Felsefe Akımları

Aristoteles’in Mutluluk Anlayışı, Mutçuluk, Eudaimonizm Nedir?

Aristoteles’in, oğlu Nikhomakhos’a adadığı Nikomakhos’a Etik adlı kitabında, “Bir bulutla kış olmaz, bir çiçekle yaz gelmez.” ifadesi geçmektedir. Aristoteles bu sözle ne anlatmak istemiştir? Belki de şundan bahsetmiştir: Dalda açan bir tek çiçek, yaşanan tek […]

Felsefe Akımları

Peripatos Okulu, Peripatetikler, Lykeion Okulu

Aristoteles’in kurduğu okulun adıdır. Bu okula, kurulduğu kentin adına saygı olarak öncelikle Lykeion adı verilmişse de okul daha sonradan Peripatos Okulu adını almıştır. Lykeion, günümüzde kullanılan “Lise” kelimesinin de kökenini oluşturmaktadır. Bu okul Peripatos Okulu […]

Filozoflar

Aristoteles ve Siyaset Felsefesi Anlayışı

Aristoteles Platon’un ideal biçimler öğretisini eleştirerek felsefesine başlar. Aristoteles’e göre asıl anlamda varolan ideal olan değil, tek tek varolanlardır. Dolayısıyla Aristoteles’in siyaset felsefesi de onun temel felsefi düşüncelerine dayanır. Aristoteles siyaset felsefesini Politika adlı yapıtında […]

Filozoflar

Aristoteles’e Göre Siyasi Rejim Türleri Nelerdir?

Aristoteles, sadece ideal sitenin nasıl olması gerektiğiyle değil, aynı zamanda çağının bilinen diğer devletlerinin rejimleriyle de ilgilenmiş ve mevcut rejimleri, kamu yararına yönelen ve kendi özel çıkarlarına yönelen hükümetler olarak başlıca iki bölüme ayırmıştır. Kuşkusuz […]

Filozoflar

Aristoteles’in Devlet Anlayışı

Platon gibi Aristoteles de insanı toplumsal bir varlık olarak görmüş, onu daima içinde yaşadığı toplumla birlikte düşünmüştür. Ona göre toplum içinde yaşama kabiliyetine sahip olmayan ya da kendine yeterli olduğu için buna ihtiyaç duymayan biri […]

Filozoflar

Aristoteles ve Yönetim Türleri Anlayışı

Aristoteles’e göre yönetim biçimleri anayasa biçimlerine bağlıdır. Bir anayasa ise bir devletteki egemenliğin düzenlenmesidir. Aristoteles de Platon gibi doğru ve bozuk yönetim biçimlerinden söz eder. Devletin nedeni insanların ortak çıkarı, toplumun genel çıkarı için insanların […]

Felsefe Akımları

Ütopyalar: Cesur Yeni Dünya – Aldous Huxley

Aldous Huxley (Aldus Haksli, 1894 – 1963)’in “Yeni Dünya” adlı eserinde, bilim ve teknoloji yönünden çok gelişmiş bir toplum anlatılır. Toplumun ihtiyacına göre insanlar, önceden saptanan nitelik ve ölçülere göre fabrikalarda üretilir ve özel merkezlerde […]