Fotoğraf yok
Felsefe Sözlüğü

Feuerbach’ın Diyalektik Anlayışı

Alman düşünürü Feuerbach, düşüncecilikle eytişimsel özdekçilik arasında bir düşünsel köprü olmuştur. Feuerbach’ta kaba özdekçilik, eytişimsel bir yola yönelmiştir. Ona göre, din, insanın kendi kendisine gösterdiği bir saygıdır. Ne var ki insan bu erdemini, din adı […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Xenophanes (Ksenophanes) Kimdir?

Gerçek anlamda felsefe Ksenophanes’le başlar. Çünkü gerçek anlamda felsefe “kendini bil!”, “haddini bil!” dir. Bunun da temeli eleştiridir. Eleştiri, Eski Yunanca’da krisis; ayırma demektir. Bilgi ile bilgi olmayanı ayırmaktır. Herakleitos‘un çağdaşı olan Xenophanes (aşağı yukarı […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Kıbrıslı Zenon (Xenon) Kimdir?

Kıbrıslı Zenon. M.Ö. 335-263 yılları arasında yaşamış olan, Stoa Okulunun kurucusu, Yunan filozoftur. Bu Kıbrıslı Zenon’u Elealı Zenon ile karıştırmamak gerekir. Bir rivayete göre Zenon zengin bir tüccarmış, tüm malını yüklediği gemi Attika kıyılarında batmış. Kendisi kurtularak Atina’ya […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Zygmunt Bauman Kimdir?

Zygmunt Bauman, 19 Ekim 1925’te Polonya Poznan’da doğdu. Sosyolog ve filozof. Postmodern felsefenin hem sosyoloji alanında uyarlanmasını hem de genel kuramsal düzeyde sağlıklı bir şekilde değerlendirmesini ortaya koyan yapıtlarıyla tanınmaktadır. Zygmunt Bauman, II. Dünya Savaşı […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Zhu Xi Kimdir?

d. 18 Ekim 1130 – ö. 23 Nisan 1200), Çin’in Neokonfüçyüsçülük alanındaki en önemli filozof isimlerinden biri. Xi, Song Hânedanlığı zamanında Song imparatorunun öğretmeni ve danışmanı olarak görev almıştır. Xi, 70’in üzerinde eser yazmış, 50’in […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Zhuangzi Kimdir?

Zhuāngzǐ (pinyin), Chuang Tzu (Wade-Giles), Chuang Tsu, ya da Chuang Tse (okunuşu Cuanğzı) MÖ 4. yüzyılda Çin’in Savaşan Beylikler Döneminde yaşamış bir filozoftur. Yazarı olduğu Taoizm felsefesindeki kitabı da kendi adıyla Zhuangzi olarak anılır. Zhuangzi […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Zenodotos (Zenodotus) Kimdir?

Zenodotos (Ephesoslu) (İ.Ö. 3. yüzyıl sonları), eski Yunanlı dil bilgisi uzmanı ve İskenderiye Kütüphanesi’nin ilk yöneticisi. Eski Yunanlı şairlerin yapıtlarını derlemiş, Homeros destanlarının ilk eleştirel basımını yayımlamıştır. I. ve II. Ptolemaios döneminde yaşadı. İstanköylü Philetas’ın […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Zakir Memmedov Kimdir?

Zakir Memmedov 1936 Ağustos 16 Ağdam’ın Seyidli köyünde doğmuştur. Annesi Hüsnü Hanım Murtaza Bey kızı Memmedbeyova, babası Cabbar Bey İsmail Bey oğlu Velibeyov’dur. Cabbar Bey Baharlı soyundan, döneminin seçkin aydınlarından olmuştur. Baharlı köyünde büyük toprak […]