Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Stoa Okulu (Stoalılar, Stoacılar) Nedir?

Uzun yüzyıllar boyu temel ilkelerini değiştirmeden varlığını sürdürmüş olan Stoacılık usçu, maddeci, heptanrıcı bir felsefedir. Okulun kurucusu Kitionlu (Kıbrıslı) Zenon’dur. Doğum yılı kimi kaynaklarda 322 kimi kaynaklarda 335 olarak gösterilen Zenon’un 264’de öldüğü sanılır. Atina’da Stoa […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Spor Felsefesi Nedir, Ne Demektir?

Spor; üstüne eğitim, hekimlik, fizyoloji, farmakoloji, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, felsefe, değişik teknolojiler, politika, hukuk, iletişim gibi alanlarda bilimsel araştırmalar yapılan, çok yönlü etkileşimleri bulunan bir alandır. Spor, temel ve özgün bir eylem alanıdır. Temel bir […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Sosyalizm Nedir, Ne Demektir?

Sosyalizm sözcüğünün kullanımı XIX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar gider. Sözcüğün ilk kez kullanıldığı tarih ve sözcüğün isim babası konusunda birçok çelişkili tez karşıtlaşır (J. Elleinstein, 1984). Kısmen anektodik olan bu tartışmalar temel bir sorun çıkarırlar […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Gazali’nin Sezgicilik Anlayışı

Gazzali, Horasan’da doğmuş, Bağdat’taki Nizam’ül Mülk medresesinde müderrislik yapmıştır. Filozofların tutarsızlığı adlı eserinde, kendinden önceki filozofların, evren ve varlık hakkındaki tutarsızlıkları ortaya koymuştur. Ona göre insan, bilgi edinmede duyulardan da akıldan da yararlanabilir. Fakat bu […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Sezgicilik (Entüisyonizm) Nedir?

Felsefe tarihinde bilginin kaynağı ve gerçeğin kavranması konusunda ortaya atılan sorunlar, birer dizge niteliği kazanmış, değişik düşünme yöntemlerine bağlanan çığırların doğmasına yol açmıştır. Bilginin duyularla sağlanan bir veri olduğunu ileri süren çığırlar, genellikle maddecilik, deneycilik […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Kantgil Rasyonalizm (Akılcılık) Nedir?

Rasyonalizm konusunda en temel eleştirileri, kendisi de özgül bir rasyonalist olan Kant’tan gelir. Kant “Saf Aklın Eleştirisi” (1781) isimli eserinde bu noktadaki temel eleştirisini ortaya koymuş ve felsefi ilkelerini açıklamıştır. Hem amprizmin hem de rasyonalizmin felsefi problemleri […]