Felsefe hakkında her şey…

Kolektivizm (Kolektifçilik, Ortaklaşacılık) Nedir?

19.04.2020
5.743

Toplumun düzeninin ve uyumunun sağlanabilmesi için bütün üretim araçlarının toplumun yararına tahsis edilmesini ve ortak olarak işletilebilecek bir hâle getirilmesinin gerektiğini savunan ekonomik ve sosyal sisteme, kolektivizm ya da ortaklaşacılık denir. Kolektivizm aynı zamanda bireyin iradesinin, özgürlüğünü ortadan kaldıracak biçimde kolektif, yani ortak iradeye teslim edilmesini ve bireyin bütün becerilerinin müşterek olanın hizmetine sunulması gerektiğini de savunur.

Kolektivizm, insanların doğası gereği birbirine bağımlı olduğuna vurgu yapar. Bu bağlamda her insan felsefi, politik, dini, ekonomik ya da sosyal olsun hiç fark etmez, kolektif olana, yani ortaklaşa olana bağlıdır. Bu bize bireyciliğin tam tersini vermektedir. Grup amaçlarının, bireysel amaçların üzerinde olduğuna; sosyal gruplar içindeki kaynaşma, dayanışma ruhu, aidiyet gibi kavramlara vurgu yapmaktadır.

Kapitalizmin bireyselciliğine tepki olarak doğan kolektivizm; genellikle toplum, halk, ulus veya ülke gibi kavramlara odaklanmıştır. Kolektivistler kapitalist sistemdeki sermayenin belli ellerde birleşerek merkezileşmesine karşı çıkıp bütün vatandaşları eşit şekilde üretici kabul etmek ve mülkiyeti müşterek hâle getirmek şiarındalardır. Bu bağlamda kolektivizm, komünizm anlayışının ilk aşamasıdır da denilebilir. Şöyle ki kolektivizmden geçen yol muhakkak ki komünizme varacaktır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...