Varlığın Varolup Olmadığı Problemi, Varlık Var mıdır, Yok mudur?

felsefe Nedir

Varlık felsefesinin ilk sorunu varlığın var olup olmadığı sorunudur. Var kabul edildiğinde ise onun madde cinsinden mi yoksa idea ya da düşünce cinsinden mi olduğu sorunu ortaya çıkmıştır.

Varlık felsefesinin temel sorularından olan “Gerçekten bir şey var mıdır?” sorusu felsefede uzun bir süre tartışılmış, varlığın gerçekliği ile ilgili birbirine zıt düşünce akımları ortaya çıkmıştır: Varlığın olmadığını kabul eden görüşler olarak nihilizm (hiççilik) ve Taoculuk; varlığın olduğunu kabul eden görüş olarak ise realizm (gerçekçilik).

Nihilizm, kendisinden kuşku duyulamayan hiçbir şeyin olmadığını öne süren ve maddesel gerçekliğin varlığını inkâr eden görüştür. Nihilizm varlığı reddettiği gibi değer anlamında herhangi bir ahlaki ilke ve kuralı da kabul etmez. Epistomolojik anlamda ise doğru bilgiye ulaşılamayacağını iddia eder. Bu akım varlığın karşısına yokluğu koyarak “Hiç bir şey yoktur”, “Var olsa da bilinemez” “Bilinse de başkasına öğretilemez” diyen sofist Gorgias (M.Ö 483-375) ve aşırı kuşkucular tarafından savunulmuştur.

Taoizm Uzak Doğu’nun önemli düşünce sistemlerinden birisidir ve Lao-Tse (M.Ö 604-531) tarafından öne sürülmüştür. Taoizme göre, dış nesnel dünyada her şey çelişkiler ve karşıtlıklar içinde olduğu için gerçekten bir varlık veya nesne yoktur. Var olduğunu düşündüğümüz her şey görüntüden ibarettir, gözlediğimiz tüm nesneler aldatıcı bir dünyanın var olmayan şeyleridir.

Realizm ise, insan zihninden bağımsız, insan bilincinin ürünü olmayan bir gerçekliğin (dış dünyanın) var olduğunu kabul eder. Realist filozoflara göre “Var olan nesnel olandır, algılanabilir olandır.” Realistler, varlıkların olması gerektiği biçimiyle değil, olduğu gibi nasılsa, öyle anlaşılması gerektiğini de ilke olarak kabul ederler.

– Nihilizm nedir?
– Taoculuk nedir?
– Realizm nedir?

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf “Felsefeye Giriş” ve 3. Sınıf “Çağdaş Felsefe Tarihi” Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Açık Öğretim Felsefe Ders Kitabı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın