Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Kinizm (Sinizm) Nedir?

Kinizm ya da sinizm, sofist Gorgias’ın ve daha sonra da Sokrates’in öğrencisi olan Antisthenes’in öğretisidir. Antisthenes, Kynosarges Gymnasion’da Kinizm Okulunu kurmuştur. Anthisthenes mutluluğa ancak erdemle ulaşılacağını ve bu erdemin de dünyevi hazları yadsımakla mümkün olabileceğini (mülkiyet, aile, din v.b. değer ve […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Yapısalcılık Nedir, Ne Demektir?

Yapısalcılık Batı dünyasında Structuralism olarak bilinir. 20. yüzyılın ikinci yarısında dil, kültür, matematik felsefesi ve toplumun analizinde en fazla kullanılan yaklaşım olmuştur. Yapısalcılığın çok belirgin bir okulu olmamasına rağmen Ferdinand de Saussure’ün çalışmaları genellikle bir […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Varoluşçu Öznellik ve Felsefe İlişkisi

Jean-Paul Sartre, “Varoluşçuların ortak noktası, sadece varoluşun özden önce gelmesi veya dilerseniz, öznellikten hareket edilmesi gereğidir.” diye yazıyordu. Oysa, öznelliğin zorunlu bir hareket noktası olmasını, Descartes daha önce “düşünüyorum, benim, varım” biçiminde ifade ederek formüle […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Varoluşçuluk ve Ontoloji İlişkisi

Varoluş ile bilgi arasında uzlaşmaz bir çelişkiye dönüşen bir çatışma üzerine varoluşçuluk, Katoliklikten (Pascal) Protestanlığa (Kierkegaard) ve tanrıtanımazlığa (Sartre) dek bir çok değişil yaklaşım sundu. Varoluşçu düşünürler, sadece insan varlığının biricikliğini keşfederek değil, ama aynı […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Gerçeğin Yitimi Ne Demektir?

Absürt içeriklerdeki kavramlar, bizim onlara vermiş olduğumuz anlamların ötesinde, dünyada mevcut olabilecek bir anlama sahip değildir. Bu anlamsızlık da dünya üzerindeki “ahlaksızlık” veya “adaletsizliği” kapsamaktadır. Bu “Kötü şeyler iyi insanların başına gelmez.” biçimindeki “karmik” düşünce […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Varoluşçuluk ve Feminizm İlişkisi

Varoluşçu felsefede kadının konumu, ilk olarak Simone de Beauvoir’ın İkinci Cins (1949) adlı eserinde kapsamlı bir şekilde irdelenmiştir. Varoluşçu felsefeye göre insan doğayı aşabildiği sürece insandır. Bu felsefe ışığında bakıldığında erkekler kendilerini yeniden yaratmak, insanlık […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Varoluşçu Marksizm Anlayışı

Varoluşçu Marksizm asıl olarak Jean-Paul Sartre’ın varoluşçu felsefe ile Marksizm arasındaki kurduğu bağlantıdan ileri gelir. Ayrıca fenomenoloji bağlantılı varoluşculuğun Marksizmle ilişkileri söz konusudur. Bu noktada Maurice Merleau-Ponty’i anmak gerekir. Diyalektiğin Serüvenleri başlığı altında toplanan yazıları […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Varoluşçu Etik Anlayışı

Varoluşçuluğun, Aydınlanma değerlerine modern rasyonalizme, liberalizmin kitle kültürüne ve yığın ahlâkına karşı soylu ve görkemli bir tepki olarak yorumlanan etik anlayışı. Varoluşçu etik, her şeyden önce bir özgürlük etiği olmak durumundadır. Hemen tümüyle özgürlük problemi […]