Filozoflar

Paulus Kimdir?

Aynı şeyi dört incilden sonra yazılmış olan Paulus’un mektupları için de söyleyebiliriz. Kendisine, haklı olarak, Hıristiyanlığın ikinci kurucusu diyebileceğimiz Paulus, mektuplarında insanın günahtan arınması için, İsa’nın yolunda yürümesi, yani ölüp sonra yeniden dirilen Allah’a inanması […]

Filozoflar

Numenios Kimdir?

(M.S. II. yüzyıl) Yunan filozofudur. Platoncu idealizmden Hellen, Pers ve Yahudi düşünce sistemlerinin Yeni Platoncu sentezine geçişte önemli rol oynamış, özellikle sonul varlık ya da Tanrı kavramı ve onun maddi dünya ile ilişkileri üzerinde durmuştur. […]

Filozoflar

Joseph de Maistre Kimdir?

1753’te Chambery’de doğmuştur. Babası Savoie senatosunun başkanıydı. Maistre, Turin’de hukuk tahsilini bitirdikten sonra memleketine dönmüş ve burada on beş sene kadar süren sakin bir hayat geçirmiştir. Bu hayat ona okumak ve ileride yazacağı eserler için […]

Filozoflar

Isaac Asimov Kimdir?

Isaac Asimov, (2 Ocak 1920 – 6 Nisan 1992) Rus asıllı Amerikalı yazar ve biyokimyacı. Pek çok konuda yapıtları olmasına karşın, bilim kurgu eserleri ve popüler bilim kitapları ile tanınmıştır. Kurgu olmayan çok sayıda eserinin […]

Filozoflar

Epicuros (Epikür, Epiküros) Bilgi Anlayışı

Sokratesçiler gibi Epikuros için de, sağlam bir bilgi olmadan doğru eylem olamaz. Bu sağlam bilginin, doğru’nun ölçüsü (kriteriumu) nedir? Bu ölçü, Epikuros’a göre, teorik alanda: doğrudan doğruya edindiğimiz etkenlerdir; yani düşünceyi işe karıştırmadan edindiğimiz duyu […]

Filozoflar

Anaksimenes (Anaximenes) Kimdir?

İyonya Okulu’nun sonuncu filozofu Anaksimenes’tir. Hayatıyla ilgili olarak günümüze pek fazla bilgi ulaşmayan Anaksimenes (MÖ 585-525) de tıpkı Thales ve Anaksimandros gibi bir bilimadamı –ya da astronom– filozoftur. Anaximandros’un öğrencisidir. Onun felsefi ve bilimsel düşüncede, […]

Filozoflar

Alkidamas (Alcidamas) Kimdir?

Elealı sofist filozof ve teorisyen. Milattan önce 400-320 yılları arasında yaşadığı tahmin edilmektedir. Gorgias’ın öğrencisi ve halefi olarak kabul edilir. “Tanrı herkese özgürlük vermiştir, köşelik kabul edilemez.” sözüyle özgürlükçülüğünü ortaya koymuştur.

Filozoflar

Alexander Herzen Kimdir?

Rus asıllı filozof, gazeteci ve yazardır. Yapıtlarında İskander takma adını kullanır. Bir Rus Soylusuyla bir alman çocuk bakıcısının evlilik dışı çocuğu olduğu bilinir. Üniversitedeyken sosyalist ve şair olan Nikolay Platinovic Ogarev ile tanışır. Böylece sosyalist […]

Felsefe Akımları

John Dewey ve Pragmatizm (Faydacılık)

Dewey’ye göre, bir düşüncenin doğruluğu, o düşüncenin işe yararlılığına bağlıdır. Bir başka anlatımla eğer bir bilgi yararlıysa doğrudur, yararlı değilse doğru değildir. Dewey Pragmatizmin ve bilimsel yöntemin öğretilmesinin en etkili savunucularındandır. Ona göre gerçek bilgi […]

Filozoflar

İmam Gazali için İslam’da İnanç-Akıl İlişkisi

İmam Gazâlî; aklın küçümsenmemesi gerektiğini, inancın bilgisinin bilinip tasdik edilmesi açısından önemli olduğunu belirtir. Kendisinden sonra Eş’ariliğin yaygın ve egemen bir zihniyete ve buna uygun dindarlık modeline dönüşmesine en büyük katkıyı sağlayan Gazali, Tanrı’nın varlığı, […]