Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Felsefe Sözlüğü

Feodalizm, sözcük anlamıyla toprağa dayalı düzen anlamına gelir. Tarihsel anlayışla feodalizm; Orta Çağ’a karşılık gelen...
Filozof kimdir, filozof ne demektir, kime filozof denir sorularına şöyle cevap vermek mümkündür: Filozof, var olan...
Konvensiyonalizm terimi, kişiler veya partiler arası uzlaşma, uyuşma; hukuken uygulanabilir uzlaşma, anlaşma üzerinde uzlaşılan ilke,...
Panlojizm, Fransızca Panlogisme kavramından türetilen ve her şeyin mantıksal ilişkilerden meydana geldiğini ileri süren öğretidir....
(Alm. Psychologismus, Fr. Psycologism, Ing. Pyscologism Ruhbilimcilik Ruhiyatçılık): Psikolojiyi felsefenin de temeli olarak görüp felsefi...
Paralelizm; soyut anlamda iki şeyin, iki hattın, iki planın, iki meslek veya müessesenin paralel oluşudur....
Yunanca ethnos–halk ve centre–merkez kelimelerinden türetilmiş bir kavram olan Etnosentrizm, etnik merkezcilik olarak da bilinir...
Paradigma, bilim insanının yetiştiği ortam, onu çevreleyen kavram çerçevesi, düşünsel çevre, bilimsel başarılar, gelenekler, modeller,...
(Alm. Kommunismus, Fr. Communisme, İng. Communism): Kolektivizm yahut devlet sosyalizminin ikinci safhasını teşkil eden komünizm,...
Kolektivizm, bireyin devlet, ulus, ırk veya sosyal sınıf gibi bir sosyal kolektiviteye tabi olarak görüldüğü...
Fizikçi ve filozof Emile Meyerson’un doktrini. Buna göre ilmin vazifesi, fenomenleri tespit etmek ve onların...
(Alm. Laizismus, Fr. Laicisme Laikçilik, İlmaniye): Felsefi anlamda laiklik, iman ile aklın sahalarının ayrılmasını, imanın...
(Alm. Fundamentalismus, Fr. Fondementalisme, İng. Fundamentalism): Terim olarak temele dönüşçülük anlamına gelir. Temele, kurala ait...
İskenderiye okulu, Büyük İskender’in MÖ 323 yılındaki ölümünden bu kentin MS 642 yılında Araplar tarafından...
Teoloji ve kozmolojide bilgi ve varlık meselesinde “Tanrı’yı âlemle birlikte âlemin içinde kabul etmek, sebebi...
Özellikle Fransız filozof Maurice Blondel’in “L’Action, 1893” adlı eserinde ortaya koyduğu, felsefi doktrindir. Blondel bilhassa...
13. yüzyıl başlarında Assisli Aziz Francesco’nun kurduğu Hıristiyan tarikatıdır. Tarikatın bugün üç bağımsız kolu vardır....
Aziz Domingo de Guzman’ın kurduğu tarikata verilen addır. 1216’da Papa tarafından tarikat resmen tasdik edilmiştir....
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...