Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Sosyoloji

Modernleşme, geleneksel olarak iki temel bakış açısıyla irdelenir: Birinci bakış açısına göre modern Batı’dır, modernleşmeyse...
Bireylerin tabakalar arasındaki giriş çıkışları ya da aynı tabaka içinde yaşanan statü değişikliğine toplumsal hareketlilik...
Birey ya da grupların birbirlerini etkilemek suretiyle gerçekleştirdikleri toplumsal davranışlardır. Etkileşim grupların biçimlenmesinde, statü ve...
Diğer insanların bizim hakkımızdaki düşüncelerini ve bize karşı tutum ve davranışlarını belirleyen şey çoğu zaman...
Sosyalleşme araçları, bireyi toplumun bir parçası hâline getiren işlevsel sosyal birliktelik ortamları ve iletişim araçlarıdır....
Bireylerin üyesi oldukları topluma ait değerleri, tutumları, bilgi ve becerileri, kısacası o toplumun kültürünü öğrendikleri...
M.Ö. 300’lü yıllarda Aristoteles “İnsan, sosyal bir canlıdır.” derken elbette bugün sosyolojinin alanına dâhil edebileceğimiz...
Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketleri ile birlikte köklü bir zihinsel, sosyal ve siyasal dönüşümün ilk...
Sosyoloji, kürsü olarak 19. yüzyılda kurulmuştur. Sosyolojinin 19. yüzyılda akademik bir disiplin olarak doğuşu, uzun...
Toplumsal gruplar, toplumun yapı taşlarıdır. Grup, birbirlerinin davranışlarını dikkate alarak belirli beklentileri paylaşan ve karşılıklı...
Toplum, tarihsel gelişme içinde, aynı toprak parçası üzerinde birlikte yaşayan ve ortak bir uygarlığı olan,...
Toplumsal olay ve toplumsal olgu terimleri, sosyolojinin sıkça birbiriyle birlikte anılan konularıdır. Sosyoloji hem somut...
Sosyolojinin gelişimi, toplumsal olayların da doğa bilimlerinin kullandığı yöntemlerle incelenebileceği temel düşüncesine bağlıdır. Comte’un başlangıçta...
Yaşadığımız dünyada, yaşamın gelişimi nasıl sağlandı? Bizim yaşam koşullarımız, anne-babalarımızın ve onların anne-babalarının yaşam koşullarından...
Kültür sözcüğü Latincede ekip ürün almak, üretmek anlamına gelen “cultura” sözcüğünden gelir ve birçok dünya...
Simmel’in bilime olan sosyolojik etkileri, diğer sosyologlardan farklıdır. Örneğin Marx, Durkheim ve Weber daha sonra önem kazanmalarına rağmen 20....
Anomi, toplumun sancılı bir krizle ya da ani geçişlerle sarsıldığı zamanlarda meydana gelen, normların bulunmadığı...
İşbölümü, toplumların, yapısını doğal olarak işbölümünün belirlediği bir süreçle mekanik dayanışma durumundan organik dayanışma durumuna...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...