Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Filozoflar

Hamidüddin el-Kirmani, Fatımi halifesi İmam el-Hakim (996-1021) döneminin önde gelen İsmaili din adamlarından biriydi. Fars...
Søren Kierkegaard felsefe tarihinin aykırı isimlerinden biridir. Søren Kierkegaard‘ın kendine özgü yazar kimliği; felsefi romanları,...
Harold Henry Joachim (1868-1938), on dokuzuncu yüzyılın sonunda İngiliz felsefesine egemen olan yeni-Hegelci geleneğin içinde...
Hipokrat‘ın MÖ 450 ila MÖ 380 yılları arasında yaşadığı söylenmektedir. Bir hekim olan Hipokrat özellikle...
Hipparchia, Antik Yunan’ın bilinen az sayıdaki kadın filozoflarından biri olmasıyla dikkat çeken kinik filozoftur. Kinik...
Eduard Hanslick, Prag doğumlu Avusturyalı bir estetik teorisyeni, müzik eleştirmeni ve Viyana Üniversitesinin ilk estetik...
Pierre Hadot 1922 yılında Paris’te doğdu. Bir Katolik olarak eğitim gören Hadot, 22 yaşında rahiplik...
Jürgen Habermas 1929 yılında Almanya’nın Düsseldorf kentinde doğmuştur. Doğuştan getirdiği damak probleminden dolayı geçirdiği ameliyatların...
Guo Xiang (Kuo Hsiang ve Zixuan olarak da bilinir) klasik Taocu öğreti Zhuangzi (Chuang-tzu) üzerine...
Nyssalı Gregor hayatını Anadolu’nun göbeğinde, Kapadokya’da geçirmiştir. Kardeşi Muhteşem Basil ve arkadaşı Nazianzuslu Gregory ile...
Montaigne’in yakın arkadaşı ve editörü olan Marie de Gournay, en çok cinsiyetler arası eşitliği savunan...
Olympe de Gouges 1791 yılında, Fransa’daki Terör Dönemi’nde başı kesilerek idam edilen üçüncü kadın olmadan...
Ge Hong 283 ila 343 yılları arasında yaşamış olan, Çin Taoist geleneğinde, Konfüçyüsçü etiği Taoizm’in...
Gauḍapāda, Hint düşünce sistemindeki Vedānta Okulu‘nun ilk ve en tanınmış filozoflarından biridir ve yaklaşık olarak...
Sigmund Freud; psikanalizin babası, fizyolog, tıp doktoru, psikolog ve yirminci yüzyılın başlarındaki en etkili düşünürlerden...
Paulo Freire yirminci yüzyılın en etkili eğitim filozoflarından biridir. Paulo Freire‘nin hem felsefesi hem de...
Jerry Fodor yirminci yüzyılın sonları ve yirmi birinci yüzyılın başlarında yaşamış en önemli zihin filozoflarından...
James Frederick Ferrier, Britanya’da Hegel sonrası ilk idealizm sistemini geliştiren on dokuzuncu yüzyıl ortalarında yaşamış...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...