Orta Çağ Felsefesi Tarihi

Hristiyanlık Felsefesinin Temel ve Genel Özellikleri

Hristiyan felsefesi, ilk zamanlarda bazı felsefî görüşlere karşı yapılsa da zamanla dinî açıklama hâline gelmiştir. Özellikle Antik Çağ Yunan felsefesinden temellenen Batı felsefesinin Orta Çağ dönemi, bütünüyle bir Hristiyan felsefesidir. Milattan Sonra 5. yüzyılda son […]

Orta Çağ Felsefesi Tarihi

Skolastik Dönem, Hristiyan Felsefesinde Skolastik Dönem Nedir, Ne Zamandır?

Skolastik dönem, 8. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar olan ikinci dönem Hristiyan felsefesidir. Skolastik ismi, Hristiyanlığın öğretilmesi için bu dönemdeki okullaşma hareketinden gelir. Skolastik “okul yolu” veya “okullaşma” anlamlarına gelir. Anselmus, Aquinolu Thomas ve Ockhamlı William bu dönemin önde gelen filozoflarındandır. […]

Orta Çağ Felsefesi Tarihi

Patristik Dönem, Hristiyan Felsefesinde Patristik Dönem Nedir, Ne Zamandır?

Patristik dönem, Milattan Sonra 2. yüzyıl ila Milattan Sonra 8. yüzyıl arasında kalan ilk dönem Hristiyan felsefesine, Patristik Dönem denmektedir. Bu dönemin Hristiyan filozofları, aynı zamanda birer din adamıdır. Tertullian, Cellemens ve Augustinus, bunların önde gelenleridir ve “Kilise Babaları” […]

Orta Çağ Felsefesi Tarihi

Hristiyan Felsefesi, Hristiyanlık Felsefesinin Temel Özellikleri

Hristiyan felsefesi, Hristiyanlığın ortaya çıkmasıyla birlikte başlayan ve 15. yüzyıla kadar devam eden süreçte, Batı felsefesi için kullanılan bir adlandırmadır. Hıristiyan dinini temellendirmek için ileri sürülen felsefeye Hristiyan felsefesi denir. Hıristiyan felsefesi, sadece Hıristiyanlığa özgü […]

Orta Çağ Felsefesi Tarihi

Orta Çağ İslam Felsefesi Tarihi

İslam’ın doğuşundan sonraki birkaç yüz yıllık süre içinde Müslümanlar, eski dünyanın birçok büyük düşünce merkezini egemenlikleri altına aldılar. Kurdukları siyasi otorite, eski düşünce odaklarının yok edilmesi yolunda kullanılsaydı Müslümanlar kuşkusuz bunda önemli ölçüde başarılı olabilirlerdi. […]

Orta Çağ Felsefesi Tarihi

Orta Çağ Felsefesinin Genel Özellikleri

Orta Çağ felsefesi, klasik Batı felsefesi tarihi ekseninde bakılacak olunursa Antik Çağ felsefesinin sonlarında belirginleşmeye başlayan din yönelimli ya da dinsel içerikli felsefe tarzının gelişmesi olarak gerçekleşir. Bu noktada belirgin bir özellik olarak felsefenin dinsel […]

Orta Çağ Felsefesi Tarihi

Orta Çağ Felsefesi Tarihi

Orta Çağ, felsefe tarihi açısından son derecede önemli ve zengin içerikli bir dönemdir. Eskiden karanlık dönem olarak adlandırılmasına karşın, son elli yıldır giderek artan bir ilgi sayesinde Orta Çağ Felsefesi artık daha aydınlık bir dönem […]