Fotoğraf yok
Orta Çağ Felsefesi Tarihi

Tümeller Tartışması, Tümeller Problemi Ne Demektir?

Tümeller, skolastik felsefede varlıkların özleri sayılan genel idealara verilen bir ad olarak ortaya çıkmıştır. Tümeller; geneller, evrenseller ve genel kavramlar deyimleriyle de anlamdaştır. Tümeller tartışması, özellikle 11 ve 12. yüzyıllarda doruk noktasını bulmuş bir problemler yumağıdır. Problemin asıl kaynağı Porphyrios’un […]

Fotoğraf yok
Orta Çağ Felsefesi Tarihi

Skolastik Felsefenin Son Dönemi, Geç Dönem

Skolastiğin son döneminde felsefe daha da özerkleşecek ve dinden ayrılacaktır, akıl ve inancın birleştirilmesi çabasından vazgeçilecektir. Başlangıç ve yükseliş döneminde görülen kavramsal realizm bu dönemde gerilemiştir. Bu gelişmede ve felsefenin özerkleşmesinde nominalizmin belirleyici bir rolü […]

Fotoğraf yok
Orta Çağ Felsefesi Tarihi

Skolastik Felsefenin Yükseliş Dönemi

12. yüzyıldan itibaren Arap felsefesinin önemli yapıtları çevrilmeye ve Batı’da okunmaya başlandı, özellikle Aristoteles düşüncesine bu kaynaklardan, bir tür yorum içinden ulaşıldı. Böylece meydana gelen Aristotelesizm, skolastiğin yükseliş döneminin dinamiği olmuştur. İslam felsefesi Batı kültürel […]

Fotoğraf yok
Orta Çağ Felsefesi Tarihi

Skolastik Felsefenin Erken Dönemi

Batı Roma İmparatorluğunun çöküşünün getirdiği kültürel yıkımdan çıkış dönemine rastlar. Yeni bir toplumsal düzenleme ve kültürel canlanma evresinde, felsefe alanında skolastik görülür. İlk skolastik düşünür olarak Johannes Scottus’u (810-887) belirtmek gerekir. Çevirileriyle ve dersleriyle Orta […]

Fotoğraf yok
Orta Çağ Felsefesi Tarihi

Skolastik Felsefe Nedir?

Skolastik felsefe, Latince kökenli schola (okul) kelimesinden türetilen scholasticus teriminden gelmektedir ve kelime anlamı olarak okul felsefesi demektir. Bu anlam önemlidir, zira skolastik felsefe, Orta Çağ düşüncesinde doğrunun zaten mevcut olduğu düşüncesine ve felsefenin okullarda okutularak öğretilmesine […]

Fotoğraf yok
Orta Çağ Felsefesi Tarihi

Orta Çağda Felsefe Gelenekleri Nedir?

Orta çağ felsefesinin genel özelliklerden anlaşılacağı üzere, genel bir din eksenlilik durumu söz konusudur. Buna bağlı olarak belirgin felsefe geleneklerini belirtecek olursak, şöyle sıralayabiliriz: – Hıristiyan felsefesi – İslam felsefesi – Yahudi felsefesi Bunlara eklenebilecek […]

Fotoğraf yok
Orta Çağ Felsefesi Tarihi

İslam Felsefesi Nedir?

İslam’ın doğuşundan sonraki birkaç yüz yıllık süre içinde Müslümanlar, eski dünyanın birçok büyük düşünce merkezini egemenlikleri altına aldılar. Kurdukları siyasi otorite, eski düşünce odaklarının yok edilmesi yolunda kullanılsaydı Müslümanlar kuşkusuz bunda önemli ölçüde başarılı olabilirlerdi. […]