felsefe Nedir
Ahlak Felsefesi

İsyan Ahlakı Nedir?

İrade kendi özgürlüğünü kazanmadan önce hatta onu kazanmak üzere esir olmaktadır, tam olarak kendini istemeden önce esirliği istemektedir. Bize göre esirlik, iradenin özel bir nesneye bağlanması anlamına gelmektedir; o böylece tatmin olacak ve bizzat bu […]

Türkiye'de Felsefe
Felsefe Tarihi

Türkiye’de Felsefi Düşünceye Katkıda Bulunan Felsefeciler

Türkiye’deki felsefe çalışmaları, 1933 yılında üniversitelerde yapılan reform sonucunda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan felsefe bölümüyle kurumsallaşmıştır. Temelleri Tanzimat ile başlayan fikir tartışmalarıyla oluşturulmuştur. Bu çalışmalar, birçok felsefeci ve düşünürün katkısıyla ülkede hızla yayılmıştır. […]

felsefe Nedir
Ahlak Felsefesi

Kant’ta Ödev Sahibi Olarak İnsan

Herkesin kabul etmesi gerekir ki bir yasa ahlak yasası olarak geçerli olacaksa yani bir yükümlülük nedeni olacaksa mutlak zorunluluk taşımalıdır. Gerçekten ahlak yasaları olan diğer bütün yasalarda da durum böyledir, dolayısıyla yükümlülük nedeni burada insanın […]

Aristoteles'in Erdem ve Değer Anlayışı
Ahlak Felsefesi

Aristoteles’in Değer Anlayışı

Aristoteles’in değer anlayışı, onun ahlak görüşleri çerçevesinde biçimlenmektedir. Aristoteles ahlak felsefesine dair, “Nikomakhos’a Etik” adlı bir eser ortaya koymuştur. Bu eserde adı geçen Nikomakhos, Aristoteles’in oğludur. Aristoteles bu eserinde, her eylemin iyiyi arzuladığını söyler ve […]

Platon
Filozoflar

Platon’un Değer Anlayışı

Değer kavramı felsefe için etik, siyaset, sanat gibi birçok alanda ana tartışma konularına yön veren bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Platon’un değer anlayışı da bilgi anlayışında olduğu gibi onun varlık felsefesi anlayışının üzerinde […]

Sokrates'in Bilgi Anlayışı
Bilgi Felsefesi

Sokrates’in Bilgi Anlayışı, Bilgi Felsefesi

Sokrates’in bilgi anlayışı, özellikle bilgeliğe işaret etmektedir ve tamamen felsefi bilgi ile açıklanmalıdır. Sokrates bilgi için kişinin maddi ve teknik bir zenginlik ve yetiye sahip olmasından bahsetmez. Onun için bilgi, felsefi olmalı ve erdem zemininde […]

felsefe Nedir
Filozoflar

Gramsci’nin İdeoloji Anlayışı

Wieland Elfiferding ve Eckhard Volker birlikte kaleme aldıkları ve Gramscigil ideoloji kavramını sorguladıkları araştırmalarında, Gramsci’nin kavramı birbiri arasında bağlantı olmayan anlamlarda kullandığını belirtiyorlar. Yukarıda adı anılan yazarlar, ideoloji kavramının bilimin karşıtı olarak kullandığı gibi yine […]

felsefe Nedir
Filozoflar

Herakleitos’ta Zıtların Birliği ve Savaşı

Herakleitos’un metafiziğinin bir dayanak noktası zıtların savaşı ve birliği fikridir. Zıtların savaşı ve birliği fikrinde varlık ve varolmayan eşit derecede gerçektir, her ikisi de doğru ve birbirinin aynıdır. Oluş iki biçime sahiptir: Bir şeylerin ortaya […]

felsefe Nedir
Filozoflar

Thoreau’nun Ahlak Felsefesi Anlayışı

Thoreau ahlak üzerine düşüncelerini kitabın “Yüksek Prensipler” (High Laws) bölümünde ağırlıklı olarak dile getirin “Lekesiz olmak istiyorsan ölçülü olmalısın.” Erdem yetkinliğe doğru bir yol alış ve bir süreç olduğu için “bir erdemin var olduğunu duyarız […]

felsefe Nedir
Filozoflar

Thoreau’nun Dünya Tasarımı

Thoreau’da dünya, transendental bakış açısıyla kuşkusuz salt bir doğal oluş değil ruhu ve aşkınlığı olan bir varolandır, görüş alanımızdan daha geniştir. “Dünya bir kitabın yapraklan gibi kat kat özellikle antikacıların ve jeologlann okuduğu ölmüş bir […]