Fotoğraf yok
Filozoflar

Isaac Asimov Kimdir?

Isaac Asimov, (2 Ocak 1920 – 6 Nisan 1992) Rus asıllı Amerikalı yazar ve biyokimyacı. Pek çok konuda yapıtları olmasına karşın, bilim kurgu eserleri ve popüler bilim kitapları ile tanınmıştır. Kurgu olmayan çok sayıda eserinin […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Epicuros (Epikür, Epiküros) Bilgi Anlayışı

Sokratesçiler gibi Epikuros için de, sağlam bir bilgi olmadan doğru eylem olamaz. Bu sağlam bilginin, doğru’nun ölçüsü (kriteriumu) nedir? Bu ölçü, Epikuros’a göre, teorik alanda: doğrudan doğruya edindiğimiz etkenlerdir; yani düşünceyi işe karıştırmadan edindiğimiz duyu […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Anaksimenes (Anaximenes) Kimdir?

İyonya Okulu’nun sonuncu filozofu Anaksimenes’tir. Hayatıyla ilgili olarak günümüze pek fazla bilgi ulaşmayan Anaksimenes (MÖ 585-525) de tıpkı Thales ve Anaksimandros gibi bir bilimadamı –ya da astronom– filozoftur. Anaximandros’un öğrencisidir. Onun felsefi ve bilimsel düşüncede, […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Alkidamas (Alcidamas) Kimdir?

Elealı sofist filozof ve teorisyen. Milattan önce 400-320 yılları arasında yaşadığı tahmin edilmektedir. Gorgias’ın öğrencisi ve halefi olarak kabul edilir. “Tanrı herkese özgürlük vermiştir, köşelik kabul edilemez.” sözüyle özgürlükçülüğünü ortaya koymuştur.

Fotoğraf yok
Filozoflar

Alexander Herzen Kimdir?

Rus asıllı filozof, gazeteci ve yazardır. Yapıtlarında İskander takma adını kullanır. Bir Rus Soylusuyla bir alman çocuk bakıcısının evlilik dışı çocuğu olduğu bilinir. Üniversitedeyken sosyalist ve şair olan Nikolay Platinovic Ogarev ile tanışır. Böylece sosyalist […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

John Dewey ve Pragmatizm (Faydacılık)

Dewey’ye göre, bir düşüncenin doğruluğu, o düşüncenin işe yararlılığına bağlıdır. Bir başka anlatımla eğer bir bilgi yararlıysa doğrudur, yararlı değilse doğru değildir. Dewey Pragmatizmin ve bilimsel yöntemin öğretilmesinin en etkili savunucularındandır. Ona göre gerçek bilgi […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

İmam Gazali için İslam’da inanç-akıl ilişkisi

İmam Gazâlî; aklın küçümsenmemesi gerektiğini, inancın bilgisinin bilinip tasdik edilmesi açısından önemli olduğunu belirtir. Kendisinden sonra Eş’ariliğin yaygın ve egemen bir zihniyete ve buna uygun dindarlık modeline dönüşmesine en büyük katkıyı sağlayan Gazali, Tanrı’nın varlığı, […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Descartesçı Şüphecilik ve İlk Çağ Şüpheciliği Nedir, Ne Demektir?

Descartes’ın Felsefi Düşünceler’inin mutlak bir şüphenin kullanılmasıyla başladığı bilinmektedir. Descartes duyularn tanıklığını reddeder (Gördüğümüzü, duyduğumuzu, hareket ettiğimizi düşünürüz; ancak bunların bir yanılgı olduğunu anlarız), hatta matematik doğruları reddeder (Çünkü her şeye gücü yeten “kötü niyetli […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Aristofanes (Aristophanes) Kimdir?

Aristofanes (Aristophanes) milattan önce 456 ila millattan önce 386 yılları arasında yaşamış olan bir düşünür ve komedya yazarıdır. Komedyalarının büyük bölümü Atina’nın toplumsal, edebi ve felsefi yaşamıyla ilgilidir. Atina ile Sparta arasındaki Peloponnesos Savaşı da […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Aristofanes (Aristophanes)’in Günümüze Ulaşan Oyunları

Kimi bölümleri günümüze kalmış olan Babylonioi (Babilliler), İÖ 426’da Büyük Dionysos Şenliği’nde yazılmıştır. Şenliğe “müttefikler” adı verilen, ama gerçekte Atina’nın güdümünde olan kent devletlerinin delegeleri katılıyordu. Aristophanes bu oyunda zamanın demagogu Kleon’a saldırmakla kalmamış, “müttefikler”i […]