geldes” (Paranın Felsefesi) isimli yapıtıdır.

Simmel’in en önemli eserleri arasında “Metropol ve Tinsel Hayat” (1903), “Tarih Felsefesinin Sorunları” (1892) ve “Toplumsal Farklılaşma Üzerine” (1890) sayılabilir.

Simmel sosyolojiyi diğer bilimlerden bağımsız bir bilim olarak kurmaya çalışmış, sosyolojinin temelinin ahlaki kurallar değil, bilim etiği olduğunu ve inceleme nesnesinin de birey ya da toplum değil, toplumsal etkileşim olduğunu savunmuştur.

Olguları tarihsel ve toplumsal bağlamlarından soyut olarak inceleyerek bağlama göre farklılık göstermeyen davranış kalıplarını ve toplumsal yasaları ortaya koymaya çalışan ve birey ve toplum arasındaki diyalektik ilişkiyi vurgulayan bir sosyolojidir.

Simmel’e göre sosyologlar herhangi bir teorik bakış açısını benimsemeyerek risk almalı, teorik açıdan “evsiz” olmalıdırlar. Ona göre bir bilim disiplininin kendi problemlerini özerk bir şekilde bulup tanımlaması, disipline hem özerklik hem de iç ve dış meşruluk kazandıracaktır.

Simmel, Toplumsam Biçimler Okulu’nun kurucusu olan ve bir kapitalist toplum eleştirisi geliştiren bir sosyologdur. Simmel toplumdaki aynılaşmayı; vasat, ortalama bir zevkin oluşmasını seri üretime (production de masse) ve tüketime bağlamaktadır. Simmel’e göre yeni para anlayışı, kişinin insancıl özelliklerini bozar, kar arayışı modern toplumun ideolojisinin temelini oluşturur ve toplumsal ilişkilerde en önemli yeri tutar.

Simmel toplum kavramının gerçekte asla var olmadığını, gerçekte var olanın iki birey arasındaki etkileşim (interaction) olduğunu ileri sürer. Simmel’e göre sosyolojinin incelemesi gereken konu da temelde bu etkileşim formlarıdır. Simmel’e göre hakim olma, boyun eğme, kabul etme, dışlama vb. konuların ve kavramların hepsi beraber etkileşim formlarıdır ve her etkileşim formu bir problemin çözümünü amaçlar. Sosyoloji her bir etkileşim formunun nasıl tanımlandığı, hangi probleme cevap oluşturduğu, şimdiki haline nasıl geldiği ve ne gibi sonuçlar doğurduğu gibi sorular sormalıdır.

Simmel, toplumsal (daha doğrusu etkileşimsel) ilişkileri sosyal uzam dediği bir alanın içinde tanımlar ve etkileşim formlarının bu uzam içinde incelenebileceğini öne sürer. Tüm bu etkileşim formları içinde Georg Simmel’e göre en temel olanı, “Stranger”dır.

İlgili içerikler:

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...