Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Felsefe Sözlüğü

Tam olarak Kant’ın bu kavram için tanımlaması bilginin a priori modları olduğudur. Elbette adı geçen...
Bunlar sırasıyla Tertullianus ve Aziz Ambrosius’tur. Tertullianus, Latince yazan ilk kilise babasıdır. Keskin dönüşler yapabilen...
Felsefenin Hristiyanlığa girişi Hristiyanların felsefeye karşı almış oldukları tavırla başlamıştır. Hristiyanlığın başlangıcından itibaren bazı kilise...
Yönelimsellik bir zihin durumunun bir şey hakkında oluşunu, bir şeyi konu etmesini, bir şeyi tasarlamasını...
Joseph Weizenbaum (1923-2008) adında bir bilgisayar bilimcisi 1964-1966 yılları arasında Eliza adında bir program geliştirir....
Qualiyı bir deneyimin öznel yönünü nitelemek için kullanılan bir terimdir. Bu bağlamda qualiaya, zihin durumlarını...
Zihin-beden sorununa bir başka çözüm denemesi elemeci maddecilikten (eliminative materialism) gelir. Elemeci maddeci anlayışın karşında...
Fizikselcilik ya da fizikalizm, Zihin-beden sorununa getirilen çözüm denemelerinden birisidir. En önemli temsilcileri U. T....
Epifenomenalizm zihinsel olayların mekanik beyin süreçlerinin yan ürünü olduğunu ileri süren düalist bir kuramdır. Epifenomenalizm...
Özellik ikiciliği açısından bazı zihin durumları fiziksel durumlara indirgenemez. Burada indirgeme derken söz konusu olan...
Descartes’ın zihinsel töz ile cisimle ayrımını koruyan ancak aradaki nedensel etkileşimi benimsemeyen ikicilik türü paralelciliktir....
Descartes, Düşünceler (Meditasyonlar) II ve VI’te, zihin ile bedenin tümüyle ayrı iki şey olduğunu ve...
Platon, Menon diyaloğunda bir paradoks öne sürer. Bu paradoks birbiriyle ilişkili iki sorudan oluşur: Bilinmeyeni...
En temel özellikleri yer kaplama, girilmezlik olan maddenin, ayrıca doğası itibarıyla parçacık ya da atomlardan...
Belli önermelerin kabul edilen veya gerçek olan doğruluklarından, yanlışlıklarından, başka önermelerin kabul edilen veya gerçek...
Deneyim alanının ötesinde olmak. İçkinliğin karşıtı olma, gözlemlenen dünyanın üstünde ve ötesinde bulunma kalma hâli....
En yüksek, en üstün, en yüce olan, en yüksek niteliklere sahip bulunan varlık, deneyimle elde...
Bir şeyin gösterdiği ya da dile getirdiği kavramlar bütünüdür. Dildeki göstergelerin ifade ettiği şeydir. Bir...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...