felsefe Nedir
Felsefe Tarihi

Reformun Sonuçları Nelerdir? (Reform Hareketinin Sonuçları)

On altıncı yüzyılda Hristiyanlığın Katolik mezhebinde yapılan değişikliklere ve getirilen yeni düzenlemelere “Reform” denilmektedir. Reform hareketlerinin ilk olarak Almanya’da başlamış, daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılmış olduğu kabul edilmektedir. Bu bağlamda ilk adımı Martin Luther […]

Cicero
Felsefe Tarihi

Cicero’nun İdeal Devlet Anlayışı

Cicero hayatı boyunca hep cumhuriyet yanlısı olmuştur fakat bunun sebebi halkın özgürlüğünü savunmak değil aristokrat sınıfın ayrıcalıklarını savunmaktır. Cicero bir novus homoydu. Yani doğuştan varlıklı olmayıp sonradan zengin olan insanlardan. Cicero’nun idealleri soylu sınıfın ideallerini […]

Türkiye'de Felsefe
Felsefe Tarihi

Türkiye’de Felsefi Düşünceye Katkıda Bulunan Felsefeciler

Türkiye’deki felsefe çalışmaları, 1933 yılında üniversitelerde yapılan reform sonucunda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan felsefe bölümüyle kurumsallaşmıştır. Temelleri Tanzimat ile başlayan fikir tartışmalarıyla oluşturulmuştur. Bu çalışmalar, birçok felsefeci ve düşünürün katkısıyla ülkede hızla yayılmıştır. […]

İslam Felsefesinin Temel Özellikleri
Felsefe Akımları

İslam Felsefesinin Temel Özellikleri Nelerdir?

İslam filozofları, kendilerinden önceki dönemde özellikle doğudaki çeşitli merkezlerde açılan okullarda, Antik Yunan felsefesine dair çeviriler yapılmışlardır. Özellikle Yunancadan Süryaniceye yapılan çevirilerle doğu medeniyeti ile batı medeniyeti arasında kalan coğrafyayı Antik Yunan felsefesiyle tanıştırmıştır. İslam’ın […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Felsefe Tarihinde İdealizmin Gelişimi

Yunan düşüncesinin ilk tektanrıcısı İ.Ö. 5. yüzyılda yaşayan Ksenofanes dolaylı olarak düşüncecilik akımını hazırlayanların başında sayılabilir. Çünkü Tanrısal alanda da olsa, birçok’u bir’e indirgemiş bu bir’i ‘tüm düşünme’ olarak nitelemiştir. Elea okulunun ve Metafiziğin kurucusu […]

felsefe Nedir
Felsefe Tarihi

Burjuvazinin Doğuşu ve Mücadelesi

Ticaretin, manüfaktürlerin, dokuma sanayiinin gelişmesinin önemli bir sonucu, şüphesiz, özellikle kentlerde burjuvazinin gelişmesiydi. Bunlar hızla zenginleşiyor ve güçleniyor; bu süreçte önlerine sayısız engel getiren soylu sınıfına ve feodal düzene gittikçe daha çok diş biliyorlardı. Şehir […]

felsefe Nedir
Orta Çağ Felsefesi Tarihi

Geç Skolastik ve Nominalizm

Bu başlık altında Duns Scotus ve Occamlı William’ın genel felsefeleri çerçevesinde etik anlayışlarını kısaca özetleyeceğiz. Duns Scotus felsefi görüşleriyle Occamlı William’da olgunlaşan nominalizmin (adcılık) hazırlayıcılarından ve habercilerinden biri olmuştur. Duns Scotus’a göre, kutsal kitap ve […]