Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Felsefe Sözlüğü

Epifenomenalizm zihinsel olayların mekanik beyin süreçlerinin yan ürünü olduğunu ileri süren düalist bir kuramdır. Epifenomenalizm...
Özellik ikiciliği açısından bazı zihin durumları fiziksel durumlara indirgenemez. Burada indirgeme derken söz konusu olan...
Descartes’ın zihinsel töz ile cisimle ayrımını koruyan ancak aradaki nedensel etkileşimi benimsemeyen ikicilik türü paralelciliktir....
Descartes, Düşünceler (Meditasyonlar) II ve VI’te, zihin ile bedenin tümüyle ayrı iki şey olduğunu ve...
Platon, Menon diyaloğunda bir paradoks öne sürer. Bu paradoks birbiriyle ilişkili iki sorudan oluşur: Bilinmeyeni...
En temel özellikleri yer kaplama, girilmezlik olan maddenin, ayrıca doğası itibarıyla parçacık ya da atomlardan...
Belli önermelerin kabul edilen veya gerçek olan doğruluklarından, yanlışlıklarından, başka önermelerin kabul edilen veya gerçek...
Deneyim alanının ötesinde olmak. İçkinliğin karşıtı olma, gözlemlenen dünyanın üstünde ve ötesinde bulunma kalma hâli....
En yüksek, en üstün, en yüce olan, en yüksek niteliklere sahip bulunan varlık, deneyimle elde...
Bir şeyin gösterdiği ya da dile getirdiği kavramlar bütünüdür. Dildeki göstergelerin ifade ettiği şeydir. Bir...
İnsan varlığının dış dünyayı doğrudan ve aracısız bir biçimde algılayabileceğini savunan akımdır. Buna göre, insanın...
Apaçık bir biçimde doğru olduğu düşünülen, ne kanıtlanabilen ne de çürütülebilen önerme; üzerine mantıksal bir...
Analizle ilgili olan, analizi yöntem olarak kullanan disiplinler için kullanılan genel bir terimdir. Bu terim,...
Fransız Devrimi sürecinde Jakoben tarikatından kalma eski bir manastır binasında toplanan devrimcilere “Jakobenler” adı verilmiştir....
Kadim Yunan medeniyetinin en önemli isimlerinden biri olan Aristoteles açısından siyaset en üstün bilim dalıdır....
XVIII. yüzyılın ilk üç çeyreğinde öne çıkan düşünürler, soylu azınlığın yerini paralı azınlığın, diğer bir...
Retorik teknikleriyle örülü konuşmalar genellikle üçe ayrılır ve bu ayrım özellikle dinleyicinin sadece bir dinleyici...
Platon, Gorgias adlı diyaloğunda retoriği belirli bir konusu olmadığı için bir sanat (tekhne) olarak görmez....
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...