Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Sosyoloji

Kapitalizmin yayılması, bilimsel gelişmelerin artması, demokrasinin yaygınlaşması, kentleşmenin ve kitle iletişiminin ivme kazanması gibi gelişmeler...
Türkçedeki medya kelimesi İngilizcede araç, orta, ortam, aracı anlamlarına gelen medium (Latincede medius) kelimesinin çoğuludur....
Georg Simmel’in çalışmaları toplumsal yapı, toplumsal farklılaşma, din, para, sosyolojinin doğası ve sosyal bilimlerde yöntem...
19. yüzyılda, Alman sosyolog Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gessellschaft, (Community and Society, 1887) adlı kitabında,...
Normlar, genel anlamda, gruplarda geçerli olan kurallar olarak tanımlanmaktadır (Hortaçsu, 1998, s.91). Daha açık bir...
Referans grubu, bireyin davranışlarını ve kendi durumunu değerlendirmek için, karşılaştırma yaptığı gruplardır. Referans grubu (reference...
İç grup (in group) ve dış grup (out group) kavramları, Amerikan sosyolog William Graham Sumner...
Birincil Gruplar ve İkincil Gruplar konusunda birincil grup (primary group) kavramını ilk kez, Amerikalı sosyolog...
Toplumsal grup, hedefleri olan, ortak ilgi ve değerlere sahip, toplumsal davranış normlarına göre karşılıklı roller...
Yalnız günümüzde değil, tarih boyunca dinlerle ilgili önemli sorunlardan birisi de sakramentalizm olmuştur. Sakrament-al-izm kök...
Kast, farklı toplumlarda örneğin Eski Mısır, Yunan site devletleri, Roma İmparatorluğu, Afrika ve Polinezya yerlileri...
Her ne kadar toplumsal tabakalaşma konusundaki görüşlerde “din”in de toplum içinde farklılaşma ve tabakalaşmaya katkıda...
Diyanet İşleri Başkanlığı Cumhuriyet’in temel kurumları arasında yer alır. Yasa’da belirtilen amaçlar çerçevesinde kendi görev...
Feodalizm, gördüğümüz gibi, öncelikle Batı için tarih yazımsal bir sorundur. Bu sorunun ortaya çıkışı 19....
Feodalizmin Batı Avrupa’da aldığı şekil ve daha sonra geçirdiği dönüşümler, sadece Avrupa’nın bir kısmını diğerlerinden...
Feodalizmin ilk kez ne zaman kullanılmaya başlandığına dair değişik görüşlere bakıldığında, bu kavramın Orta Çağ...
Feodal toplumda iki temel sınıf vardır: feodal ve onlara bağımlı köylüler. Baslıca üretim aracının ve...
Siyasal görünümü ile feodal düzen, merkezi devlet iktidarını oluşturan gücün olmadığı ve merkezi devlet iktidarını...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...