felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Eğitim Felsefesinde Hümanizm (Hümanistik Eğitim Anlayışı)

Hümanist felsefe de asıl olan insandır. “İnsanlık sevgisini, insanın yüceliğini amaç ve olgunluk sayan bir öğretidir”. İnsan kendi başına anlamlı yeterli bir bütündür. Asıl olan insanın ilgileri değerleri ve ihtiyaçlarıdır. Hümanizme göre, insanlar diğer canlılar […]

Eğitim Felsefesinde Natüralizm Nedir? 1
Felsefe Akımları

Eğitim Felsefesinde Natüralizm Nedir?

Natüralizm, realizmle yakından ilişkili olmakla birlikte ayrı bir felsefi akım olarak gelişen ve temeli çok eski çağlara dayanan bir felsefe akımı olarak, fiziksel dünyanın dışında bir gerçekliğin bulunmadığını savunur. Bu akım ayrıca materyalist felsefeyle de […]

Eğitim Felsefesinde Pragmatizm Anlayışı
Felsefe Akımları

Eğitim Felsefesinde Pragmatizm

Amerikan felsefesinin ve siyasal düşüncesinin temelini oluşturan pragmatizm, geleneksel radikal görüşlere karşı çıkıp birbiriyle çatışan düşünceler arasında bir köprü vazifesi görerek bunları sentezleme yoluna gitmiştir. Evrimselciliğe bağlı olarak değişimi göz önünde bulundurup sürekli gelişmeyi hedefleyen, […]

Eğitim Felsefesinde Realizm
Felsefe Akımları

Eğitim Felsefesinde Realizm Nedir?

Eğitim felsefesinde realizm, idealizm akımına karşıt bir görüş olarak gelişmiştir. Realizm, dış dünyanın algılarımızdan bağımsız olarak var olduğu savına dayanır. Bu felsefeye göre gerçek bilgi, doğruluğu gözlem ve deneylerle kanıtlanabilen bilgidir. Eğitimin temel amacı ise […]

Eğitim Felsefesinde İdealizm Nedir? 2
Felsefe Akımları

Eğitim Felsefesinde İdealizm Nedir?

İdealizm gerçekliğin temelini, düşünsel, ruhsal/tinsel ve idea gibi kavramlarla kuran bir felsefe olarak tanımlanabilir. İdealistlere göre gerçek “fikirdir, düşüncedir, ruhtur”. Madde onun bir yan ürünüdür. Evrenin kanunları insanın entelektüel ve moral tabiatı ile uyum halindedir/olmalıdır. […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Eğitim Felsefesinin Temel Soruları, Problemleri Nelerdir?

Gerek felsefenin, gerekse eğitimin temelinde insan ve onun sorunları, bunların çözümüne ilişkin çabalar yer alır. Çeşitli felsefi akımların, varlık, bilgi, değerler, ahlak, insan ve insanın eğitimine ilişkin bakış açıları değişmektedir. Eğitimin amaçları, içeriği, öğretim yöntemleri, […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Eğitim Felsefesinde Varoluşçuluk (Egzistansiyalizm) Nedir, Ne Demektir?

Eğitim felsefesinin varoluşçuluk anlayışı, felsefi varoluşçuluk anlayışına dayanmaktadır. Varoluşçular insana önem vermekte ve güvenmektedirler. Onlara göre insan, hayatı süresince ne yapacağı hakkında kararı kendisi vermelidir. Bu felsefi yaklaşımda, insanın varoluş açısından diğer canlılardan farkı üzerinde […]

Yeniden Kurmacılık Eğitim Anlayışı
Felsefe Akımları

Yeniden Kurmacılık Nedir, Ne Demektir?

Yeniden Kurmacılık eğitim akımı ilerlemecilik akımının bir devamıdır. Son gelişen akımlardan biridir. Akımın dayandığı felsefe “pragmatizm”dir. John Dewey, Isaac Bergson, T. Brameld temsilcilerindendir. Amerika’da meydana gelen ekonomik kriz, sosyal bunalımlar ve teknolojik gelişmelerle birlikte insan […]

Daimicilik Nedir, Ne Demektir? 3
Felsefe Akımları

Daimicilik Nedir, Ne Demektir?

Daimicilik nedir sorusuna şöyle cevap vermek mümkündür: Daimicilik aklı ön plana çıkaran ve insan doğasının en iyi yanını akıl olarak gören eğitim felsefesi akımıdır. Daimicik temsilcisi düşünürler, eğitimin evrensel nitelikteki belli gerçeklere göre şekillendirilmesi üzerinde […]

Esasicilik Nedir?
Felsefe Akımları

Esasicilik (Essentialism) Nedir, Ne Demektir?

Esasicilik nedir sorusunu şöyle yanıtlamak mümkündür: Esasicilik, bir felsefeye bağlı olmaktan çok doğrudan doğruya bir eğitim hareketi olarak ortaya çıkmıştır. Geleneksel eğitim felsefelerinden kabul edilen esasici eğitim felsefesine göre eğitimin amacı, kültürel mirasın aktarılması yoluyla […]