Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Filozoflar

Ziya Gökalp’e göre, asri milletlere katılmak için zorunlu bazı şartlar vardır ve bunlardan en önemlisinin...
Ziya Gökalp; 1876 ila 1924 seneleri arasında yaşamış olan, Diyarbakır Askeri Rüştiyesi ve Diyarbakır İdadisi’nde...
Ziya Gökalp; felsefe, ilim, mefkure, ahlak araştırma alanlarını tanımlamış ve alanların teorik özelliklerini ortaya koymakla...
Filibeli Ahmet Hilmi (1865-1914), Filibe’de doğmuş, ilk tahsilini Filibe’de almıştır. İstanbul’da Galatasaray Sultanisi’ni bitirdiği kabul...
Ahmet Mithat Efendi (1844-1912), Niş (bugün Sirbistan sınırları içindedir) Rüştiyesinde okumuş, Fransızca ve Farsça öğrenmiştir....
Katip Çelebi 1609 il 1659 yılları arasında yaşamış olan Osmanlı dönemi düşünürlerinden birisidir. Katip Çelebi...
Kınalızade 1510 ila 1572 yılları arasında yaşamış olan Osmanlı dönemi İslam düşünürüdür. Kınalızade özellikle hikmet...
Taşköprülüzade 1459 ila 1561 seneleri arasında yaşamış olan İslam düşünürüdür. Öğrencilerin ilim öğrenme sürecindeki vazifelerini...
Danimarkalı varoluşçu filozof Søren Kierkegaard (1813-1855) tarih kavramına varoluş kavramından hareketle yaklaşmıştır. Kierkegaard, felsefe tarihinin...
Marksist tarih kuramının Marx ve Engels’in tarih görüşlerinden sonra 20. yüzyılda da savunucuları olmuştur. Bunlar...
Marx Hegel’in dünya-tininin yaşam öyküsü olarak tarih kavramını alarak yapısını korumuş ama içeriğini değiştirmiştir (Cohen...
Marx ve Engels’in tarih tasarımları onların diyalektik materyalizm olarak bilinen felsefe anlayışlarında temelini bulur. Marx’ın...
Karl Marx ya da tam adıyla Karl Heinrich Marx 5 Mayıs 1818 ila 14 Mart...
Alman İdealizmi’nin önemli düşünürlerinden olan Schelling “Kant ile Fichte’nin tasarımlarına daha dizgeli bir gelişme getirmiş”...
Fichte, Kant felsefesini devam ettirmek istemiştir. Bu bağlamda Science of Knowledge adlı yapıtında felsefenin kendisini...
Pindaros MÖ 518 ila MÖ 438 seneleri arasında yaşamış, Antik Yunan medeniyetinin ozan-filozoflarındandır. Pindaros’u, Yunan...
Nietzsche’nin ilk eserlerinden olan Trajedinin Doğuşu’ndaki temel savları şunlardır: Yunanlılar yaşamın korkunç, tehlikeli ve açıklanamaz...
Alman Friedrich Nietzsche felsefi görüşlerinden çok yaşamıyla pek çok yazar, psikolog ve psikiyatr için ilgi...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...