Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Felsefe Sözlüğü

Yunan dünyasında özellikle hatiplerin, siyasetçilerin ve yazarların dinleyiciyi ya da okuyucuyu herhangi bir konuda ikna...
Totalitarizm; demokratik hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu, bütün yetkilerin bir elde veya küçük bir...
“Liyakat” ve “layık” sözcükleri, günlük konuşmada sık kullanılan terimlerdendir. Liyakati kısaca, bir görevi başarıyla yapabilme...
Bürokrasi, siyasi sistemin bir parçası olan yönetsel yapıyı ve onun eylemlerini anlatır. Bu anlamda bürokrasi,...
Federalizm, üniter devlet sisteminden farklı ve onun zıddı bir siyasi sistemi temsil eder. Üniter devlet...
Yeni Malthusçuluk, çevre problemlerinin teknik problemler olarak değil, ekonomik ve toplumsal problemler olarak ele alınmasının...
Çevre etiği içinde farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Geniş bir yelpaze sunan çevre etiğinin iki ucunda antroposentrik...
Çevre etiği içinde farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Geniş bir yelpaze sunan çevre etiğinin iki ucunda antroposentrik...
Etik görecelik tüm ahlak normlarının geçerliliğinin kişilere veya kültürlere bağlı olduğunu, onlara göre değiştiğini iddia...
Etik sözcüğü köken olarak eski Yunanca bir sözcük olan ethos sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcüğün kökeninde...
Eleştirel kavramının İngilizce karşılığı olan “critical” kavramı, değerlendirme, yargılama, ayırt etme anlamlarına gelen Yunanca “kritikos”...
Natüralizm ya da doğalcılık; felsefe, sanat ve edebiyat gibi birçok alanda aynı temelde doğal dünyayı temel alan çeşitli...
Yalnız günümüzde değil, tarih boyunca dinlerle ilgili önemli sorunlardan birisi de sakramentalizm olmuştur. Sakrament-al-izm kök...
Feodalizm, sözcük anlamıyla toprağa dayalı düzen anlamına gelir. Tarihsel anlayışla feodalizm; Orta Çağ’a karşılık gelen...
Filozof kimdir, filozof nedir, kime filozof denir, sorularına şöyle cevap vermek mümkündür: Filozof, var olan...
Konvensiyonalizm terimi, kişiler veya partiler arası uzlaşma, uyuşma; hukuken uygulanabilir uzlaşma, anlaşma üzerinde uzlaşılan ilke,...
Panlojizm, Fransızca Panlogisme kavramından türetilen ve her şeyin mantıksal ilişkilerden meydana geldiğini ileri süren öğretidir....
(Alm. Psychologismus, Fr. Psycologism, Ing. Pyscologism Ruhbilimcilik Ruhiyatçılık): Psikolojiyi felsefenin de temeli olarak görüp felsefi...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...