Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Felsefe Sözlüğü

Paralelizm; soyut anlamda iki şeyin, iki hattın, iki planın, iki meslek veya müessesenin paralel oluşudur....
Yunanca ethnos–halk ve centre–merkez kelimelerinden türetilmiş bir kavram olan Etnosentrizm, etnik merkezcilik olarak da bilinir...
Paradigma, bilim insanının yetiştiği ortam, onu çevreleyen kavram çerçevesi, düşünsel çevre, bilimsel başarılar, gelenekler, modeller,...
(Alm. Kommunismus, Fr. Communisme, İng. Communism): Kolektivizm yahut devlet sosyalizminin ikinci safhasını teşkil eden komünizm,...
Toplumun düzeninin ve uyumunun sağlanabilmesi için bütün üretim araçlarının toplumun yararına tahsis edilmesini ve ortak...
Fizikçi ve filozof Emile Meyerson’un doktrini. Buna göre ilmin vazifesi, fenomenleri tespit etmek ve onların...
(Alm. Laizismus, Fr. Laicisme Laikçilik, İlmaniye): Felsefi anlamda laiklik, iman ile aklın sahalarının ayrılmasını, imanın...
(Alm. Fundamentalismus, Fr. Fondementalisme, İng. Fundamentalism): Terim olarak temele dönüşçülük anlamına gelir. Temele, kurala ait...
İskenderiye okulu, Büyük İskender’in ölümünden (M.Ö. 323), bu kentin Araplar tarafından ele geçirilişine (M.S. 642)...
Teoloji ve kozmolojide bilgi ve varlık meselesinde “Tanrı’yı âlemle birlikte âlemin içinde kabul etmek, sebebi...
Hukuk felsefesi, felsefenin hukukla ilgilenen özel bir dalı olarak kabul edilmektedir. Felsefenin varlık problemiyle ilgilenmesi...
Özellikle Fransız filozof Maurice Blondel’in “L’Action, 1893” adlı eserinde ortaya koyduğu, felsefi doktrindir. Blondel bilhassa...
13. yüzyıl başlarında Assisli Aziz Francesco’nun kurduğu Hıristiyan tarikatıdır. Tarikatın bugün üç bağımsız kolu vardır....
Aziz Domingo de Guzman’ın kurduğu tarikata verilen addır. 1216’da Papa tarafından tarikat resmen tasdik edilmiştir....
(Fr. La philosophie de Biologie): Canlı ve kültür (Biyo-Kültür) sorunlarını araştırma alanı olan biyoloji felsefesi,...
(Alm. Immoralismus, Fr. Immoralisme, İng. Immoralism Töre Tanımazcılık, Ahlâk Dışı Olma, Gayri Ahlâkiye): Nietzsche’nin ahlak...
Ahlakla ilgilenmemek, ahlaka aykırı olmamakla beraber ahlaki düsturları hayat kaideleri olarak benimsememektir. Ahlak düşmanlığı olan...
Descartes’ta bilginin doğruluğunu belirten ölçülerdir. Açık: Konusu bize doğrudan ve vasıtasız gelen bilgi demektir. Seçik:...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...